Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Elektronische belastingaangifte

Overgang BAPI naar SBR voor BTW- en ICP-aangiften

Support ID: AV-55279
Product: AccountView Windows, AccountView Aangiftesoftware

U verstuurt vanuit AccountView elektronisch BTW- en/of ICP-aangiften naar de Belastingdienst. Voor deze processen kan vanaf 01-01-2014 het BAPI-kanaal niet meer worden gebruikt. Het nieuwe SBR-kanaal zal vanaf dan namelijk verplicht zijn. Wat verandert er voor u en waarmee moet u rekening houden met het oog op AccountView?

Wat is SBR?

Standard Business Reporting is het nieuwe aanleverkanaal voor alle elektronische aangiften en rapportages vanuit externe software en daarmee de vervanger van (onder andere) het BAPI-kanaal. Wij zullen ons in deze supportnote beperken tot de overgang naar SBR voor de elektronische BTW- en ICP-aangiften die vanuit AccountView worden verstuurd naar Digipoort. Digipoort is het elektronische postkantoor van de overheid waar u de aangiften naar toe stuurt.

SBR ondersteunt daarnaast nog andere elektronische rapportages. Meer informatie over de andere mogelijkheden van SBR met AccountView vindt u op www.vismasoftware.nl/xbrl. Ook als u al met die module werkt, zullen er een aantal zaken voor u veranderen. Zo hebt u voor de verzending van de BTW- en ICP-aangiften geen externe verzendapplicatie meer nodig. U kunt hiervoor hetzelfde stappenplan gebruiken dat u hieronder vindt.

Hebt u al een PKIoverheid certificaat?

Als u al een PKIoverheid services-certificaat hebt, dan kunt u dit in gebruik nemen aan de hand van dit stappenplan. We zullen hieronder verdere algemene informatie aanreiken rondom het gebruik van het SBR-kanaal voor BTW- en ICP-aangiften in AccountView, zodat u kunt bepalen of u een PKIoverheid-certificaat nodig hebt en u weet hoe u als intermediair of ondernemer met deze wijziging kunt omgaan.

Wat betekent SBR voor de elektronische aangifte?

De elektronische aangiften vanuit AccountView kunnen vanaf 2014 niet meer via het BAPI-kanaal worden gedaan. Wij zullen ruim voor die tijd onze software geschikt maken voor het gebruik van SBR door middel van Service Packs. Houdt u er rekening mee dat niet alle (oudere) versies van AccountView zullen worden ondersteund. In de loop van 2013 zal worden gepubliceerd voor welke versies een Service Pack zal worden uitgebracht. AccountView versie 9.1 en hoger zullen in elk geval worden ondersteund.

De overgang naar SBR betekent ook dat er nieuwe certificaten nodig zullen zijn. De algemene certificaten van Digipoort leveren wij in het Service Pack mee. Het PKIoverheid services-certificaat waarmee u de aangifte moet ondertekenen, moet u zelf verzorgen. De aanvraag hiervan kan niet meer vanuit AccountView zelf worden gedaan zoals bij BAPI het geval was, maar moet altijd bij de betreffende CSP (Certificate Service Provider) worden gedaan.

Er zijn vier verschillende CSP’s die deze certificaten kunnen leveren. Houdt u er rekening mee dat de certificaataanvraag enkele weken kan duren. Wacht dus niet tot het laatste moment, maar start tijdig met uw aanvraag. Meer informatie over de CSP’s en de PKIoverheid services-certificaten vindt u op de site van SBR.

Afhankelijk van hoe u AccountView op dit moment gebruikt voor elektronische aangiften, zullen er verschillende aandachtspunten zijn waarmee u rekening moet houden:

U verstuurt als ondernemer zelf aangiften

De aangifte over 2013 kan nog tot 1 februari 2014 worden ingediend via BAPI met uw pincode. Voor aangiften over 2014 zal in elk geval SBR moeten worden gebruikt. Waar in het BAPI-kanaal de ondertekening met pincode nog mogelijk was, zal er nu altijd een PKIoverheid services-certificaat nodig zijn. Dat betekent dat iedereen die elektronisch aangifte wil (blijven) doen vanuit AccountView een dergelijk certificaat nodig zal hebben; ook de gebruikers die nu via BAPI nog met een pincode ondertekenen. Wel kunt u als ondernemer één certificaat gebruiken voor alle entiteiten binnen uw organisatie.

U zult zelf een beslissing moeten nemen of u hiervoor een certificaat wilt gaan aanschaffen. Andere mogelijkheden kunnen zijn om de aangifte te gaan verzorgen via een intermediair, of direct bij de Belastingdienst aangifte te doen via de internetsite. U bent zelf vrij om hierin een keuze te maken. Voor verder advies op dit punt kunt u het beste overleggen met uw accountant.

Meer informatie over de uitfasering van BAPI bij ondertekening met pincode vindt u op de website van de Belastingdienst.

U bent intermediair en verstuurt aangiften voor meerdere cliënten

Als intermediair zult u ook een PKIoverheid services-certificaat nodig hebben. Het is mogelijk dat u dit voor andere processen al hebt. In dat geval kunt u ditzelfde certificaat importeren en gebruiken in AccountView. U hebt dan dus alleen een actuele versie van AccountView nodig en het nieuwe Service Pack dat zal worden gepubliceerd om de aangiften via SBR te kunnen doen.

Als intermediair kunt u ervoor kiezen om aangiften direct naar Digipoort te versturen of om dit via een portaal te doen. Als u via een portaal verstuurt kan uw cliënt de aangeboden aangifte inzien en accorderen, voordat deze naar Digipoort wordt verstuurd. Bij het direct versturen naar Digipoort heeft de cliënt geen mogelijkheid om de ingestuurde aangifte nog in te zien. Als u gebruik wilt maken van versturen via een portaal hebt u aparte portaalsoftware en de aanvullende XBRL/SBR-module voor AccountView nodig. Meer informatie daarover vindt u op www.vismasoftware.nl/xbrl.

Meer informatie over de uitfasering van BAPI bij ondertekening met een certificaat vindt u op de website van de Belastingdienst.

Systeemeisen

In nieuwe Windows-besturingssystemen is de ondersteuning voor PKIoverheid services-certificaten standaard aanwezig (vanaf Windows XP SP3 voor de PC en in Windows Server 2003 na installatie van een aparte patch). Voor Windows Vista en hoger of Windows Server 2008 is dit standaard meegenomen.

Het is dus niet standaard opgenomen in Windows Server 2003 Service Pack 2. Hiervoor is de hotfix KB 938397 of 968730 vereist. Deze zijn geen onderdeel van de patches die automatisch via Windows Update worden geïnstalleerd, maar zijn te downloaden via http://support.microsoft.com/kb/938397 en http://support.microsoft.com/kb/968730. Zie voor meer technische systeemeisen ook de relevante veelgestelde vraag op de SBR-website.

Meer informatie:

http://www.sbr-nl.nl/

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/intermediairs/sbr/