Eindejaarsverwerking

Wat is eindejaarsverwerking?

Support ID: AV-55012
Product: AccountView Windows

Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Hier vindt u belangrijke tips over de eindejaarsverwerking. Lees daarom eerst deze procedure helemaal door, inclusief tips, gerelateerde procedures, en voer daarna pas de stappen uit om uw nieuwe boekjaar aan te maken.

Wat is een boekjaar?

Voor het voeren van uw administratie bepaalt u een vaste periode waarover uw financiële verslag loopt: het boekjaar. Ook bepaalt u een vast moment waarop een nieuw boekjaar ingaat. Aan het einde van het boekjaar rondt u de boekhouding af en stelt u de jaarrekening en eventueel het jaarverslag op.

In Europa loopt een boekjaar over het algemeen gelijk met het kalenderjaar, van 1 januari tot 1 januari. Maar in de reisbranche bijvoorbeeld ligt deze datum in het najaar en in de agrarische sector in het voorjaar. Dit wordt ook wel een 'gebroken boekjaar' genoemd.

Waarom maakt u in AccountView voor een nieuw boekjaar een nieuwe administratie aan?

In AccountView voert u per boekjaar een administratie. Zo maakt u een duidelijk onderscheid tussen de gegevens van de verschillende boekjaren. De nieuwe administratie maakt u aan wanneer u klaar bent met invoeren in het oude boekjaar en u wilt boeken in het nieuwe boekjaar.

Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. De saldi van uw verlies- en winstrekeningen worden overgeboekt naar de resultatenrekening. Deze rekeningen komen dan in het nieuwe boekjaar weer op nul te staan. Verder neemt u alle benodigde gegevens mee om in het nieuwe boekjaar meteen verder te kunnen werken.

Wanneer maakt u de nieuwe administratie aan?

AccountView kent een flexibele eindejaarsverwerking. U hoeft het oude boekjaar niet af te sluiten voordat u begint met het nieuwe boekjaar. U kunt in beide boekjaren boeken en deze precies op elkaar laten aansluiten.

U bepaalt het precieze moment waarop u de administratie aanmaakt. In de praktijk blijkt dat de meeste bedrijven waar het boekjaar op 1 januari ingaat, tussen 20 december en 31 januari de nieuwe administratie aanmaken. Het juiste moment hangt af van de verwerking van uw in- en verkoopfacturen, of de controle van uw accountant.

Wie maakt de nieuwe administratie aan?

U kunt de nieuwe administratie prima zelf aanmaken. Voor iedere uitvoering en versie van AccountView vindt u op onze website een passende procedure.

Natuurlijk kunt u uw AccountView-leverancier of uw accountant om ondersteuning vragen. Zij zijn goed op de hoogte van uw situatie. Als zij (of iemand anders) de eindejaarsverwerking voor u gaat uitvoeren, verwijs dan naar de procedures voor "Eindejaarsverwerking".

Werkt u met AccountView Online? Dan maakt uw accountant voor u het nieuwe boekjaar aan.

Hoe maakt u een nieuwe administratie aan?

In "Eindejaarsverwerking in versie 9" vindt u een stap-voor-stap-beschrijving van de procedure. Werkt u met een andere versie van AccountView? Dan vindt u de juiste procedure voor uw versie in ons Archief.

De stappen in het kort

Let op: Gebruik altijd de volledige procedure die bij uw uitvoering en versie hoort!

Stap 1: Voorbereidingen treffen en backup maken

Controleer of u de laatste update van AccountView hebt geïnstalleerd. Controleer ook of u het laatste Service Pack voor uw versie hebt geïnstalleerd. Voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt, zorgt u voor een recente backup en controleert u de financiële administratie.

Na de eindejaarsverwerking kunt u in het oude boekjaar alleen nog boeken in de dagboeken. Het invoeren en verwerken van gegevens in Verkooporders, Inkooporders, Ontvangsten, Inkoopfacturen, Offertes en Abonnementen is aan enkele voorwaarden gebonden. In de procedure leest u welke wijzigingen u nog kunt doen in het oude boekjaar.

De orders die u niet verwerkt in het oude boekjaar worden automatisch meegenomen naar de nieuwe administratie, waar u ze dan verder verwerkt.

Stap 2: De nieuwe administratie aanmaken

Het nieuwe boekjaar bevat geen mutaties, behalve de beginbalans in dagboek 900/1. De saldi van verlies- en winstrekeningen staan op nul en het resultaat is overgeboekt naar de resultatenrekening. Bij het overnemen van de beginbalans komen de stamgegevens, openstaande posten, vergelijkende cijfers en het projectjournaal mee naar het nieuwe boekjaar.

Voor het aanmaken van een nieuw boekjaar is een wizard beschikbaar. De wizard voert alle stappen voor het aanmaken van een nieuwe administratie automatisch uit, op basis van de instellingen die u hebt opgegeven. Na het doorlopen van de wizard kunt u direct in het nieuwe boekjaar werken.

Stap 3: Beginbalans overnemen

Zoals gezegd kent AccountView een flexibele eindejaarsverwerking. U hoeft het oude boekjaar niet af te sluiten om het nieuwe boekjaar te openen. U kunt gewoon doorgaan met boeken in dagboeken in het oude boekjaar, bijvoorbeeld als u nog correcties moet invoeren.

Door de beginbalans opnieuw over te nemen, sluiten beide boekjaren weer volledig op elkaar aan. Dit kunt u zo vaak herhalen als u wenst. Boekingen in dagboeken worden overgenomen in dagboek 900/1.

Veelgestelde vragen

In "Veelgestelde vragen eindejaarsverwerking" vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de supportafdeling.