Accountancy

Optimalisatiebestanden downloaden

Support ID: AV-56885
Product: AccountView 9.0e, 9.1

Omschrijving

Optimalisatiebestanden bevatten gegevens waarmee een taxonomie wordt "gevormd" naar AccountView functionaliteit. Hierdoor kunnen gegevens uit uw AccountView administratie eenvoudig in de taxonomie worden overgenomen. 

Beschikbare optimalisatiebestanden

Op dit moment zijn de onderstaande aanvullende optimalisatiebestanden beschikbaar, naast de bestanden die al aanwezig zijn in uw AccountView installatie. Volg onderstaande stappen voor het ophalen en op de juiste locatie opslaan van de bestanden:

  1. Kies Help/Info en noteer uw versienummer.
  2. Noteer het pad dat staat achter Systeembestanden. Bij stap 4 hebt u dit pad nodig.
  3. Haal het gewenste optimalisatiebestand van uw versie op via de bijbehorende link hieronder.
  4. Plaats het bestand in de map xbrl onder de folder die u hebt genoteerd bij stap 2 (overschrijf het eventuele bestaande optimalisatiebestand).

Versie 9.0e

Versie 9.1