Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij Severa-koppeling Basis

Support ID: AV-565258
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Severa-koppeling Basis (importeren verkoopfacturen vanuit Severa in AccountView). Wanneer u niet over deze module beschikt of als u in Severa niet factureert met het lage BTW-tarief, dan kunt u deze supportnote overslaan. 

Het juiste BTW-bedrag bij een verkoopfactuur

Het BTW-bedrag wordt bij een verkoopfactuur altijd bepaald aan de hand van het ingelezen BTW-bedrag (of de BTW-bedragen) bij de verkoopfactuur uit Severa. Dit bepaalt bij verdere verwerking in AccountView het te betalen BTW-bedrag. En staat los van de BTW-code die AccountView bij de boeking gebruikt.

De BTW-code bepaalt wel de BTW-aangifterubriek waaronder dit bedrag zal worden aangegeven, maar op dit vlak verandert er niets. De nieuwe BTW-code voor het 9%-tarief te betalen zal immers dezelfde BTW-aangifterubriek bevatten als de BTW-code voor het 6%-tarief te betalen, namelijk 1B.

Dus als u zorgt dat de toegepaste BTW-code de juiste aangifterubriek bevat, dan zullen de verkoopfacturen die langs deze weg in de administratie worden geboekt op de juiste manier in uw BTW-aangifte worden meegenomen, onafhankelijk van het feit of er een BTW-code het 6%-tarief of het 9%-tarief bij de transactie is toegepast.

Er kunnen wel andere redenen zijn waarom u het liefst een BTW-code in de transactie heeft staan met een BTW-percentage dat overeenkomt met het BTW-percentage van de factuur. Lees hiervoor de volgende paragraaf.

Bepalen van de BTW-code bij een verkoopfactuur

Om controleredenen vindt u het wellicht belangrijk dat verkoopfacturen zo veel mogelijk worden geboekt met een BTW-code waarvan het percentage overeenkomt met het percentage dat op de verkoopfactuur wordt toegepast. Dat kan handig zijn bij controles vanuit het venster Journaal, zoals wij adviseren in BTW-aangifte controleren in AccountView. Let dan op het volgende.

Bij het importeren van boekingsvoorstellen vanuit Severa stelt AccountView het toegepaste BTW-percentage van een transactie vast. Elk percentage is waarschijnlijk via dagboekberichtkoppelingen waarschijnlijk al gekoppeld aan een bijbehorende BTW-code met hetzelfde percentage, zodat het gewenste BTW-percentage automatisch kan worden toegepast bij het importeren van facturen.

Als u nieuwe BTW-codes voor het 9%-tarief hebt gemaakt en Document > BTW-codes vervangen hebt gekozen, dan is in deze dagboekberichtkoppelingen de oude BTW-code voor het lage tarief vervangen door de nieuwe, maar deze is dan gekoppeld aan het oude percentage.

Het beste kunt u daarom direct na de genoemde vervangactie het volgende doen:

  1. Kies Document > Stamgegevens administratie > Dagboekberichtkoppelingen.
  2. Verwijder de regels waar in de kolom Bronveld de waarde VAT is ingevoerd.

Als u later boekingsvoorstellen importeert, moet u in de boekingsvoorstellen de gewenste BTW-code opgeven en daarbij voor de BTW opnieuw voorstelwaarden koppelen (waarbij nieuwe dagboekberichtkoppelingen worden aangemaakt). Zodat bij volgende facturen op basis van hetzelfde BTW-percentage automatisch de nieuwe BTW-code wordt toegepast.