Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I

Support ID: AV-57355
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Facturering I. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

BTW-codes in verkoopfacturen

Als een verkoopfactuur wordt aangemaakt, zal normaliter per verkoopfactuurregel een BTW-code worden voorgesteld op basis van de BTW-code die op dat moment in de stamgegevens van de debiteur of het opgegeven artikel is ingevoerd. Als zowel in de stamgegevens van de debiteur als in die van het artikel een BTW-code is ingevoerd, wordt die van de debiteur toegepast. Van belang is dus dat u zich realiseert wanneer in deze stamgegevens de oude BTW-code wordt vervangen door de nieuwe BTW-code. Vanaf dat moment zal namelijk bij het aanmaken van een verkoopfactuur de nieuwe BTW-code worden voorgesteld. U kunt per verkoopfactuurregel altijd handmatig de voorgestelde BTW-code nog wijzigen. Raadpleeg uw accountant en/of de Belastingdienst als u twijfelt over de BTW-code en het percentage dat u in een bepaalde situatie moet toepassen.

Wijzigingen in de stamgegevens van artikelen

Als u in het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 stap 2a toepast, zullen de BTW-codes in de stamgegevens van artikelen automatisch vervangen worden door BTW-codes met het nieuwe tarief. Als u niet stap 2a maar stap 2b toepast, moet u deze wijziging handmatig uitvoeren (of met de hulp van de modules Implementatie toolkit of Centraal Stambestand, of uw AccountView-leverancier).
Doe dit dan op een vergelijkbare manier als is beschreven in het stappenplan stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 voor debiteuren, crediteuren en grootboekrekeningen. Maak dus in het venster Artikelen een selectie per relevante BTW-code en voer per artikel de juiste nieuwe BTW-codes in.

Verder kan de verkoopprijs inclusief BTW zijn opgegeven. Controleer op de tab Verkoop van het venster Stamgegevens artikel of het veld Verkoopprijs inclusief BTW is gemarkeerd. Zo ja, beslis dan of u de verkoopprijs die in dit venster is opgegeven, wilt wijzigen of niet.

Stamgegevens van artikelgroepen aanpassen

Met een Team- of Business-uitvoering van AccountView is het mogelijk om in het venster Stamgegevens artikelgroep op de tab Verkoopsplitsing per BTW-code de grootboekrekeningen op te geven waarop moet worden doorgeboekt. Meestal wordt dit gebruikt om omzet buitenland op een andere grootboekrekening te boeken dan omzet binnenland; in dat geval zal er geen BTW-code met 19% hier zijn opgenomen en is hier geen aanpassing nodig.
Mochten er op deze tab bij u wel BTW-codes met 19% staan, voeg dan een regel toe voor de nieuwe BTW-code met 21%. Uiteraard doet u dat pas nadat u die BTW-code hebt aangemaakt. Dit is per definitie een handmatige actie, ook als u stap 2a uitvoert uit het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012.