Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Projectvoorschotten

Support ID: AV-57361
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de module Projectvoorschotten. Wanneer u niet over deze module beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Lees eerst ook Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I voordat u hier verder leest. De aanwijzingen daarvan zijn ook hier van toepassing.

Voorschotten en vaste bedragen

Als u werkt met de module Projectvoorschotten, kunt u voorschotten en vaste bedragen in rekening brengen. Voor beide typen geldt het volgende aandachtspunt:
U voert in beide gevallen per voorschot of vast bedrag een regel in op de tab Termijndeclaraties in het venster Stamgegevens project. Deze regels zullen één op één via een declaratievoorstel in een verkoopfactuur terechtkomen. Aan te bevelen is daarom om bij het aanmaken van dergelijke regels op de tab Termijndeclaraties ervoor te zorgen dat één regel altijd betrekking heeft op leveringen/verrichtingen vóór of na 1 oktober 2012 en niet beide. Zo kunt u later per verkoopfactuurregel de juiste BTW-code bepalen.
Kies ook bewust en zorgvuldig het moment waarop u in de relevante stamgegevens (van artikelen en debiteuren, zie Aandachtspunten BTW-verhoging bij de module Facturering I) de oude BTW-codes vervangt door de nieuwe, omdat die BTW-codes de voorgestelde BTW-codes in uw verkoopfactuurregels bepalen.
Raadpleeg uw accountant voor advies over een correcte BTW-verwerking als u een voorschot of vast bedrag in rekening brengt of hebt gebracht dat betrekking heeft op leveringen of verrichtingen van zowel vóór als na 1 oktober 2012.

Verrekening van voorschotten

In rekening gebrachte voorschotten zullen later worden verrekend, waarbij op basis van de opgegeven BTW-codes in de stamgegevens (van debiteuren en/of artikelen) een BTW-code wordt voorgesteld. Als u daarom een voorschot in rekening brengt met het oude BTW-tarief en dit pas verrekent nadat de BTW-codes in alle stamgegevens zijn vervangen, dan moet u opletten. AccountView zal dan namelijk een BTW-code met het nieuwe tarief voorstellen bij de verrekening van het voorschot.
Raadpleeg uw accountant over deze situatie en wijzig zonodig de voorgestelde BTW-code.

Let ook op in de situatie dat er meerdere voorschotten worden verrekend in één regel. Vraag ook daarover advies aan uw accountant.

Correctiemogelijkheid

Krijgt u toch te maken met een verkoopfactuurregel met vaste bedragen, voorschotten of verrekening van voorschotten van zowel vóór als na 1 oktober 2012, dan kunt u daarop alsnog twee verschillende BTW-tarieven toepassen door handmatig twee factuurregels toe te voegen:

  • Eén creditregel met dezelfde BTW-code en hetzelfde factuurartikel als de oorspronkelijke factuurregel, en het nettobedrag waarop de andere BTW-code moet worden toegepast.
  • Eén debetregel met die andere BTW-code (en hetzelfde factuurartikel als de oorspronkelijke factuurregel) voor datzelfde nettobedrag.
    Neem bij voorkeur vooraf contact op met uw accountant of de Belastingdienst om na te gaan of een dergelijke werkwijze goed is, of dat er misschien betere oplossingen zijn.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.