Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Inkoop I

Support ID: AV-57357
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Inkoop I. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

BTW-codes in inkooporders en inkoopfacturen

Als u een inkoopfactuur verwerkt, bepaalt u de BTW-codes altijd aan de hand van de BTW-percentages die de leverancier u in rekening heeft gebracht. U kunt zowel in het venster Inkooporder als in het venster Inkoopfactuur zo nodig de BTW-codes per regel aanpassen.

Kies bewust en zorgvuldig het moment waarop u in de stamgegevens van crediteuren en/of artikelen de nieuwe BTW-codes opneemt (zie stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 en Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I). Deze BTW-codes bepalen immers de BTW-codes die in inkooporderregels en inkoopfactuurregels worden voorgesteld.

Het toepassen van het BTW-percentage dat u in rekening wordt gebracht, kan lastig zijn als u de goederen uit een inkooporderregel in delen hebt ontvangen en de deelontvangsten binnen een inkoopfactuur zijn uitgesplitst, met verschillende BTW-percentages per factuurregel.
U zou dit bijvoorbeeld kunnen oplossen door de inkoopfactuur te verwerken in het venster Inkoopfactuur. Stel u hebt eerst 6 stuks ontvangen en vervolgens 4 stuks. Dan kunt u in het venster Inkoopfactuur, in het veld Artikel van de inkoopfactuurregel op F4 drukken en Ontvangst selecteren bij Type. In dit voorbeeld krijgt u dan een opvraaglijst met twee regels die de beide ontvangsten voorstellen. Als u deze allebei selecteert en OK kiest, krijgt u twee inkoopfactuurregels en kunt u de BTW-code per regel bepalen.
Raadpleeg uw accountant of de Belastingdienst als u eraan twijfelt of u de BTW correct verwerkt.