Aandachtspunten BTW-verhoging bij de digitale BTW-aangifte vanuit AccountView

Support ID: AV-57372
Product: AccountView Windows

U hebt het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 gelezen. Deze procedure bevat aandachtspunten voor de digitale BTW-aangifte vanuit AccountView.

Service Pack voor de BTW-verhoging in 2012 installeren

Als u uw BTW-aangifte digitaal vanuit AccountView doet, dan moet u ervoor zorgen dat u een Service Pack hebt geïnstalleerd waarmee dat mogelijk is (zie BTW-verhoging naar 21%). Alleen dan kunt u BTW aangeven met in de aangifterubriek 1A een bedrag dat niet gelijk is aan 19% van het BTW-basisbedrag voor die rubriek. Dit zal voor het eerst het geval zijn bij de aangifte over een periode waarin verkoopfacturen zijn geboekt met een BTW-code met een percentage van 21% en rubriekcode 1A.
Met AccountView-versies ouder dan versie 9.0c1 kunt u dan geen digitale BTW-aangifte meer doen. Mocht dat wel de bedoeling zijn, neem dan contact op met uw AccountView-leverancier om een update naar een actuele versie van AccountView te bespreken.

Verkoopfacturen met 21% en een factuurdatum vóór 1 oktober 2012

Verstuurt u vóór 1 oktober 2012 al verkoopfacturen met een BTW-percentage van 21 en geeft u deze transacties gewoonlijk aan in BTW-aangifterubriek 1A? Dan zou u het genoemde Service Pack eigenlijk al nodig hebben op het moment dat u de BTW-aangifte voor de desbetreffende periode doet. Als het dan nog niet is geïnstalleerd, kunt u het volgende doen:

Volgens informatie van de Belastingdienst is het toegestaan om dergelijke transacties in BTW-aangifterubriek 1C aan te geven. Zie vraag 2 in de volgende PDF van de Belastingdienst: www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2012/08/06/vragen-en-antwoorden-over-de-btw-verhoging-van-19-naar-21-per-1-oktober-2012/update-vragen-en-antwoorden-btw-verhoging-def.pdf

U kunt dus een aparte BTW-code met een percentage van 21 aanmaken, die koppelen aan BTW-aangifterubriek 1C en die BTW-code gebruiken bij dergelijke transacties.

Omschrijving van BTW-aangifterubrieken wijzigen

Als u het Service Pack voor de BTW-verhoging in 2012 hebt geïnstalleerd, dan kunt u de omschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken wijzigen. Zie stap 4 van het stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012. Voer deze stap uit voordat u de digitale BTW-aangifte over oktober of het vierde kwartaal van 2012 doet.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.