AccountView DOS

AccountView draait niet in volledig scherm

Support ID: AV-52643
Product: AccountView DOS

Omschrijving

U werkt met AccountView DOS versie 4.5, maar u krijgt AccountView niet in een volledig scherm te zien. Als u de toetscombinatie ALT+ENTER geeft om AccountView in volledig scherm te draaien, wordt slechts de helft van de scherm gebruikt.

Verklaring

In het besturingssysteem kan worden aangegeven hoeveel regels er moeten worden gebruikt. AccountView gebruikt altijd maximaal 25 regels van het scherm, ook als u het scherm zo instelt dat er 50 regels moeten worden gebruikt.

Oplossing

Met het DOS-commando MODE kunt u de scherminstelling regelen:

  1. Start AccountView.
  2. Kies de opdracht Bestand/Administraties om naar het scherm Administraties te gaan.
  3. Kies de opdracht Opties/Wijzigen systeeminstellingen. Selecteer in het veld Type het bestand ACCVIEW.BAT. Het veld Bestand toont nu de bestandsnaam inclusief directory, bijvoorbeeld C:\ACCVIEW\ACCVIEW.BAT. Kies Doorgaan. Het bestand ACCVIEW.BAT wordt geopend.
  4. Voeg "MODE CON LINES=25" als eerste regel toe.
  5. Druk op CTRL+ENTER om het bestand te bewaren. U keert terug in AccountView.
  6. Verlaat AccountView en start AccountView opnieuw op de gebruikelijke manier.

Meer informatie

Raadpleeg uw Windows-handleiding voor meer informatie over het MODE-commando.