gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.
Elektronische belastingaangifte

Wat kan ik doen als de aangifte is afgekeurd?

Support ID: AV-55037
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U verstuurt elektronisch BTW- en/of ICP-aangiften vanuit AccountView via het SBR-kanaal. Hierbij kan het voorkomen dat een aangifte wordt afgekeurd en deze de status krijgt: 'Niet geaccepteerd'.

Oplossing

Controleert u ten eerste of u het laatste Service Pack al hebt geïnstalleerd voor uw versie. Zo niet, dan installeert u dit eerst en maakt u daarna de aangifte opnieuw aan en kijkt of het bericht nu wordt geaccepteerd.

Naast het installeren van het Service Pack zijn er enkele inhoudelijke punten waarmee u rekening moet houden bij het aanmaken van de aangiften. Deze kunnen helaas niet vanuit AccountView zelf worden ondervangen, omdat de berichtinhoud per aangiftejaar aan andere regelgeving onderhevig kan zijn. We zullen daarom hieronder per berichtstroom de aandachtspunten toelichten. Het gaat hierbij om velden op de tab Administratie in de aangifte (selecteer de betreffende aangifte en druk op F6). Als u hierin een probleem constateert, dan doet u er goed aan dit ook aan te passen in de Administratie-instellingen, zodat u er bij een volgende aangifte geen last meer van zult hebben.

BTW- en ICP-aangifte: Telefoonnummer

Voor de beide berichtstromen is de oorzaak voor afgekeurde aangiften vaak dat het ingevulde telefoonnummer te lang is. Als de optie Opgesteld door intermediair is gedemarkeerd, gaat het om het nummer onder het kopje Bedrijf. Als deze optie is gemarkeerd, gaat het om het nummer onder het kopje Intermediair. Dit telefoonnummer mag uit maximaal 14 tekens bestaan, waarbij spaties, streepjes en haakjes ook worden meegeteld. Een telefoonnummer als +31 (0)20 355 2999 zal dus worden afgekeurd. Zorg dus dat het telefoonnummer in een korte notatie wordt genoteerd.

BTW-aangifte: 8 maanden na afloop boekjaar

Een BTW-aangifte mag tot maximaal 8 maanden na afloop van het aangiftejaar via SBR worden aangeleverd. Vanaf september van het volgende jaar zal de aangifte automatisch worden afgekeurd. Moet u toch nog aangifte doen nadat deze periode verstreken is? Neem dan contact op met de Belastingdienst om te bespreken hoe u deze aangifte kunt indienen.

ICP-aangifte: Lege opgaaf of onjuiste karakters

Indien u niets hebt op te geven voor een bepaalde ICP-periode, dan hoeft u geen aangifte te doen. Als u dit toch zou doen, dan zal het bericht worden afgekeurd. 

Een andere veelvoorkomende oorzaak voor afgekeurde ICP-opgaven zijn onjuist gevulde BTW-nummers. Als hier bijvoorbeeld streepjes, spaties, of andere tekens in voorkomen, dan zal de aangifte worden afgekeurd. Controleer dus of alle BTW-nummers uit de opgaaf alleen uit getallen bestaan. 

Is het bericht toch nog niet geaccepteerd?

Als u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd maar nog steeds "Documentstatus: 'afgekeurd'" terugkrijgt, neem dan contact op met de afdeling Support van Visma Software. Stuurt u daarbij indien mogelijk het afkeuringsbericht en een screenshot van de tab Administratie toe. Het afkeuringsbericht kunt u opvragen door Document > Stamgegevens systeem > Aangifteberichten te kiezen, de stamgegevens van de afgekeurde aangifte te openen (F6) en de knop Afkeuringsbericht te kiezen.

Afkeuringsbericht

Support ID:  

55037

Versies:

9.1, 9.2, 9.3, 9.3a, 9.4

Omschrijving

U verstuurt elektronisch BTW- en/of ICP-aangiften vanuit AccountView via het SBR-kanaal. Hierbij kan het voorkomen dat een aangifte wordt afgekeurd en deze de status krijgt: 'Niet geaccepteerd'.

Oplossing

Controleert u ten eerste of u het nieuwste Service Pack al geïnstalleerd hebt voor uw versie. Zo niet, dan installeert u dit eerst en maakt u daarna de aangifte opnieuw aan en bekijk of het bericht nu geaccepteerd wordt.

Naast het Service Pack zijn er een aantal inhoudelijke punten waar u rekening mee dient te houden bij het aanmaken van de aangiften. Deze zaken kunnen helaas niet vanuit AccountView zelf ondervangen worden, omdat de berichtinhoud per aangiftejaar aan andere regelgeving onderhevig kan zijn. We zullen daarom hieronder per berichtstroom en aangiftejaar de aandachtspunten verder toelichten. Het gaat hierbij telkens om de velden op de tab Administratie in de stamgegevens van de aangifte, tenzij anders aangegeven. Als u hierin een probleem constateert, dan doet u er goed aan dit ook aan te passen in de Administratie-instellingen, zodat u bij een volgende aangifte hier ook niet meer last van zal hebben.

Stamgegevens Aangiftebericht

BTW- en ICP-aangifte, aangiftejaar 2014

  1.  Voor de beide berichtenstromen in 2014 is de oorzaak voor afgekeurde aangiftes vaak dat het ingevulde telefoonnummer te lang is. Het telefoonnummer mag nu nog uit maximaal 14 tekens bestaan, waarbij zaken als spaties, streepjes en haakjes ook worden meegeteld. Een telefoonnummer als +31 (0)20 355 2999 zal dus worden afgekeurd. Zorg dat het telefoonnummer in een korte notatie wordt gebruikt.

ICP-aangifte, aangiftejaar 2014

In 2014 is voor de ICP aangifte een groot aantal extra restricties gesteld aan de inhoud van de berichten. Het is niet meer mogelijk om vanuit AccountView een nihilaangifte voor ICP te doen. De Belastingdienst geeft hierover aan dat het ook niet wenselijk is om ICP-opgaaf te doen indien er niets aan te geven is. Een nihil-aangifte ICP verstuurt u dus niet.

Verder zijn er nog een aantal extra aandachtspunten met betrekking tot de inhoud van de tab Administratie. Let u daarbij op de volgende punten:

  1. De straatnaam mag niet langer zijn dan 24 tekens. Als u een langere straatnaam heeft, zal deze moeten worden afgekort.
  2. Het huisnummer mag alleen uit cijfers bestaan
  3. De postcode moet volgens het formaat 9999NN zijn opgemaakt. Hierbij mag u dus geen spatie gebruiken tussen de cijfers en de letters.
  4. De huisnummertoevoeging mag niet langer zijn dan 4 tekens
  5. In sommige gevallen lijkt de huisnummertoevoeging leeg, maar staat hier toch bijvoorbeeld een spatie in. Als u bovenstaande punten al heeft gecontroleerd maar nog geen oplossing heeft, maak dan voor de zekerheid het veld Toevoeging nog volledig leeg door hierin te klikken en vervolgens Ctrl+A en Delete te gebruiken.

BTW- en ICP-aangifte, aangiftejaar 2013

Voor aangiften over het aangiftejaar 2013 is het vullen van de velden contactpersoon en telefoonnummer verplicht. Zie voor meer informatie ook stap 5 van deze supportnote.

Is het bericht toch nog niet geaccepteerd?

Als u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd maar de aangifte nog steeds niet geaccepteerd wordt, neem dan contact op met de afdeling Support van Visma Software. Stuurt u daarbij indien mogelijk het afkeuringsbericht en een screenshot van het tabblad Administratie toe. Het afkeuringsbericht kunt u opvragen door te kiezen voor Document/Stamgegevens systeem/Aangifteberichten, de stamgegevens van de afgekeurde aangifte te openen (F6) en de knop Afkeuringsbericht te kiezen.

Afkeuringsbericht