Financieel

Aandachtspunten SEPA voor AccountView Go

Support ID: AV-57873
Product: AccountView 9.1, 9.2, 9.3, 9.3a

U hebt het stappenplan "Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA" gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor AccountView Go. Wanneer u niet over dit product beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Update

Eind november is AccountView Go aangepast zodat u hierin gebruik kunt maken van SEPA. Lees meer over deze update in Nieuw in AccountView Go.

Na deze update is het mogelijk om IBAN-nummers vast te leggen en te gebruiken voor betalingsopdrachten. U kunt vanaf nu kiezen uit 9 Nederlandse banken waarvoor u betalingsopdrachten in het nieuwe SEPA-formaat kunt aanmaken. Tevens hebt u nog steeds de mogelijkheid om uw betalingsopdrachten voor ABN AMRO, Rabobank en ING aan te maken met het oude CLIEOP03-formaat. Echter na 1 februari 2014 mag u deze niet meer gebruiken en zal uw bank deze niet meer verwerken.

IBAN-nummers vastleggen

Voor SEPA-betalingen kunnen alleen IBAN-nummers worden gebruikt. Het is dus van cruciaal belang dat deze gegevens aanwezig zijn binnen uw AccountView Go-onderneming om straks met behulp van de nieuwe SEPA-formaten succesvol betalingsopdrachten uit te voeren of bankafschriften in te lezen. De eerste stap hierin zal door uw accountant in AccountView voor u uitgevoerd moeten worden. Uw accountant heeft extra mogelijkheden om alle Nederlandse bankrekeningnummers in uw onderneming snel en eenvoudig om te zetten naar IBAN-nummers. Nadat uw accountant het stappenplan "Maak uw administratie(s) gereed om te werken met SEPA" heeft doorgenomen en uw onderneming heeft gesynchroniseerd, zullen de IBAN-nummers en BIC-codes van uw relaties worden toegevoegd in uw AccountView Go-onderneming.

Controleer en completeer de bankgegevens van uw relaties

Om betalingsopdrachten in een SEPA-formaat bij uw bank te kunnen verwerken moet er voor uw crediteuren een IBAN-nummer in de relatiegegevens zijn vastgelegd. Bovendien is een van de belangrijkste criteria in de herkenning van bankafschriftregels het bankrekeningnummer van uw relatie. Op uw bankafschrift zal dit detail immers altijd aanwezig zijn. Banken zijn de afgelopen periode begonnen met het wijzigen van de opbouw van de bestaande MT940-bestanden met rekeningafschriftinformatie. Enkele banken hebben zelfs een nieuw, aangepast formaat geïntroduceerd. Steeds vaker zal in plaats van een bankrekeningnummer voortaan een IBAN-nummer worden vermeld in het digitale afschrift. Om de trefkans van het herkenningsproces te verhogen is het dus raadzaam de IBAN-nummers in de gegevens van uw relaties vast te leggen.

Zoals eerder aangegeven wordt een groot deel hiervan al door uw accountant opgeleverd. Uiteraard is het raadzaam om daarna uw relatiebestand in het venster Relaties na te lopen om te onderzoeken of alle IBAN-nummers en BIC-gegevens aanwezig zijn en indien nodig deze handmatig aan te vullen.

Controleer uw bankrekening(en)

Niet alleen de IBAN-nummers van uw crediteuren zijn belangrijk om betalingsopdrachten te verwerken. Ook uw eigen IBAN-nummer(s) moeten bekend zijn in AccountView Go. Ook deze gegevens zullen door uw accountant aangeleverd worden. U kunt dit nalopen via de tab Bank. U ziet nu een IBAN-nummer beginnend met "NL" achter de omschrijving van uw bank. Is dit niet het geval:

  • dan kunt u uitsluitend betalingsopdrachten via CLIEOP03 uitvoeren;
  • dan worden geen bankafschriften aangeleverd als u werkt met de bankkoppeling.

Informeer bij uw accountant naar de reden waarom u hier nog geen IBAN-nummer(s) ziet.

Betalingsopdracht aanmaken - handmatig

Het aanmaken van de betalingsopdracht verloopt op dezelfde manier als u voorheen gewend was. U kiest bij Betaalformaat in plaats van (naam bank) - ClieOp03 voortaan het formaat (naam bank) - SEPA.

Betalingsopdracht aanmaken - bankkoppeling

Bij het handmatig aanmaken van betalingsopdrachten in AccountView Go moet door u een keuze voor het te gebruiken formaat worden opgegeven. U kiest op het moment van aanmaken voor het "oude" CLIEOP03-formaat of voor het "nieuwe" SEPA-formaat. Bij gebruik van de directe bankkoppeling kunt u die keuze voorafgaand aan het versturen niet maken; u kunt immers zelf geen Betaalformaat selecteren.

Om deze automatische formaatkeuze te veranderen moet uw accountant hiervoor in de beheeromgeving in het venster Onderneming van AccountView Go een instelling omzetten.

U zult het moment van omzetten moeten afstemmen met uw accountant. Nadat uw accountant dit heeft aangepast voor u, kunt u hiervan gebruik maken als u opnieuw hebt ingelogd.

Bankafschriften inlezen / Ontvangen bankafschriften

Het inlezen en ophalen van bankafschriften verloopt op een vergelijkbare manier als u voorheen gewend was. Op het tabblad Bank kiest u Bankafschriften inlezen of Ontvangen bankafschriften.