Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Centraal cliëntbeheer

Support ID: AV-57363
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Centraal cliëntbeheer. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

BTW-codes aanmaken en vervangen in stamgegevens

Ons advies is dat de klant en de accountant met elkaar afstemmen wanneer de stappen uit het stappenplan worden uitgevoerd. We adviseren om de accountant de nieuwe BTW-codes te laten aanmaken en eventuele aanpassingen in layouts door te voeren. Ook het vervangen van de oude BTW-codes in stamgegevens en instellingen door de nieuwe codes kan na onderling overleg tussen klant en accountant het beste door de accountant worden uitgevoerd.