AccountView DOS

Melding: 'Printer niet klaar' onder Windows NT, Windows 2000 of Windows XP

Support ID: AV-52648
Product: AccountView DOS

Omschrijving

U gebruikt AccountView onder Windows NT, Windows 2000 of Windows XP. Tijdens het afdrukken vanuit AccountView verschijnt de melding: 'Printer niet klaar'.

Verklaring

De wachtrij (queue) voor het afdrukken vanuit DOS-applicaties is niet (juist) gespecificeerd.

Oplossing

Om het probleem te verhelpen maakt u een aanpassing in het bestand AUTOEXEC.NT (dit bestand bevat instellingen voor Windows). Deze aanpassing voert u uit op het werkstation waarop u AccountView start.

 1. Verlaat AccountView en ga naar DOS met Start/Programma's/MS-DOS Prompt. Het scherm MS-DOS Prompt verschijnt.
 2. Typ C: gevolgd door ENTER.
 3. Typ CD \WINNT\SYSTEM32 (ook gevolgd door ENTER), om naar de systeemdirectory van Windows te gaan. De directorynaam kan afwijken bij andere versies van Windows. In NT versie 3.5 is de naam bijvoorbeeld \WINNT35\SYSTEM32.
 4. Typ EDIT AUTOEXEC.NT gevolgd door ENTER. De editor wordt gestart en u kunt wijzigingen aanbrengen in het bestand AUTOEXEC.NT.
 5. Voeg aan het eind de volgende regel toe (let op de dubbele schuine streep!):
  NET USE LPT1 \\SERVER\QUEUE
  Vervang in bovenstaande regel het woord SERVER door de naam van uw print server, en het woord QUEUE door de naam van de wachtrij van uw printer. De opdracht kan dan bijvoorbeeld luiden NET USE LPT1 \\PREMIUM\HP4M.
  Breng geen wijzigingen aan in de rest van het bestand.
 6. Kies de opdracht Bestand/Afsluiten (File/Exit als u een Engelse versie van DOS gebruikt), en kies Ja (Yes) om het bestand te bewaren. U keert terug naar DOS.
 7. Sluit het scherm MS-DOS Prompt af. Start uw computer opnieuw om de wijzigingen te activeren.

Meer informatie

www.microsoft.com