Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Abonnementen

Support ID: AV-57362
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Abonnementen. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Lees eerst Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I voordat u hier verder leest. De aanwijzingen daarvan zijn ook hier van toepassing.

BTW-codes in verkooporders en verkoopfacturen

Als u vanuit het venster Abonnementen verkoopfacturen (of eventueel verkooporders) genereert, wordt per verkoopfactuurregel een BTW-code opgenomen op basis van de BTW-code in de relevante stamgegevens (debiteuren en artikelen, zie: Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I). De BTW-code in de verkoopfactuurregels kunt u altijd handmatig nog wijzigen.

Een aandachtspunt vormt de termijn waarop de abonnementsregel die u in rekening brengt, betrekking heeft. Die bepaalt namelijk welk BTW-tarief (19 of 21%) van toepassing is. Zie voor meer informatie de volgende informatie op de website van de Belastingdienst: Vragen en antwoorden over btw-verhoging naar 21%.
Uit deze informatie volgt dat als u in één abonnementsregel en dus ook in één verkoopfactuurregel leveringen of diensten in rekening brengt die zowel vóór als na 1 oktober 2012 vallen, deels het tarief van 19% en deels het tarief van 21% van toepassing is.
U kunt dit in de gegenereerde verkoopfactuur realiseren door het in rekening te brengen bedrag over twee regels te verdelen. Voeg daartoe handmatig een regel toe en voer in elke regel de van toepassing zijnde BTW-code in.
Bespreek met uw accountant of AccountView-leverancier of dit voor u een goede werkwijze is of dat er voor u betere oplossingen zijn.

Al gefactureerde abonnementen

Waarmee moet u rekening houden als u al abonnementen hebt gefactureerd, waarop 19% BTW in rekening is gebracht, terwijl u volgens de regels van de Belastingdienst over een deel 21% in rekening had moeten brengen? Wij adviseren de volgende zaken:

  • Leg in ieder geval als eerste contact met uw accountant om deze situatie te bespreken en u daarover te laten adviseren.
  • Bespreek, indien volgens de accountant de BTW moet worden aangegeven, de volgende mogelijkheden. Er zijn vanuit AccountView twee mogelijkheden om alsnog deze BTW aan te geven:

1. U geeft de extra BTW aan en brengt dit niet bij uw klanten in rekening. U kunt dit bewerkstelligen door een memoriaalboeking te maken waarmee u alle extra verschuldigde BTW aangeeft. Voor iedere periode waarvoor u een correctie wilt maken, zult u een memoriaalboeking moeten doen.

2. U brengt de BTW alsnog bij uw klanten in rekening en geeft daarmee ook de BTW aan. U gebruikt de opdracht Document/Verkoopfacturen genereren in het venster Verkoopfacturen om een creditfactuur aan te maken. In de aangemaakte creditfactuur gaat u regels toevoegen om de totale kosten per BTW-code gesplitst in rekening te brengen. Of u verwerkt de creditfactuur apart en gebruikt nogmaals Document/Verkoopfacturen genereren om op basis van de oorspronkelijke factuur ook een herhalingsfactuur te maken. Daarin gaat u verkoopfactuurregels per BTW-code splitsen.