Financieel

Saldi vergelijkende cijfers ontbreken

Support ID: AV-52675
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U wilt een rapport afdrukken waarbij u vergelijkende cijfers kunt afdrukken. In de kolom van het huidige boekjaar staan de juiste saldi, maar in de rechterkolom staan nullen.

Verklaring

Bij de eindejaarsverwerking worden de vergelijkende cijfers niet automatisch overgenomen naar het nieuwe jaar. U moet dit zelf nog doen als onderdeel van de eindejaarsverwerking. De reden hiervan is dat u op deze manier niet alleen de cijfers van het vorige boekjaar, maar ook vergelijkende cijfers van andere boekjaren over kunt nemen. Zo kunt u naast uw huidige boekjaar ook vergelijkende cijfers van oudere boekjaren afdrukken.

Oplossing

Zo neemt u de vergelijkende cijfers over:

  1. Kies Bestand/Administraties om het venster Administraties op te vragen.
  2. In het venster Administraties zet u de selectiebalk op de administratie van het huidige jaar waarin u de vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar wilt overnemen.
  3. Kies Document/Overnemen/Vergelijkende cijfers om de vergelijkende cijfers over te nemen.
  4. Druk in het veld Overnemen van op de sneltoets F4 (DOS: F5) om de lijst met administraties op te vragen.
  5. Zet de selectiebalk op de administratie van vorig jaar en druk op ENTER.
  6. Kies achtereenvolgens Overnemen en Voltooien (DOS: Doorgaan) om de vergelijkende cijfers over te nemen. U komt nu weer terug in het venster Administraties. De vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar zijn nu overgenomen in het huidige boekjaar.

Meer informatie

Raadpleeg het hoofdstuk Verslagen en Perioden en jaren afsluiten uit uw financiële handleiding voor meer informatie over vergelijkende cijfers en eindejaarsverwerking. Zie ook onze supportnote over eindejaarsverwerking.