Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking in versie 7.0, 7.0a en 7.1

Support ID: AV-52555
Product: AccountView 7.0, 7.0a, 7.1

Omschrijving

Bij sommige stappen staan belangrijke tips. Lees daarom eerst dit artikel helemaal door, inclusief de tips, en voer pas daarna de stappen uit. Hebt u daarna toch nog een vraag en staat het antwoord niet op onze website, neem dan contact op met onze supportafdeling.

Natuurlijk kunt u uw AccountView-leverancier om ondersteuning vragen. Hij is goed op de hoogte van uw situatie. Als hij (of iemand anders) de eindejaarsverwerking voor u uitvoert, verwijs dan naar dit artikel.

Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens om in het nieuwe jaar meteen verder te kunnen werken. AccountView kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om de administratie van 2013 af te sluiten voordat u begint met boeken in de administratie van 2014. U kunt in beide administraties boeken en deze precies op elkaar laten aansluiten.

Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit, dat u beschikt over AccountView versie 7.0, 7.0a of 7.1. Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure.

Let op: deze procedure is geschreven voor de overgang van 2005 naar 2006. Lees 'het nieuwe boekjaar' (2014) voor 2006, en 'het oude boekjaar' (2013) voor 2005 in de schermafbeeldingen.

De procedure bestaat uit vijf stappen:

 1. Een backup maken
 2. Voorbereidingen treffen
 3. Een nieuw boekjaar aanmaken
 4. Aanvullende stappen per module
 5. Algemene aanwijzingen

Stap 1: een backup!

Maak voor alle zekerheid een backup van uw administratie 2013 met Document/Backup van administratie in het venster Administraties. Zo hebt u altijd een backup van uw eindsituatie in 2013.

Stap 2: voorbereiden

 • Controleer of u uw laatste update van AccountView hebt geïnstalleerd. Neem zonodig contact op met uw leverancier om na te gaan of u de laatste versie hebt ontvangen. 
 • Zelf kunt u met Help/Info in AccountView nagaan welke versie u op dit moment gebruikt. De versie die hier wordt vermeld moet overeenkomen met de versie van de laatste AccountView CD-ROM die u hebt ontvangen.
 • Controleer ook of u het laatste Service Pack voor uw versie hebt geïnstalleerd. U vindt daar ook een duidelijke installatie-instructie voor een Service Pack.

Voordat u begint moet u organiseren en controleren:

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Kies Document/Organiseren/Programma.
 3. Kies Document/Organiseren/Systeem.
 4. Selecteer administratie 2013 en kies Document/Organiseren/Administratie.
 5. Controleer administratie 2013 met Document/Controleren/Administratie. Kies in versie 7.0a of lager Alle controles in het venster Administratiebestanden controleren. Kies Volgende en markeer in dit venster, onder Bestandsintegriteit, de velden Unieke sleutelwaarden, Verwijssleutels, Verplichte velden, Formaat en Systeemsleutels controleren.
  In versie 7.1 of hoger kiest u in het tweede venster Alle controles, daarna Geavanceerd achter Business Rules, en u demarkeert Veldregels en Recordregels. Kies daarna OK en Volgende.
  Kies de knop Controle en druk het controlerapport af. Mochten er nog problemen in administratie 2013 bestaan, volg dan het advies onder aan het rapport op.
 6. Kies Document/Controleren/Volgnummers en druk het rapport af. Eventuele fouten worden hierbij automatisch hersteld.

Wij raden u aan om regelmatig te organiseren en te controleren. Zie Aansluitingsverschillen en storingen zelf oplossen.

Alleen nog boeken in dagboeken 2013!

Houd er rekening mee dat u na de eindejaarsverwerking alleen nog kunt boeken in dagboeken van administratie 2013 en dat u geen gegevens meer invoert of verwerkt in Facturering, Inkooporders, Ontvangsten, Inkoopfacturen, Offertes en Abonnementen. Verwerk de orders die u in 2013 wilt boeken voordat u de eindejaarsverwerking uitvoert.

De orders die u niet verwerkt in het oude boekjaar worden automatisch meegenomen naar het nieuwe boekjaar, waar u ze dan verder moet verwerken.

Gebruikt u de module Facturering of Inkoop, en journaliseert u achteraf?

Als u beschikt over de modules Facturering en/of Inkoop, dan moet u het volgende doen:

 1. Open uw administratie 2013.
 2. Kies Opties/Administratie-instellingen/Handel, tab Facturering (of Inkoop I).
 3. Controleer of het veld Directe verwerking verkoopfacturen (of Directe verwerking inkoopfacturen) is gemarkeerd.
 4. Als het veld is gemarkeerd, dan hoeft u niets te doen. Als dit niet is gemarkeerd, kies dan Document/Facturen journaliseren in het venster Facturering (of Inkoop).

Gebruikt u de module Voorraad?

Kies Rapporten/Aansluiting grootboek in het venster Artikelen voor rekening Voorraad en controleer of het rapport aansluitingsverschillen meldt. Wij raden u aan om dit rapport elke maand op te vragen. Lees bij aansluitingsverschillen de supportnote Aansluiting Grootboek en Artikelhistorie controleren. Kies Rapporten/Voorraadwaardering en markeer Alleen voorraadwaarde artikelen. Het eindsaldo moet overeenkomen met het eindsaldo van het rapport Aansluiting grootboek voor rekening Voorraad. Analyseer mogelijke verschillen.

Gebruikt u één van deze modules?

Klik dan op de modulenaam voor extra aanwijzingen.

Gebruikt u de module Transitorische posten?

Dan kunt u na het aanmaken van het nieuwe boekjaar kosten of opbrengsten van boekingen in administratie 2014 ook automatisch laten ‘terugboeken’ naar administratie 2013. Daarvoor moet u tussenrekeningen invoeren in de instellingen van administratie 2013:

 1. Kies Opties/Administratie-instellingen/Financieel, tab Financieel.
 2. Controleer of er rekeningen zijn ingevoerd in Posten vorig bj debet en Posten vorig bj credit.

De eventuele ‘terugboekingen’ worden gemaakt als u Document/Overnemen/Beginbalans kiest.

Gebruikt u de module Uitgebreide toegangsbeveiliging?

Zorg dan dat u AccountView hebt gestart met een gebruikersnaam die alle rechten in AccountView heeft, voordat u aan stap 3 begint.

Stap 3: een nieuw boekjaar aanmaken

Als u administratie 2006 aanmaakt, adviseren wij u om het jaartal op te nemen in Administratiecode, Administratienaam, Directory admin en Directory kopiedoc.
Als u administratie 2014 aanmaakt, adviseren wij u om het jaartal op te nemen in Administratiecode, Administratienaam, Directory admin en Directory kopiedoc.

In AccountView kunt u automatisch een nieuw boekjaar aanmaken:

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Selecteer administratie 2013 en kies Document/Administratie aanmaken.
 3. Markeer Nieuw boekjaar op basis van huidig boekjaar. Administratie 2013 is geselecteerd in Overnemen van. Kies Volgende.
 4. Voer de gegevens van uw nieuwe administratie 2014 in.
  Neem voor de duidelijkheid het jaartal erin op, bijvoorbeeld Administratiecode YR_GRD2014, Administratienaam Your Garden Products 2014, Directory admin YR_GRD2014\ en Directory kopiedoc YR_GRD2014\KOPIEDOC\.
  Dit laatste veld is beschikbaar als u over Facturering, Inkoop en/of Aanmaningen beschikt. Als u dit veld niet invoert terwijl u in administratie 2013 wel kopiedocumenten aanmaakt, dan worden in administratie 2014 geen kopiedocumenten aangemaakt.
  Markeer het veld Netwerkgebruik administratie, als u met meerdere gebruikers tegelijk in uw nieuwe administratie wilt werken.
  Kies Volgende.
 5. Controleer de gegevens in het venster en wijzig ze zonodig.
  Voer het Aantal perioden in dat u voor het opmaken van rapportages gebruikt. Rapporteert u per maand, dan is het handig om hier '12' in te voeren. U kunt altijd in twee perioden daarna (in dit geval 13 en 14) boekingen maken, bijvoorbeeld voor correctieboekingen aan het eind van het jaar.
  Voer het Aantal perioden in dat u voor het opmaken van rapportages gebruikt. Rapporteert u per maand, dan is het handig om hier '12' in te voeren. U kunt altijd in twee perioden daarna (in dit geval 13 en 14) boekingen maken, bijvoorbeeld voor correctieboekingen aan het eind van het jaar.
 6. Voer in Resultaat vorig jaar een grootboekrekening van het type Balans in. In administratie 2014 wordt het resultaat van boekjaar 2013 op deze rekening geboekt.
  Tijdens het overnemen van de beginbalans boekt u het resultaat van 2005 op een rekening in 2006.
  Tijdens het overnemen van de beginbalans boekt u het resultaat van 2013 op een rekening in 2014.
 7. Als u beschikt over de module Vaste activa, dan kunt u Vaste activa overnemen markeren. De vaste activa worden dan automatisch overgenomen in administratie 2014. U kunt de gegevens ook later overnemen (of bijwerken) met Document/Overnemen/Vaste activa.
 8. Als u beschikt over de module Voorraad, dan kunt u Beginvoorraad overnemen markeren om de technische voorraad in het nieuwe boekjaar volledig bij te werken. U kunt de gegevens ook later overnemen met Document/Overnemen/Beginvoorraad.
 9. Als u beschikt over de module Uren & declaraties, zie dan het artikel Eindejaarsverwerking Uren & declaraties in versie 7.0, 7.0a en 7.1 voor extra aanwijzingen.
 10. Als u beschikt over de module Projecten I, dan kunt u na Volgende het veld Budget doorlopende projecten overnemen markeren om budgetten van doorlopende projecten over te nemen. Budgetten van lopende projecten worden al automatisch overgenomen. Als u het veld niet markeert, dan kunt u de gegevens later nog overnemen met Document/Overnemen/Projectbudgettering.
 11. Kies Aanmaken.
  De administratie wordt aangemaakt. Budgetten, verslagen en vergelijkende cijfers worden automatisch overgenomen in administratie 2014.
 12. Kies Afdrukken om het rapport Administratie aanmaken af te drukken.
 13. Kies Voltooien.

Stap 4: aanvullende stappen per module

Gebruikt u de module Uitgebreide toegangsbeveiliging?

De toegangsstructuur voor administratie 2013 is volledig overgenomen in administratie 2014; dezelfde gebruikers hebben dezelfde rechten in 2014 als in 2013. Als u wilt kunt u rechten op administratie 2013 ontnemen. Voor de module Uitgebreide toegangsbeveiliging I kiest u Bestand/Administraties/F6 en opent u de tab Gebruikers om geselecteerde gebruikers te verwijderen. Voor Uitgebreide toegangsbeveiliging II kunt u ook Document/Overnemen/Toegangsbeveiliging in het venster Administraties kiezen. Druk op F1 voor meer informatie over deze optie.

Gebruikt u de module Voorraad?

U kunt de beginvoorraad meerdere keren overnemen (Document/Overnemen/Beginvoorraad in het venster Administraties), zolang u uw beginvoorraadbladzijde nog niet hebt gejournaliseerd. Als u werkt met voorraadwaarderingsmethode GIP of LIP (Opties/Administratie-instellingen/Handel, tab Voorraad) en de beginvoorraad hebt overgenomen, dan moet u de beginvoorraadbladzijde journaliseren, voordat u inkoopfacturen met de module Inkoop kunt verwerken.

Als u met VVP werkt in plaats van GIP of LIP, dan kunt u het journaliseren van de beginvoorraad uitstellen totdat de eindvoorraad definitief is vastgesteld en correct is overgenomen (voorraadwaarde is balanswaarde). Kies daarna Document/Voorraadbladzijden journaliseren voor de aangemaakte beginvoorraadbladzijde in het venster Voorraadbladzijden.

Als u de beginvoorraad wel hebt overgenomen maar nog niet gejournaliseerd, dan is uw technische voorraad in het nieuwe boekjaar al actueel. Als u de beginvoorraadbladzijde journaliseert sluit de financiële voorraad in uw voorraadadministratie weer aan op de balanswaarde van uw voorraad. Hierbij wordt geen journaalpost gemaakt. Als u uw voorraad wilt herwaarderen in het nieuwe boekjaar moet de beginvoorraadbladzijde zijn gejournaliseerd. Zie Goederenstroom in AccountView in uw online documentatie voor meer informatie (kies Help/Index).

Gebruikt u handelsrapportagemodules of de module Multi-Year Financials?

 1. Kies Document/Stamgegevens administratie in administratie 2014.
 2. Als in die lijst Artikelhistoriebladzijden(-regels) meerdere jaren en/of Journaalhistorie meerdere jaren staat, kunt u in die vensters gegevens uit administratie 2013 overnemen met Document/Artikelhistorie bijwerken of Document/Journaalhistorie bijwerken. Zie uw documentatie voor meer informatie. Voor informatie over deze functionaliteit in combinatie met drill arounds zie de supportnote Drill around bevat geen (actuele) gegevens.

Gebruikt u de module Intercompanyboekingen?

Controleer dan uw verdeelsleutels in administratie 2014. Waarschijnlijk moeten de administraties die daarin zijn opgenomen worden vervangen door de nieuwe boekjaren voor de betreffende administraties.

Gebruikt u de module(s) Multirekening telebankieren en/of Multicliënt telebankieren?

 1. Kies Bestand/Administraties en selecteer administratie 2013.
 2. Druk op F6, kies tab Instellingen en markeer het veld Geblokkeerd voor multicliënt telebankieren, als u uw in te lezen bankafschriften niet meer in administratie 2013, maar in administratie 2014 wilt inlezen.

Gebruikt u AccountView Aangiftesoftware in combinatie met AccountView versie 7.0 of 7.0a?

Zodra u het nieuwe boekjaar hebt aangemaakt is dit automatisch beschikbaar in AccountView Aangiftesoftware, zodat u van daaruit BTW- en ICL-aangiften elektronisch kunt versturen.

Stap 5: algemene aanwijzingen

Zoals gezegd, kent AccountView een flexibele eindejaarsverwerking. U hoeft administratie 2013 niet af te sluiten om administratie 2014 te openen. U kunt gewoon doorgaan met het invoeren van boekingen (alleen in dagboeken!) in administratie 2013. Door de beginbalans opnieuw over te nemen (Document/Overnemen/Beginbalans), sluiten beide administraties weer volledig op elkaar aan.

Door de beginbalans opnieuw over te nemen sluiten administraties 2005 en 2006 weer op elkaar aan.
Door de beginbalans opnieuw over te nemen sluiten administraties 2013 en 2014 weer op elkaar aan.

Als uw accountant een aantal correctieboekingen over 2013 heeft opgesteld, nadat u al begonnen bent met boeken in administratie 2014, dan boekt u deze correcties gewoon in administratie 2013, bijvoorbeeld in periode 13. Vervolgens neemt u de beginbalans opnieuw over in administratie 2014 en beide administraties sluiten weer op elkaar aan. Als u de beginbalans van 2014 wilt wijzigen zonder dat u de eindbalans van 2013 wilt aanpassen (bijvoorbeeld omdat u uw BTW-rekeningen in 2014 op nul wilt boeken), kunt u in het nieuwe boekjaar in een nieuwe dagboekbladzijde een memoriaalboeking aanmaken en verwerken in periode 0. De beginbalans die AccountView overneemt wordt geboekt in dagboek 900 bladzijde 1. Deze kan niet handmatig worden gewijzigd, om de aansluiting tussen de eindbalans van het vorig jaar en de beginbalans van het nieuwe jaar te garanderen.

Alleen nog boeken in dagboeken!

U kunt gewoon doorgaan met boeken in dagboeken in administratie 2013, maar niet in modules zoals Facturering, Inkoop, Offertes en Abonnementen. Aangemaakte maar nog niet verwerkte orders in deze modules worden namelijk overgenomen met Document/Administratie aanmaken en moeten daarna in het nieuwe boekjaar verder worden verwerkt. Boekingen in dagboeken worden overgenomen met Document/Overnemen/Beginbalans; dit kunt u zo vaak herhalen als u wilt.

Als u dat wilt, kunt u op twee manieren verdere boekingen in uw administratie 2013 voorkomen:

 1. U voert een periode in het veld Geblokkeerd t/m per in het venster Instellingen administratie in. Dit kan wel ongedaan worden gemaakt.
 2. U kiest Document/Periode sluiten in het venster Administraties. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Perioden en jaren afsluiten in uw online documentatie.

Hoe kan ik het beginsaldo van mijn dagboek wijzigen?

Het beginsaldo van bank-, kas- of girodagboeken kunt u achteraf nog wijzigen met Bewerken/Beginsaldo, als u de eerste bladzijde van het dagboek opent.

Let op: u moet eerst de bladzijde van het dagboek bewaren, voordat u het beginsaldo kunt wijzigen.

Hoe stel ik volgnummers in waarmee in het nieuwe boekjaar wordt gestart?

(bijvoorbeeld factuurnummers voor de module Facturering)

 1. Kies Opties/Administratie-instellingen/Volgnummers.
 2. Kies Wijzigen om de nummering te wijzigen.

Zie voor meer informatie het artikel Factuurnummers en betalingsreferenties.

Tijd voor de voorjaarsschoonmaak?

Het nieuwe jaar is trouwens een uitstekend moment om grootboekrekeningen, debiteuren of crediteuren te verwijderen die u toch nooit meer gebruikt. Voorwaarde is wel dat die stamgegevens in administratie 2014 niet worden gebruikt: er mag niet op zijn geboekt. Houd er ook rekening mee dat er afwijkingen kunnen optreden bij het overnemen van vergelijkende cijfers, omdat u dan de cijfers mist van de verwijderde grootboekrekeningen uit de voorgaande jaren. Hetzelfde geldt voor het controleren (en zonodig wijzigen) van uw valutakoersen.

Als een stamgegeven toch wordt gebruikt, wordt dit gemeld door AccountView en kunt u het niet meer in dit jaar verwijderen. Om ervoor te zorgen dat dit stamgegeven verder niet meer wordt gebruikt, kunt u het blokkeren. Markeer het veld Geblokkeerd in het betreffende stamgegevensvenster (in Stamgegevens debiteur op de tab Algemeen).

Meer informatie

Zie de veelgestelde vragen over eindejaarsverwerking