Algemeen

Aandachtspunten btw-verhoging bij Visma Project Management-koppeling Basis

Support ID: AV-565258
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Visma Project Management-koppeling Basis (importeren verkoopfacturen vanuit Visma Project Management in AccountView). Wanneer u niet over deze module beschikt of als u in Visma Project Management niet factureert met het lage btw-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan. 

Het juiste btw-bedrag bij een verkoopfactuur

Het btw-bedrag wordt bij een verkoopfactuur altijd bepaald aan de hand van het ingelezen btw-bedrag (of de btw-bedragen) bij de verkoopfactuur uit Visma Project Management. Dit bepaalt bij verdere verwerking in AccountView het te betalen btw-bedrag. En staat los van de btw-code die AccountView bij de boeking gebruikt.

De btw-code bepaalt wel de btw-aangifterubriek waaronder dit bedrag zal worden aangegeven, maar op dit vlak verandert er niets. De nieuwe btw-code voor het 9%-tarief te betalen zal immers dezelfde btw-aangifterubriek bevatten als de btw-code voor het 6%-tarief te betalen, namelijk 1B.

Dus als u zorgt dat de toegepaste btw-code de juiste aangifterubriek bevat, dan zullen de verkoopfacturen die langs deze weg in de administratie worden geboekt op de juiste manier in uw btw-aangifte worden meegenomen, onafhankelijk van het feit of er een btw-code het 6%-tarief of het 9%-tarief bij de transactie is toegepast.

Er kunnen wel andere redenen zijn waarom u het liefst een btw-code in de transactie heeft staan met een btw-percentage dat overeenkomt met het btw-percentage van de factuur. Lees hiervoor de volgende paragraaf.

Bepalen van de btw-code bij een verkoopfactuur

Om controleredenen vindt u het wellicht belangrijk dat verkoopfacturen zo veel mogelijk worden geboekt met een btw-code waarvan het percentage overeenkomt met het percentage dat op de verkoopfactuur wordt toegepast. Dat kan handig zijn bij controles vanuit het venster Journaal, zoals wij adviseren in btw-aangifte controleren in AccountView. Let dan op het volgende.

Bij het importeren van boekingsvoorstellen vanuit Visma Project Management stelt AccountView het toegepaste btw-percentage van een transactie vast. Elk percentage is waarschijnlijk via dagboekberichtkoppelingen waarschijnlijk al gekoppeld aan een bijbehorende btw-code met hetzelfde percentage, zodat het gewenste btw-percentage automatisch kan worden toegepast bij het importeren van facturen.

Als u nieuwe btw-codes voor het 9%-tarief hebt gemaakt en Document > btw-codes vervangen hebt gekozen, dan is in deze dagboekberichtkoppelingen de oude btw-code voor het lage tarief vervangen door de nieuwe, maar deze is dan gekoppeld aan het oude percentage.

Het beste kunt u daarom direct na de genoemde vervangactie het volgende doen:

  1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Dagboekberichtkoppelingen.
  2. Verwijder de regels waar in de kolom Bronveld de waarde VAT is ingevoerd.

Als u later boekingsvoorstellen importeert, moet u in de boekingsvoorstellen de gewenste btw-code opgeven en daarbij voor de btw opnieuw voorstelwaarden koppelen (waarbij nieuwe dagboekberichtkoppelingen worden aangemaakt). Zodat bij volgende facturen op basis van hetzelfde btw-percentage automatisch de nieuwe btw-code wordt toegepast.