Algemeen

Aandachtspunten BTW-verhoging bij de modules Cliënt-export en Cliënt-import

Support ID: AV-57364
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de modules Cliënt-export en Cliënt-import. Wanneer u niet over deze modules beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Nieuwe BTW-codes aanmaken

Als er gegevens worden uitgewisseld via Cliënt-export en Cliënt-import is het ten eerste van belang dat er tussen de accountant en de cliënt afstemming plaatsvindt over het aanmaken van de nieuwe BTW-codes. Daarbij kunnen twee situaties worden onderscheiden:

  1. Voor de uitwisseling wordt het Uitgebreid formaat gebruikt.
    Gezien de normale rolverdeling tussen accountant en cliënt en de werking van dit formaat, ligt het het meeste voor de hand dat de accountant de nieuwe BTW-codes aanmaakt. Als de accountant vervolgens bij het exporteren van cliëntgegevens Alle gegevens selecteert bij Stamgeg exporteren, worden ook deze BTW-codes geëxporteerd en kan de cliënt ze importeren. Als de cliënt eerder al een nieuwe BTW-code voor het BTW-percentage van 21 nodig heeft, dan kan hij deze ook zelf aanmaken. Geadviseerd wordt dan dat hij aan de accountant vraagt welke BTW-code dit moet zijn zodat BTW-codes van cliënt en die van de accountant met elkaar in overeenstemming blijven.
  2. Voor de uitwisseling wordt het 7.1-formaat gebruikt.
    In dit geval moet de cliënt de nieuwe BTW-codes zelf aanmaken omdat de accountant ze niet kan exporteren. Tussen cliënt en accountant moet hierover afstemming plaatsvinden zodat beide in hun administraties dezelfde codes aanmaken.

BTW-codes in stamgegevens vervangen

Zowel de accountant als de cliënt moeten in hun administratie de oude BTW-codes in een aantal stamgegevens (grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren) door de nieuwe vervangen. Zie voor verdere informatie ook: stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012. Ook hierover moet tussen beide afstemming plaatsvinden: om verwarring en fouten te voorkomen moeten beiden deze vervangingsactie uitvoeren ná een import en vóór een daaropvolgende export.