On 1 July, changes to the Electronic Communications Act (2003:389) took effect. This means that visitors to a website may have to actively consent to the website storing cookies on their computer. Cookies are used on Visma to ensure that the website is as accessible and usable as possible. Some cookies are necessary for website to work and have already been temporarily stored on your computer. You can block cookies, but then some sections of the website may lose some functionality.

Cookies accepteren

Project control voor marketing- en reclamebureaus

Project control speelt bij u als zakelijke dienstverlener een steeds grotere rol. Uw branche wordt gekenmerkt door kennisintensieve organisaties met vaak een creatieve inslag. De disciplines marktonderzoek, (direct) marketing en reclame worden steeds vaker samengevoegd in één onderneming om klanten een totaalconcept te kunnen bieden.

Project control, de bewaking van uw projecten, is belangrijk, omdat u met uw opdrachtgevers vaste afspraken maakt voor het totale project of voor onderdelen daarvan. Een project bestaat vaak uit meerdere fasen met de daarbij behorende werkzaamheden. De insteek van de projecten heeft niet alleen betrekking op uren maar meestal ook op kosten voor zaken als drukwerk, zendtijd, advertenties en een knipseldienst. In uw branche wordt ook regelmatig gebruikgemaakt van inleenkrachten. Enerzijds is dit om expertise binnen te halen, zoals een fotograaf of een stylist voor een reclamecampagne, en anderzijds om pieken op te vangen, bijvoorbeeld veldwerkers bij marktonderzoek. De verantwoording van uren is voor uw projecten essentieel. Omdat veel creatieve mensen binnen de organisatie op een Mac werken, moet zij hun uren ook hierop kunnen verantwoorden.

Projectadministratie en urenadministratie – een complete oplossing voor marketing- en reclamebureaus

De AccountView-software van Visma zorgt voor de volledige aansluiting van de financiële administratie op de projectadministratie. Uw controller en uw projectleiders zijn hierdoor verzekerd van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de administratie en de financiële informatie. Door de flexibele factureringsmogelijkheden van het pakket, kunt u uw projecten zonder extra tijdsinspanning conform de wensen van uw klant factureren.

Projectleiders verzekerd van financiële grip

Snel en efficiënt uw projectbegroting maken voor uren en overige kosten? Uw begrotingen baseren op projecten uit het verleden? Op ieder moment zicht op de budgetoverschrijding van uw projecten en onderdelen van uw projecten? Lees meer over projectbegroting en projectbewaking voor marketing- en reclamebureaus >>

Sneller factureren

Eenvoudig per projectcomponent vastleggen hoe de factuur naar de klant eruit moet zien? Per projectcomponent bepalen wat de basis is voor het factuurbedrag? Uw medewerkers overal en vanaf elk systeem uren laten verantwoorden, zodat u op ieder moment een realistische stand van zaken van uw projecten hebt? Uw directie voorzien van de juiste projectrapportage? Lees meer over urenregistratie en urenverantwoording voor marketing- en reclamebureaus >>

Controller wordt financieel adviseur

Op ieder moment de juiste balans en verlies- en winstrekening? De directie informeren over trends, sterktes en zwaktes? Financiële risico’s inschatten? Juiste projectprognoses maken? Lees meer over managementinformatie en onderhanden werk voor marketing- en reclamebureaus >>

HRM: van operationeel naar beleid

De opbrengsten van uw organisatie worden voor het grootste gedeelte gedragen door de uren die uw medewerkers maken. Tegelijkertijd zijn de medewerkers uw grootste kostenpost. Om uw bedrijf gezond te houden is financiële grip houden op de kosten en opbrengsten van uw medewerkers dus van levensbelang. Lees meer over onze HRM- en salarisoplossing voor marketing- en reclamebureaus>>

Meer informatie over project control voor marketing- en reclamebureaus:

Wilt u weten hoe Visma Software ook uw marketing- en reclamebureau kan helpen om processen verder te automatiseren en te optimaliseren voor project control? Vraag dan meer informatie aan. Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen met onze verkoopafdeling via 020 - 355 29 10.

Meer informatie groen RBG 0,131,125