Financieel

Verschillen inkoop- en verkoopdagboeken DOS/Windows

Support ID: AV-52564
Product: AccountView DOS, AccountView Windows

Omschrijving

In AccountView Windows zijn het inkoop- en verkoopboek (Bestand/Dagboeken) sterk veranderd ten opzichte van AccountView DOS. Het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk om alle inkoopfacturen van een bepaalde periode op één bladzijde in te voeren. Het aantal bladzijden in het inkoopboek zal daarom veel groter zijn dan u in AccountView DOS was gewend.

Verklaring

De opzet van dagboeken van het type Inkoop en Verkoop is in AccountView Windows verbeterd. De nieuwe opzet zorgt ervoor dat u minder aan het boekhouden bent, met negatieve boekingsbedragen op de crediteurenrekening van het dagboek, en meer de ontvangen facturen kunt nabootsen in het invoervenster.

Per bladzijde kunnen nu meer controles worden uitgevoerd en per dagboek kunnen meer instellingen worden vastgelegd. De volgende dagboekinstellingen zijn toegevoegd:

 • Met Saldocontrole kunt u het saldo van dagboekbladzijden automatisch laten controleren. U voert eerst het eindsaldo in, of het totaalsaldo van de order. Op het moment dat u de bladzijde verlaat, wordt dit saldo vergeleken met het regeltotaal.
 • Standaard voert u bedragen in een dagboek netto in. U kunt per dagboek instellen dat u bedragen standaard bruto wilt invoeren. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de instelling per dagboekbladzijde te wijzigen.
 • Het is mogelijk om per dagboek document-/factuurnummers automatisch te laten uitdelen. U kunt de voorgestelde nummers naar believen wijzigen, er vindt dan ook geen controle plaats. Voor unieke en opeenvolgende nummers hebt u nog steeds de module Facturering nodig.

Verder kunt u in de stamgegevens van een crediteur een standaard grootboekrekening vastleggen die automatisch wordt voorgesteld op de dagboekregel. Op het tabblad Instelling voert u daarvoor het gewenste grootboekrekeningnummer in Standaardrekening in.

De volgende gegevens zijn eenvoudiger te controleren in AccountView Windows:

 • Het totaal van de factuur met BTW-totaal
 • De data en het aantal dagen van de betalingscondities en het bedrag van de betalingskorting of kredietbeperkingstoeslag

AccountView Windows biedt tijdwinst op de volgende onderdelen:

 • Van een mutatie op de grootboekkaart of crediteurkaart kunt u eenvoudig terugvinden op welke dagboekbladzijde deze is geboekt. Aangezien een bladzijde slechts één factuur bevat, ziet u direct de specifieke mutatie.
 • Wanneer u een wijziging maakt in een boeking, wordt de bladzijde automatisch opnieuw geboekt. Een boeking van een enkele factuur neemt minder tijd in beslag dan van alle inkoopfacturen van een periode.

Oplossing

Zo boekt u snel meerdere inkoopfacturen achter elkaar:

 1. Kies Bestand/Dagboeken.
 2. Open het inkoopboek.
 3. Voeg een bladzijde toe met de toetscombinatie CTRL+INS (Bewerken/Toevoegen).
 4. Voer de gegevens in het bladgedeelte van het venster in. Gebruik de Tab-toets om van veld naar veld te springen.
 5. Voeg factuurregels toe met de toetscombinatie ALT+T.
 6. Als u klaar bent met invoeren, voegt u direct een nieuwe bladzijde toe met CTRL+INS.

Meer informatie

Op nieuwe toetsenborden is soms de Insert-toets weggelaten. Vanaf versie 7.1a kunt u daarom op elke plaats waar CTRL+INS werd gebruikt, ook CTRL+N gebruiken.

Zie Van AccountView DOS naar Windows in de handleiding Installatie.