Algemeen

E-mail versturen vanuit AccountView

Support ID: AV-52588
Product: AccountView Windows

Inleiding

AccountView heeft de mogelijkheid om gegevens via e-mail te versturen. Afhankelijk van het e-mailprogramma dat u gebruikt, zijn hier verschillende mogelijkheden voor. AccountView ondersteunt de volgende koppelingen:

 • Microsoft Outlook: via het lokale mailprofiel of Microsoft Exchange.
 • MAPI: bijvoorbeeld Microsoft Outlook Express en Windows Mail.
 • SMTP: bijvoorbeeld Gmail en Office 365.

De integratie met uw e-mailprogramma biedt u de volgende functionaliteit in AccountView:

Algemeen

Specifieke modules

Hieronder wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van deze functionaliteit. Afhankelijk van uw huidige versie van AccountView kunt u de stappen volgen voor het inrichten van de e-mailintegratie. Uw huidige AccountView-versie kunt u opvragen via Help > Info.

Versie 9.6 en hoger

In versie 9.6 zijn de mogelijkheden voor het e-mailen vanuit AccountView sterk uitgebreid. Het aanvragen van deze versie is mogelijk via uw AccountView-leverancier of op de pagina Update aanvragen. Hieronder treft u een kort overzicht aan van de toegevoegde functionaliteit in deze versie:

 • Mogelijkheid tot het elektronisch versturen van documenten met een verschillend afzendadres per proces.
 • Mogelijkheid tot het elektronisch versturen van documenten met een verschillend afzendadres per administratie
 • Mogelijkheid tot het tegelijkertijd gebruiken van verschillende e-mailsystemen in AccountView.
 • Mogelijkheid tot het instellen van een standaard BCC-adres, met het e-mailsysteem E-mail versturen via SMTP.
 • Mogelijkheid tot het instellen van een antwoordadres met het e-mailsysteem E-mail versturen via SMTP.

Een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteiten vindt u in Nieuw in AccountView. Hieronder wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van deze functionaliteit:

Inrichting in versie 9.6 en hoger

1. Algemene informatie
    1.1 Inleiding
    1.2 Update
2. E-mailsystemen vastleggen
    2.1 E-mail via MAPI
          2.1.1 E-mailprofiel
          2.1.2 Systeeminstellingen
          2.1.3 Persoonlijke e-mailinstellingen
    2.2 E-mail via Microsoft Outlook
          2.2.1 E-mailprofiel
          2.2.2 Systeeminstellingen
          2.2.3 Persoonlijke e-mailinstellingen
          2.2.4 E-mailen vanaf een algemeen verzendadres
          2.2.5 E-mail verplaatsen na verzenden
    2.3 E-mail versturen via SMTP
          2.3.1 E-mailprofiel
          2.3.2 Systeeminstellingen
          2.3.3 Persoonlijke e-mailinstellingen
          2.3.4 BCC vastleggen
          2.3.5 Antwoordadres vastleggen
3. Mogelijkheden voor het koppelen van het e-mailprofiel
    3.1 E-mailprofiel in de systeeminstellingen
    3.2 E-mailprofiel in de administratie-instellingen
    3.3 E-mailprofiel in het e-mailsjabloon
    3.4 Volgorde van e-mailinstellingen
4. Mogelijkheden voor specifieke modules
    4.1 E-mailprofiel instellen voor de module BusinessAlerter

Inrichting in versie 9.5a en lager

1. E-mail via MAPI
    1.1 Systeeminstellingen
    1.2 Persoonlijke instellingen
2. E-mail via Microsoft Outlook
    2.1 Systeeminstellingen
    2.2 Persoonlijke instellingen
    2.3 E-mailen vanaf een algemeen verzendadres
    2.4 E-mail verplaatsen na verzenden
3. E-mail versturen via SMTP (beschikbaar in versie 9.2 en hoger)
    3.1 Systeeminstellingen
    3.2 Persoonlijke instellingen

Inrichting in versie 9.6 en hoger

1. Algemene informatie

1.1 Inleiding

Vanaf versie 9.6 biedt AccountView veel meer flexibiliteit voor de e-mailinrichting. Dit wordt mogelijk gemaakt via zogeheten e-mailprofielen. In een e-mailprofiel kunt u alle benodigde instellingen vastleggen voor de koppeling met uw e-mailaccount. Het e-mailprofiel kunt u vervolgens koppelen aan e-mailsjablonen, zodat bij het gebruik van bijvoorbeeld het e-mailsjabloon voor facturatie een apart e-mailadres kan worden gebruikt.

Voor het e-mailen buiten de e-mailsjablonen om legt u op systeemniveau of administratieniveau één profiel vast. Alle gebruikers kunnen dit direct gebruiken om vanuit een algemeen adres te e-mailen, of kunnen in de persoonlijk instellingen nog het eigen e-mailadres koppelen.

1.2. Update

Een update naar AccountView versie 9.6 of hoger zorgt ervoor dat alle e-mailinstellingen uit de systeeminstellingen en persoonlijke instellingen uit de vorige versie automatisch worden ingesteld.

Afhankelijk van het onderdeel waarin de e-mailinstellingen zijn vastgelegd, wordt er een apart e-mailprofiel aangemaakt en gekoppeld in de betreffende instellingen. U kunt dus na een update direct vanuit AccountView e-mailen met dezelfde e-mailgegevens.

2. E-mailsystemen vastleggen

De eerste stap is het aanmaken van een e-mailprofiel als dit nog niet bestaat. Dit e-mailprofiel is vereist om de persoonlijke e-mailinstellingen te kunnen vastleggen. Daarnaast kan er een e-mailprofiel worden gekoppeld in de systeeminstellingen, in de administratie-instellingen of in de e-mailsjablonen.

U kunt kiezen uit verschillende e-mailsystemen die elk hun eigen voordelen hebben. Kies het e-mailsysteem dat bij uw situatie past. De stappen beschrijven het e-mailen vanuit AccountView met een e-mailprofiel in de systeeminstelling waarbij de gebruikers e-mailen met de gegevens vanuit de persoonlijke e-mailinstellingen. Deze manier biedt de gebruikers de flexibiliteit om, net als in de vorige versies, af te wijken van de algemene e-mailinstellingen en zelf de persoonlijke e-mailinstellingen vast te leggen.

De e-mailinstellingen om per administratie of per e-mailsjabloon een ander e-mailprofiel te gebruiken, worden beschreven in 3. Mogelijkheden voor het koppelen van het e-mailprofiel.

2.1 E-mail via MAPI

Dit e-mailsysteem is bedoeld voor gebruikers met een lokaal e-mailprogramma dat alleen MAPI ondersteunt, zoals Windows Live Mail of Microsoft Outlook Express. Controleer of MAPI in uw lokale e-mailclient actief is. Als er wordt gewerkt met Microsoft Outlook, raden we aan om het e-mailsysteem E-mail via Microsoft Outlook te kiezen. Wanneer u kiest voor het e-mailen via MAPI moet u rekening houden met de volgende punten:

 • Het e-mailsysteem E-mail via MAPI bevat geen extra opmaakmogelijkheden. De e-mails vanuit AccountView worden dus verstuurd als platte tekst.
 • Het e-mailsysteem E-mail via MAPI met het gebruik van Microsoft Outlook als lokale e-mailclient zorgt standaard voor de melding "Er wordt vanuit een programma geprobeerd toegang te verkrijgen tot e-mailadressen die u in Outlook hebt opgeslagen. Wilt u dit toestaan?". Hierdoor zult u voor elke e-mail de knop Toestaan moeten kiezen. Dit kunt u oplossen door het e-mailsysteem E-mail via Microsoft Outlook te kiezen.

2.1.1 E-mailprofiel

MAPI-instellingen-nieuw

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > E-mailprofielen.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+N).
 3. Voer een Profielcode en Profielomschrijving in.
 4. Kies het e-mailsysteem E-mail via MAPI.
 5. Ga naar de tab MAPI.
 6. Markeer Standaardprofiel als u het standaardprofiel wilt gebruiken dat in Windows is ingesteld. Als u de optie Standaardprofiel niet markeert, kunt u een ander profiel kiezen.
 7. Door de optie Automatisch handtekening aan het eind van een nieuw bericht toevoegen te kiezen, kunt u eventueel een standaardhandtekening vastleggen.
 8. Kies OK.

2.1.2 Systeeminstellingen

 1. Kies voor Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen.
 2. Kies in het veld E-mailprofiel het aangemaakte MAPI-e-mailprofiel.

2.1.3 Persoonlijke e-mailinstellingen

In de persoonlijke instellingen kunt u nog afwijken van de instellingen die zijn vastgelegd in het e-mailprofiel in de systeeminstellingen. Het is mogelijk om te e-mailen vanuit een ander e-mailaccount door een ander e-mailprofiel vanuit de lokale e-mailclient te selecteren of een persoonlijke handtekening in te voeren.

MAPI-instellingen-persoonlijk

 1. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten.
 2. Kies Wijzigen bij E-mail instellen.
 3. Markeer de optie Persoonlijke e-mailinstellingen gebruiken als u voor deze AccountView gebruiker een ander e-mailprofiel wilt gebruiken of een persoonlijke handtekening wilt gebruiken.

2.2 E-mail via Microsoft Outlook

Dit e-mailsysteem is bedoeld voor het gebruik van Microsoft Outlook of Microsoft Exchange. Bij het versturen wordt er verbinding gemaakt met het e-mailaccount in Microsoft Outlook. Deze keuze bevat de volgende voordelen ten opzichte van het gebruik van MAPI:

 • Er zijn uitgebreidere opmaakmogelijkheden voor de inhoud van de mail. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een HTML-opmaak waarbij afbeeldingen kunnen worden toegevoegd. Zie ook: Inrichten van e-mailsjablonen in AccountView.
 • U kunt direct meerdere e-mails vanuit AccountView versturen zonder dat er een beveiligingswaarschuwing naar voren komt.

De voorwaarden voor het gebruik van e-mailen via Microsoft Outlook zijn:

 • Er zal altijd een lokale e-mailclient moeten zijn geïnstalleerd op de pc waar AccountView wordt opgestart.
 • AccountView ondersteunt alleen de 32-bits versies van Microsoft Outlook. Zie ook: Ondersteuning Microsoft Office.

2.2.1 E-mailprofiel

Outlook-instellingen-nieuw

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > E-mailprofielen.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+N).
 3. Voer een Profielcode en Profielomschrijving in.
 4. Kies het e-mailsysteem E-mail via Microsoft Outlook.
 5. Ga naar de tab Outlook.
 6. Maak een keuze in het veld Mail-verbinding tussen de optie Microsoft Exchange Server en Mailprofiel op basis van uw situatie:
  1. Kies Standaardprofiel als u het standaarde-mailprofiel wilt gebruiken dat in Windows is ingesteld en u standaard in Outlook gebruikt. Als u de optie Standaardprofiel niet markeert, kunt u een ander profiel kiezen.
  2. Kies Microsoft Exchange Server als u bijvoorbeeld een ander e-mailaccount wilt gebruiken dan in Outlook staat om te e-mailen vanuit AccountView. U moet dan het serveradres van de Exchange-server en het e-mailadres van het gebruikersaccount op de Exchange-server opgeven.
 7. Kies de optie E-mail verzenden in HTML-formaat zodat u extra opmaakmogelijkheden hebt.
 8. Door de optie Automatisch handtekening aan het eind van een nieuw bericht toevoegen te kiezen, kunt u via de knop Wijzigen een standaardhandtekening vastleggen voor dit e-mailprofiel.
 9. Kies OK.

2.2.2 Systeeminstellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen.
 2. Kies in het veld E-mailprofiel het aangemaakte Outlook-e-mailprofiel.

2.2.3 Persoonlijke e-mailinstellingen

In de persoonlijke instellingen kunt u nog afwijken van de instellingen die zijn vastgelegd in het e-mailprofiel in de systeeminstellingen. De instellingen hierin zijn afhankelijk van de keuze in het veld Mail-verbinding in het e-mailprofiel (stap 6 in 2.2.1 E-mailprofiel).

Als er in het e-mailprofiel Mailprofiel is gekozen, hebt u de optie Standaardprofiel om te e-mailen vanuit het standaard e-mailprofiel in Windows of een ander e-mailaccount door eventueel een ander e-mailprofiel vanuit de lokale e-mailclient te selecteren.

Als er in het e-mailprofiel Microsoft Exchange Server is gekozen, hebt u optie Mail Account om te e-mailen vanuit een e-mailadres dat u hier invoert.

Outlook-persoonlijk-instellingen-nieuw

 1. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten.
 2. Kies Wijzigen bij E-mail instellen.
 3. Markeer de optie Persoonlijke e-mailinstellingen gebruiken als u voor deze AccountView gebruiker een e-mailaccount via Exchange wilt instellen, een ander e-mailprofiel wilt gebruiken of een persoonlijke handtekening wilt gebruiken.

2.2.4 E-mailen vanaf een algemeen verzendadres

De keuze voor het e-mailsysteem E-mail via Microsoft Outlook stelt u in staat om alle gebruikers een e-mail vanaf een algemeen e-mailadres te laten versturen vanuit AccountView. 

Mail-verbinding-instellingen-nieuw

 1. Maak eerst een algemeen e-mailprofiel in Microsoft Exchange aan als dit nog niet bestaat, zoals info@bedrijfsnaam.nl.
 2. Kies de optie Microsoft Exchange Server bij Mail-verbinding.
 3. Voer het serveradres in van de Exchange Server.
 4. Voer het e-mailadres in van het algemene e-mailprofiel. Door dit e-mailaccount op systeemniveau te gebruiken, is het direct voor alle gebruikers actief en kunt u hier desgewenst nog per gebruiker van afwijken via de persoonlijke e-mailinstellingen.

2.2.5 E-mail verplaatsen na verzenden

Als u beschikt over de Business-uitvoering van AccountView, dan hebt u de mogelijkheid om e-mails direct te versturen vanuit elk willekeurig venster in AccountView via de menu-optie Opties > E-mail. Op de tab Opties in het venster Gegevens per e-mail versturen vindt u de optie E-mail verplaatsen na verzenden. Met deze optie kunt u een kopie van alle e-mails die vanuit AccountView worden verstuurd, automatisch laten verplaatsen naar een bepaalde Outlook-map in het beschikbare e-mailprofiel.

Dit zorgt ervoor dat de verstuurde e-mails van de gebruikers vanuit AccountView in een gezamenlijke map met verzonden items als kopie worden opgeslagen.

Opties-instellingen-nieuw

 1. Kies Opties > E-mail.
 2. Markeer de optie E-mail verplaatsen na verzenden.
 3. Kies de knop Wijzigen om een map in Outlook aan te wijzen.
 4. Verstuur de e-mail naar een willekeurig e-mailadres om de wijzigingen in het venster Gegevens per e-mail versturen op te slaan voor deze gebruiker.

Het markeren van de optie E-mail verplaatsen na verzenden is van toepassing op alle e-mails die vanuit AccountView door de gebruiker worden verstuurd. Bijvoorbeeld, een factuur die elektronisch met de optie Rapporten > Definitieve facturen wordt verstuurd en e-mails verstuurd via Opties > E-mail worden dus verplaatst naar de vastgelegde Outlook-map.

2.3 E-mail versturen via SMTP

Dit e-mailsysteem is bedoeld voor het gebruik van een online e-mailclient. Bij het versturen wordt er verbinding gemaakt met het online e-mailaccount via het internet of het netwerk. Deze keuze bevat de volgende voordelen ten opzichte van het gebruik van MAPI:

 • Er is geen lokale installatie van de e-mailclient meer nodig zoals Outlook.
 • U hoeft niet meer te letten op de ondersteuning van AccountView op de afzonderlijke versies van de lokale e-mailclient.

2.3.1 E-mailprofiel

SMTP-instellingen-nieuw

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > E-mailprofielen.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+N).
 3. Voer een Profielcode en Profielomschrijving in.
 4. Kies het e-mailsysteem E-mail versturen via SMTP.
 5. Ga naar de tab SMTP.
 6. Voer in het veld Server het serveradres van de SMTP-server in en in het veld Poort het poortnummer waardoor verbinding wordt gemaakt. Mocht u deze gegevens niet beschikbaar hebben, dan kunnen deze worden opgevraagd bij de provider.
 7. Voer in het veld Afzender het e-mailadres in van de afzender. Dit kan hetzelfde e-mailadres zijn als het e-mailadres in het veld Gebruikersnaam. Het is ook mogelijk om een algemeen e-mailadres in te voeren zoals info@bedrijfsnaam.nl. Wel moet u toestemming hebben om namens dit e-mailaccount e-mails te kunnen versturen. Meer informatie hierover in Gmail vindt u in E-mail verzenden vanaf een ander adres of een alias.
 8. Kies de optie E-mail verzenden in HTML-formaat zodat u extra opmaakmogelijkheden hebt.
 9. Voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord (via de knop Wijzigen) de inloggegevens in van het e-mailaccount waarmee de e-mails moeten worden verstuurd.

Let op: Soms moet u de optie SSL/TLS gebruiken markeren. 
Markeer deze optie wanneer de e-mails beveiligd moeten worden verzonden. Voor bijvoorbeeld het gebruik van Office 365 en Gmail is deze optie verplicht om te kunnen e-mailen.

Optioneel zijn de velden Antwoord naar en Bcc die hieronder verder worden toegelicht.

2.3.2 Systeeminstellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen.
 2. Kies in het veld E-mailprofiel het aangemaakte SMTP-e-mailprofiel.

2.3.3 Persoonlijke e-mailinstellingen

In de persoonlijke instellingen kunt u nog afwijken van de instellingen die zijn vastgelegd in het e-mailprofiel in de systeeminstellingen. Dit is per gebruiker in te stellen.

SMTP-persoonlijk-instellingen-nieuw

 1. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten.
 2. Kies Wijzigen bij E-mail instellen.

Markeer de optie Persoonlijke e-mailinstellingen gebruiken als u voor deze AccountView-gebruiker een andere afzender, e-mailaccount of antwoordadres wilt vastleggen dan het e-mailprofiel of een persoonlijke handtekening wilt gebruiken.

2.3.4 BCC vastleggen

U kunt nu ook een BCC-adres instellen. Dit is alleen mogelijk bij het gebruik van het e-mailsysteem E-mail versturen via SMTP en in te stellen in het e-mailprofiel. Wanneer u hierin een e-mailadres invoert, worden alle berichten die u met het desbetreffende profiel verzendt, automatisch ook daarheen verzonden zonder dat de ontvanger van de e-mail dit terugziet.

Dit is vooral handig wanneer u het gebruikmaakt van Office 365. Het versturen van e-mails vanuit een Office 365-account via SMTP heeft (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gmail) als nadeel dat de verzonden items niet worden opgeslagen. Met deze instelling kunt u het zo inrichten dat u altijd een kopie van de verstuurde e-mail ontvangt. De kopie van de e-mailberichten kunt u via een eenvoudige ‘inbox rule’ automatisch laten verplaatsen naar de verzonden items, zie bijvoorbeeld Inbox rules in Outlook Web App.

2.3.5 Antwoordadres vastleggen

Naast het instellen van een BCC is het nu ook mogelijk een e-mailadres in te voeren voor de ontvangst van antwoorden op e-mailberichten die met dit profiel zijn verzonden. Dit zorgt ervoor dat een antwoord op de verstuurde e-mail naar het ingestelde e-mailadres wordt verstuurd. Dit is alleen mogelijk bij het gebruik van het e-mailsysteem E-mail versturen via SMTP. Het is in te stellen in het e-mailprofiel en in de persoonlijke mailinstellingen.

In vorige versies van AccountView werd het veld Van gebruikt om een e-mailadres van de verzender in te voeren. Dit leidde er echter vaak toe dat berichten door het e-mailprogramma van de ontvanger als spam werden gezien. Door het nieuwe veld Antwoord naar te gebruiken, is het risico hierop veel kleiner.

3. Mogelijkheden voor het koppelen van het e-mailprofiel

Nadat er een e-mailprofiel is aangemaakt, is het mogelijk deze op meerdere manieren in te stellen in AccountView.

3.1 E-mailprofiel in de systeeminstellingen

Het is mogelijk om een e-mailprofiel op systeemniveau in te stellen voor alle gebruikers. De gebruikers kunnen dan individueel ervoor kiezen om gebruik te maken van de persoonlijke instellingen om af te wijken van de afzender en het e-mailaccount.

De stappen hiervoor staan beschreven in stap 2 per e-mailsysteem.

3.2 E-mailprofiel in de administratie-instellingen

Het is ook mogelijk om een e-mailprofiel in te stellen per administratie. Voor alle verstuurde e-mailberichten vanuit die administratie wordt dit e-mailprofiel gebruikt. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om per bedrijf een ander afzendadres vast te leggen.

 1. Kies Opties > Instellingen > Administratie.
 2. Kies Administratie in het onderdeel Algemeen.
 3. Kies in het veld E-mailprofiel het gewenste e-mailprofiel.

3.3 E-mailprofiel in het e-mailsjabloon

Ten slotte is het mogelijk om een e-mailprofiel in te stellen per e-mailsjabloon. Een e-mailsjabloon kan worden ingesteld per taalcode per administratie. Dit maakt het mogelijk om per proces een ander afzendadres te gebruiken, bijvoorbeeld het e-mailadres facturatie@bedrijfsnaam.nl voor het versturen van de facturen en inkoop@bedrijfsnaam.nl voor het versturen van de bestelbon.

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > E-mailsjablonen > F6.
 2. Selecteer in het veld E-mailprofiel op de tab Algemeen het e-mailprofiel dat bij dit sjabloon moet worden gebruikt.
 3. Met de stappen in E-mailsjablonen in taalcodes vastleggen kunt u de inrichting van de e-mailsjablonen in de taalcodes verder inrichten om per proces een ander e-mailprofiel te gebruiken.

Het instellen van het e-mailprofiel in het e-mailsjabloon zorgt ervoor dat ook bij het gebruik van het e-mailsjabloon via bijvoorbeeld Opties > E-mail de ingestelde afzender wordt gebruikt.

3.4 Volgorde van e-mailinstellingen

Met de nieuwe mogelijkheden om op meerdere onderdelen een e-mailprofiel in AccountView vast te leggen zijn de variaties ook groter geworden Het e-mailprofiel dat wordt gebruikt, volgt een specifieke volgorde per handeling. Als het veld E-mailprofiel in een van de instellingen is leeggelaten wordt dit overgeslagen in deze volgorde:

 1. Het e-mailprofiel in het gekoppelde e-mailsjabloon in de taalcode of het e-mailprofiel dat is gekoppeld in de geselecteerde e-mailsjabloon met Opties > E-mail of de knop E-mail bij het versturen van rapporten als PDF.
 2. De administratie-instelling (van de geopende administratie).
 3. De persoonlijke instellingen.
 4. De systeeminstelling.

4. Mogelijkheden voor specifieke modules

4.1 E-mailprofiel instellen voor de module BusinessAlerter

Wanneer u beschikt over de module BusinessAlerter, kunt u een e-mailprofiel instellen voor het verzenden van berichten op basis van alerts.

De beheerder kan via e-mail op de hoogte worden gesteld van foutmeldingen die optreden bij het uitvoeren van alerts. Dit is alleen het geval als u het e-mailadres van de beheerder invoert.

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Alerts.
 2. Kies de knop Mail-instellingen.
 3. Kies in het veld E-mailprofiel het gewenste e-mailprofiel.

Inrichting in versie 9.5a en lager

1. E-mail via MAPI

1.1 Systeeminstellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen.
 2. Ga naar het onderdeel E-mail instellen en kies het e-mailsysteem E-mail via MAPI.

1.2 Persoonlijke instellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten.
 2. Kies Wijzigen bij E-mail instellen.

Markeer Standaardprofiel als u het standaardprofiel wilt gebruiken dat in Windows is ingesteld. Als u de optie Standaardprofiel niet markeert, kunt u een ander profiel kiezen. Controleer ook of het gebruik van MAPI in uw lokale e-mailclient mogelijk is.

MAPI-instellingen-oud

2. E-mail via Microsoft Outlook

2.1 Systeeminstellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen.
 2. Ga naar het onderdeel E-mail instellen en kies het e-mailsysteem E-mail via Microsoft Outlook.

2.2 Persoonlijke instellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten.
 2. Kies Wijzigen bij E-mail instellen.

Markeer Standaardprofiel als u het standaardprofiel wilt gebruiken dat in Windows is ingesteld. Als u Standaardprofiel niet markeert, kunt u een ander profiel kiezen.

Daarnaast is er een mogelijkheid om gebruik te maken van Microsoft Exchange Server. Als u Microsoft Exchange Server gebruikt, geeft u het serveradres van de Exchange-server en het e-mailadres van het gebruikersaccount op de Exchange-server op.

Outlook-instellingen-oud

2.3 E-mailen vanaf een algemeen verzendadres

De informatie om dit in te stellen staat beschreven in 2.2.4 E-mailen vanaf een algemeen verzendadres.

2.4 E-mail verplaatsen na verzenden

De informatie om dit in te stellen staat beschreven in 2.2.5 E-mail verplaatsen na verzenden.

3. E-mail versturen via SMTP (beschikbaar in versie 9.2 en hoger)

Deze instelling is bedoeld voor gebruikers die geen lokale e-mailclient op hun pc hebben geïnstalleerd en toegang hebben tot een online e-mailaccount dat SMTP ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn Gmail, Microsoft Office 365 en e-mailaccounts van internetproviders die SMTP ondersteunen.

Voor het versturen van de e-mails via SMTP vanuit AccountView is een internetverbinding noodzakelijk.

3.1 Systeeminstellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Systeem > Algemeen.
 2. Ga naar het onderdeel E-mail instellen en kies het e-mailsysteem E-mail versturen via SMTP.

3.2 Persoonlijke instellingen

 1. Kies Opties > Instellingen > Persoonlijk > Starten.
 2. Kies Wijzigen bij E-mail instellen.

De instellingen voor het e-mailaccount moeten per AccountView-gebruiker worden opgegeven. Dit is onder meer het serveradres van de SMTP-verbinding, de poort waarmee verbinding wordt gemaakt en de inloggegevens van het e-mailaccount. Het serveradres van uw online e-mailclient en de geschikte poort moet u bij de provider opvragen als deze gegevens niet bekend zijn.

Voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord de inloggegevens in van het e-mailaccount waarmee de e-mails moeten worden verstuurd.

Let op: Soms moet u de optie SSL/TLS gebruiken markeren. 
Markeer deze optie wanneer de e-mails beveiligd moeten worden verzonden. Voor bijvoorbeeld het gebruik van Office 365 en Gmail is deze optie verplicht om te kunnen e-mailen.

SMTP-instellingen-oud