Mini One Stop Shop-regeling

Support ID: AV-102701
Product: AccountView Algemeen

Omschrijving

Per 1 januari 2015 kunt u gebruikmaken van de Mini One Stop Shop-regeling als u telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten levert. Als u aan deze regeling meedoet, moet u via de internetsite van de Belastingdienst uw BTW-melding versturen. Met onderstaande oplossing kunt u ervoor zorgen dat de aan te geven bedragen makkelijk uit AccountView te halen zijn.

Oplossing

  1. Maak per land waarmee u dergelijke transacties doet een BTW-code aan. Hierin kunt u het van toepassing zijnde percentage voor dat land opgeven. In het veld Rubriekcode geeft u BTW-aangifterubriek 99 op. Deze zorgt er namelijk voor dat de transacties met deze BTW-code niet meetellen voor uw reguliere BTW-aangifte.
    Deze BTW-code(s) gebruikt u in de bewuste transacties.
  2. Om de aan te geven bedragen te bepalen over een bepaalde periode (of periodebereik) moet u in het venster Journaal een selectie maken op de betreffende periode of het betreffende periodebereik en de BTW-code(s). Voor informatie over het maken van selecties, zie "Flexibel gegevens opvragen met weergaven". Nadat de juiste selectie is gemaakt, kiest u Rapporten > Gecombineerde balans en leest u in het rapport de aan te geven bedragen. Deze moeten dan op de website van de Belastingdienst worden ingevoerd.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.