Altijd uw eigen AccountView DOS-instellingen

Support ID: AV-52644
Product: AccountView DOS

Omschrijving

U wilt AccountView DOS graag gebruiken met uw eigen instellingen: een eigen kleurtje is altijd leuk, maar het is nog veel belangrijker dat u de printer bij u op de kamer kunt gebruiken, en niet die van uw collega drie kamers verderop.

Verklaring

De instellingen van AccountView DOS worden opgeslagen in een apart bestand: ACCVIEW.INI. Met behulp van de DOS-variabele AVNET kunt u ervoor zorgen dat AccountView gebruikmaakt van uw eigen instellingenbestand.

De variabele AVNET verwijst naar de directory waar AccountView DOS het instellingenbestand ACCVIEW.INI moet opslaan en opzoeken. Als u AccountView DOS stand-alone gebruikt, plaatst u de variabele AVNET in het bestand AUTOEXEC.BAT. Dit bestand wordt uitgevoerd als u uw computer start. U kunt bijvoorbeeld de directory C:\AVINI of C:\ACCVIEW gebruiken voor uw instellingenbestand. De directory C:\ (de root-directory) kunt u niet gebruiken, vanwege de manier waarop met tijdelijke bestanden wordt omgegaan.

Als u gebruikmaakt van een netwerk, kan de variabele AVNET worden geplaatst in het netwerk-batchbestand. Dit bestand wordt uitgevoerd als u inlogt op het netwerk. Als u daar de directory C:\AVINI of C:\ACCVIEW gebruikt, moet die directory op alle aangesloten computers bestaan. Beter is het om AVNET te laten verwijzen naar de eigen HOME-directory van de gebruiker. Zorg er wel voor dat alle gebruikers lees- en schrijfrechten hebben in de directory die u opgeeft! De variabele mag nooit naar een vaste netwerkdirectory verwijzen, omdat dan iedereen van hetzelfde instellingenbestand gebruikmaakt.

Oplossing

U kunt de AVNET-verwijzing als volgt toevoegen:

 1. Start AccountView DOS en kies de opdracht Opties/Wijzigen systeeminstellingen.
  Selecteer in het scherm Wijzigen systeeminstelligen het batchbestand dat u wilt wijzigen (bijvoorbeeld AUTOEXEC.BAT) en kies Doorgaan.
 2. Voeg de volgende regel toe. De directory kunt u zelf aanmaken en kiezen.
  SET AVNET=C:\AVINI
 3. Sla het gewijzigde batchbestand op met de opdracht File/Save, gevolgd door File/Close.
 4. Verlaat AccountView DOS. Maak de directory aan, als die nog niet bestaat.
  In DOS gebruikt u bijvoorbeeld: MKDIR C:\AVINI
  Als u een netwerk-batchbestand hebt aangepast, moet de directory op alle computers in het netwerk bestaan.
 5. Start uw computer opnieuw om ervoor te zorgen dat de instelling actief wordt.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.