AccountView DOS

Altijd uw eigen AccountView DOS-instellingen

Support ID: AV-52644
Product: AccountView DOS

Omschrijving

U wilt AccountView DOS graag gebruiken met uw eigen instellingen: een eigen kleurtje is altijd leuk, maar het is nog veel belangrijker dat u de printer bij u op de kamer kunt gebruiken, en niet die van uw collega drie kamers verderop.

Verklaring

De instellingen van AccountView DOS worden opgeslagen in een apart bestand: ACCVIEW.INI. Met behulp van de DOS-variabele AVNET kunt u ervoor zorgen dat AccountView gebruikmaakt van uw eigen instellingenbestand.

De variabele AVNET verwijst naar de directory waar AccountView DOS het instellingenbestand ACCVIEW.INI moet opslaan en opzoeken. Als u AccountView DOS stand-alone gebruikt, plaatst u de variabele AVNET in het bestand AUTOEXEC.BAT. Dit bestand wordt uitgevoerd als u uw computer start. U kunt bijvoorbeeld de directory C:\AVINI of C:\ACCVIEW gebruiken voor uw instellingenbestand. De directory C:\ (de root-directory) kunt u niet gebruiken, vanwege de manier waarop met tijdelijke bestanden wordt omgegaan.

Als u gebruikmaakt van een netwerk, kan de variabele AVNET worden geplaatst in het netwerk-batchbestand. Dit bestand wordt uitgevoerd als u inlogt op het netwerk. Als u daar de directory C:\AVINI of C:\ACCVIEW gebruikt, moet die directory op alle aangesloten computers bestaan. Beter is het om AVNET te laten verwijzen naar de eigen HOME-directory van de gebruiker. Zorg er wel voor dat alle gebruikers lees- en schrijfrechten hebben in de directory die u opgeeft! De variabele mag nooit naar een vaste netwerkdirectory verwijzen, omdat dan iedereen van hetzelfde instellingenbestand gebruikmaakt.

Oplossing

U kunt de AVNET-verwijzing als volgt toevoegen:

 1. Start AccountView DOS en kies de opdracht Opties/Wijzigen systeeminstellingen.
  Selecteer in het scherm Wijzigen systeeminstellingen het batchbestand dat u wilt wijzigen (bijvoorbeeld AUTOEXEC.BAT) en kies Doorgaan.
 2. Voeg de volgende regel toe. De directory kunt u zelf aanmaken en kiezen.
  SET AVNET=C:\AVINI
 3. Sla het gewijzigde batchbestand op met de opdracht File/Save, gevolgd door File/Close.
 4. Verlaat AccountView DOS. Maak de directory aan, als die nog niet bestaat.
  In DOS gebruikt u bijvoorbeeld: MKDIR C:\AVINI
  Als u een netwerk-batchbestand hebt aangepast, moet de directory op alle computers in het netwerk bestaan.
 5. Start uw computer opnieuw om ervoor te zorgen dat de instelling actief wordt.