Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking Cliënt-export en Cliënt-import in versie 7.1a

Support ID: AV-53722
Product: AccountView 7.1a

U hebt het artikel Eindejaarsverwerking AccountView Windows (versie 7.1a) gelezen in de rubriek Tips & Trucs van Support van het AccountView Journaal (of op deze website). Deze procedure bevat extra aanwijzingen die daarin worden genoemd voor de modules Cliënt-export en Cliënt-import.

Omschrijving

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help/Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit, dat zowel cliënt als accountant beschikken over AccountView versie 7.1a rev.1 met het laatste Service Pack. Als u het laatste Service Pack voor AccountView nog niet hebt geïnstalleerd, moet u dat eerst installeren voordat u onderstaande procedure kunt gebruiken: zie Service Packs . Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure.

Het uitwisselen van cliëntgegevens wordt beschreven in de supportnote Cliënt-export en Cliënt-import. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de cliënt de dagelijkse administratie voert waarbij onder andere debiteuren, crediteuren, artikelen, verkooporders en inkooporders worden bijgehouden. De accountant voert de administratie voor vaste activa, leest eventueel bankafschriften in, voert correcties uit en zorgt voor de rapportages.

Als cliënt en accountant gegevens uitwisselen met Cliënt-export en Cliënt-import, maken beiden een nieuw boekjaar aan. Door de uitwisseling van cliëntgegevens zal de beginbalans in beide administraties worden bijgewerkt.

 1. Nieuw boekjaar aanmaken bij de cliënt
 2. Nieuw boekjaar aanmaken bij de accountant
 3. Beginbalans overnemen

Stap 1: Nieuw boekjaar aanmaken bij de cliënt

De cliënt kan voor zichzelf bepalen wat het beste moment is om het nieuwe boekjaar aan te maken in verband met het verwerken van verkooporders en inkooporders. Bij de cliënt zal de beginbalans automatisch worden aangemaakt. De openstaande posten en saldi van de grootboekrekeningen worden daardoor direct in het nieuwe boekjaar zichtbaar.

Zo maakt de cliënt het nieuwe boekjaar aan:

 1. Open administratie 2013.
 2. Kies Opties/Administratie-instellingen/Accountancy.
 3. Kies de tab Imp/Exp.
 4. Controleer of Cliënt is geselecteerd in Status. Wijzig dit zonodig in Cliënt.
 5. Kies Document/Stamgegevens administratie/Dagboeken.
 6. Selecteer dagboek 900: Memoriaal en kies Bewerken/Stamgegevens.
 7. Controleer of Cliënt is geselecteerd in Eigenaar. Wijzig dit zonodig in Cliënt.
 8. Maak het nieuwe boekjaar aan met de supportnote Eindejaarsverwerking in versie 7.1a.
 9. Exporteer de cliëntgegevens uit administratie 2014 en geef deze aan uw accountant (zie Cliënt-export en Cliënt-import).
 10. Exporteer de cliëntgegevens uit administratie 2013 en geef deze aan uw accountant (zie Cliënt-export en Cliënt-import).

Let op: zorg ervoor dat duidelijk is van welke administratie de geëxporteerde cliëntgegevens zijn zodat uw accountant deze in de juiste administratie importeert!

Stap 2: Nieuw boekjaar aanmaken bij de accountant

De accountant maakt het nieuwe boekjaar aan op het moment dat hij voor de cliënt werkzaamheden gaat uitvoeren. De nieuwe administratie wordt in eerste instantie aangemaakt zonder beginbalans. De saldi van grootboekrekeningen en openstaande posten zijn daardoor niet bijgewerkt. Door de cliëntgegevens te importeren worden deze gegevens wel gevuld.

Zo maakt de accountant het nieuwe boekjaar aan:

 1. Open administratie 2013.
 2. Kies Opties/Administratie-instellingen/Accountancy.
 3. Kies de tab Imp/Exp.
 4. Controleer of Accountant is geselecteerd in Status. Wijzig dit zonodig in Accountant.
 5. Kies Document/Stamgegevens administratie/Dagboeken.
 6. Selecteer dagboek 900: Memoriaal en kies Bewerken/Stamgegevens.
 7. Controleer of Cliënt is geselecteerd in Eigenaar. Wijzig dit zonodig in Cliënt.
 8. Importeer het bestand met cliëntgegevens van uw cliënt in administratie 2013 (zie Cliënt-export en Cliënt-import).
 9. Maak het nieuwe boekjaar aan met de supportnote Eindejaarsverwerking in versie 7.1a.
 10. Importeer het bestand met cliëntgegevens van uw cliënt in administratie 2014 (zie Cliënt-export en Cliënt-import). De beginbalans van administratie 2014 wordt hiermee gevuld.

Stap 3: Beginbalans overnemen

Als de cliënt wijzigingen aanbrengt in administratie 2013 kunnen die met Document/Overnemen/Beginbalans worden overgenomen in administratie 2014. De wijzigingen worden op de gebruikelijke wijze naar de accountant geëxporteerd.

Omdat de cliënt eigenaar is van dagboek 900, kan de accountant na een wijziging in administratie 2013 de beginbalans niet overnemen met Document/Overnemen/Beginbalans. Door de cliëntgegevens te importeren zal administratie 2014 bij de accountant worden voorzien van de laatste beginbalans:

 1. De accountant brengt wijzigingen aan in administratie 2013.
 2. De accountant exporteert de cliëntgegevens uit administratie 2013 en geeft die aan de cliënt.
 3. De cliënt importeert de cliëntgegevens in administratie 2013.
 4. De cliënt neemt de beginbalans over van administratie 2013 in administratie 2014 (zie Eindejaarsverwerking in versie 7.1a).
 5. De cliënt exporteert de cliëntgegevens uit administratie 2014 en geeft die aan de accountant.
 6. De accountant importeert de cliëntgegevens in administratie 2014.
  Tip: als de cliënt met transitorische posten werkt die vanuit administratie 2014 worden teruggeboekt naar administratie 2013, dan moet de cliënt ook de cliëntgegevens van administratie 2013 exporteren en aan de accountant geven.

Let op: zorg ervoor dat duidelijk is van welke administratie de geëxporteerde cliëntgegevens zijn zodat uw accountant deze in de juiste administratie importeert!

Veelgestelde vragen

Klopt het dat er geen beginbalans is overgenomen nadat de accountant het nieuwe boekjaar heeft aangemaakt?
Dat klopt, de beginbalans wordt alleen bij de cliënt overgenomen en zal door het uitwisselen van de cliëntgegevens ook bij de accountant worden toegevoegd.

Meer informatie