Algemeen

Aansluitingsverschillen en storingen zelf oplossen (versie 7.0a en lager)

Support ID: AV-52504
Product: AccountView 5.x, 6.x, 7.0, 7.0a

Omschrijving

AccountView kent uitgebreide controle- en herstelmogelijkheden voor uw administratie. Eventuele aansluitingsverschillen of storingen in uw administraties kunt u vaak zelf automatisch herstellen. Dergelijke verschillen of storingen worden meestal veroorzaakt door stroomstoringen, netwerkstoringen of beschadigde bestanden.

Oplossing

De controle- en herstelmogelijkheden vallen binnen AccountView uiteen in het organiseren en controleren van een administratie.

Hieronder gaan wij ervan uit dat u beschikt over AccountView versie 7.0a of lager (kies Help/Info om het versienummer op te vragen). Klik hier als u werkt met een nieuwere versie van AccountView.

Organiseren

Dit maakt een administratie geschikt voor een nieuwe versie. Maar het biedt ook de mogelijkheid om uw administratiebestanden op te schonen en beschadigde bestanden waar mogelijk te herstellen.

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Zet de regel op de administratie die u wilt organiseren.
 3. Zorg dat geen enkele gebruiker deze administratie heeft geopend. In AccountView Windows 6.0 en hoger kunt u dit controleren met Document/Stamgegevens Programma/Ingelogde gebruikers.
 4. Kies Document/Backup van administratie (DOS: Document/Backup administratie) om een backup van uw administratie te maken.
 5. Kies Document/Organiseren/Administratie (DOS: Document/Administratie organiseren).

Controleren

Dit biedt u de mogelijkheid om administraties te controleren op verwerkte gegevens (bijvoorbeeld of uw subadministratie debiteuren aansluit bij de openstaande posten) en op bestandintegriteit (bijvoorbeeld of verplichte velden niet leeg zijn). Na afloop krijgt u een controlerapport. Dit controlerapport laat u zien welke controles zijn uitgevoerd en geeft u advies over hoe u zelf eventuele meldingen kunt oplossen. De samenvatting van de uitgevoerde controles en het advies staat onderaan de laatste pagina op het controlerapport.

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Zet de regel op de administratie die u wilt controleren.
 3. Zorg dat geen enkele gebruiker deze administratie heeft geopend. In AccountView Windows 6.0 en hoger kunt u dit controleren met Document/Stamgegevens Programma/Ingelogde gebruikers.
 4. Kies Document/Controleren/Administratie (DOS: Document/Diagnose administratie).
 5. Merk op dat alle controles zijn gemarkeerd onder Controle verwerkte gegevens, dit betekent dat de gemarkeerde velden eventuele aansluitingsverschillen gaan controleren.
  Administratiebestanden controleren 
 6. Merk ook Herstellen en Herboeken op onder Opties, markeer deze velden pas als het controlerapport dit in stap 10 adviseert.
 7. Kies Volgende.
 8. Markeer in het tweede venster de eerste drie velden onder Bestandsintegriteit, en het veld Systeemsleutels controleren.
   Administratiebestanden controleren
 9. Kies Controle.
 10. Kies Afdrukvoorb (of druk het rapport af met Afdrukken), en bekijk het resultaat van de controle.
  • Als het controlerapport overal status Correct meldt bent u klaar met controleren. Druk op ESC om het afdrukvoorbeeld te sluiten en kies Voltooien.
  • Zo niet, volg dan de eventuele adviezen op de laatste pagina op. Druk eerst op ESC om het afdrukvoorbeeld te sluiten en kies Voltooien. Voer daarna voorgaande stappen opnieuw uit, inclusief het advies. Als het advies bijvoorbeeld Herstellen is, dan markeert u Herstellen bij stap 6.
 11. Kies ten slotte altijd nog een keer Document/Controleren/Administratie uit zonder velden onder Opties te markeren, maar wel met de eerder genoemde controles.
  • Als het controlerapport nu overal status Correct meldt bent u klaar met controleren. Druk op ESC om het afdrukvoorbeeld te sluiten en kies Voltooien.
  • Zo niet, mail of fax het rapport dan aan uw AccountView-leverancier of aan de supportafdeling van Visma Software.

Tip: U kunt het controlerapport als tekstbestand bewaren. Markeer Naar bestand en Ascii in stap 9, voer een bestandsnaam in het veld Bestand in, en kies Afdrukken. U kunt dit tekstbestand vervolgens als bijlage aan een e-mail toevoegen die u stuurt naar support.nl@visma.com. Als u beschikt over AccountView Business kunt u het controlerapport als PDF-bestand bewaren. Markeer daarvoor Naar bestand en PDF in stap 9.

Meer informatie