Financieel

Automatische betalingen: aangepast formaat voor ClieOp03

Support ID: AV-52656
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U wilt een betaalbestand met formaat ClieOp03 inlezen in uw banksoftware, maar tijdens het inlezen van het bestand krijgt u een foutmelding met de strekking dat het bestand een ongeldig formaat heeft.

Verklaring

Deze melding wordt veroorzaakt doordat een aantal banksoftware programma's een ander ClieOp03-formaat hanteert dan het standaard ClieOp03-formaat. Deze banksoftware verwacht een extra enter onderaan het betaalbestand. Daarom heeft AccountView een oplossing gemaakt voor gebruikers van deze banksoftware.

Oplossing

U kunt AccountView starten met een extra parameter /PAYABNDOS die ervoor zorgt dat u betalingen kunt doen via uw banksoftware. Bij het aanmaken van het betaalbestand kiest u voor "ClieOp03 Officenet".

Zie de supportnote Opstartparameters gebruiken in AccountView Windows, en vervang daarbij de parameter /? door /PAYABNDOS.