Verslagmodellen aanmaken

Support ID: AV-248168
Product:

AccountView Windows

Verslagmodellen

Met verslagmodellen kunt u het grootboek naar eigen inzicht rubriceren. In telrubrieken voegt u de rubrieken samen tot subtotalen en deze subtotalen kunt u weer laten optellen tot een eindtotaal.

Tip: In de voorbeeldadministraties Your Garden Products en Your Advice vindt u een aantal verslagmodellen die u kunt gebruiken als voorbeeld voor uw eigen verslagmodellen.

Rubrieken

Allereerst maakt u rubrieken aan waarin u grootboekrekeningen samenvoegt. Open het venster Rubrieken met Document > Stamgegevens administratie > Rubrieken en kies Bewerken > Toevoegen om een nieuwe rubriek aan te maken.

Stamgegevens rubrieken

U kunt een rubriek aanmaken op basis van een bereik van rekeningnummers. Heeft uw rubriek geen opeenvolgende rekeningnummers? Op de tab Gekoppelde rekeningen kunt u ook losse rekeningen toevoegen.

Tip: Markeer de rekeningen met de spatiebalk om ze in één keer toe te voegen.

Verslagmodel aanmaken

Nu kunt u de rubrieken toevoegen aan een verslagmodel met Document > Stamgegevens administratie > Verslagmodellen.

Op de tab Indeling richt u daadwerkelijk het verslagmodel in. Kies Toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen. Vraag met F4 de lijst met rubrieken op en selecteer de gewenste rubriek. In Telkolom 1 geeft u de telrubriek op waaraan u de rubriek wilt toevoegen. Een telrubriek begint altijd met een hekje (#).

In bovenstaand voorbeeld ziet u twee rubrieken, KN00001 en KN00002, die zijn opgenomen in telrubriek #HSV. Wanneer u telrubriek #HSV gebruikt in de kolom Rubriek, dan berekent AccountView het subtotaal op basis van alle (bovenstaande) rubrieken waaraan #HSV is gekoppeld.

Let op: AccountView neemt alleen de regels erboven mee in het subtotaal. Als u telrubriek #HSV later nog een keer opneemt in Telkolom 1 dan wordt deze niet meegenomen in het subtotaal.

Hierboven ziet u hoe de telrubrieken #HSV en #OV worden samengevoegd tot een nieuwe telrubriek #TOT. Zo berekent u het totaal op basis van de verschillende subtotalen.

Tip: Met Document > Verslagmodel overnemen neemt u een verslagmodel over uit een andere administratie.

Meer informatie 

Lees ook Inzicht in uw cijfers met Verslaglegging.

Zie ook Boekjaren op percentagebasis vergelijken via verslaglegging (video).

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.