Handel

Controle over de openstaande posten met Facturering II: Acceptgiro's

Support ID: AV-54685
Product: 8.x

Vanaf versie 8.0 is de module Facturering II beschikbaar. Hiermee hebt u de mogelijkheid om automatisch acceptgiro’s te laten aanmaken.

Acceptgiro’s aan uw facturen toevoegen

Voor het versturen van acceptgiro’s kunt u verschillende contracten afsluiten met uw bank. In het verleden was een van de mogelijkheden de bijlagerijke acceptgiro. Hierbij kon u extra informatie zoals factuurnummers op de acceptgiro printen. De bank zorgde ervoor dat deze informatie werd overgenomen op het afschrift of dat een kopie van de acceptgiro aan u werd toegestuurd. Door het wegvallen van de bijlagerijke acceptgiro moeten acceptgiro’s aan meer regels voldoen.

Een van de mogelijkheden is het zelf afdrukken van het betalingskenmerk op de acceptgiro. Om zelf het betalingskenmerk op de acceptgiro af te mogen drukken moet aan een aantal eisen worden voldaan. De velden in de coderegel moeten nauwkeurig worden gepositioneerd, en de waarden in deze velden moeten worden voorzien van een controlegetal. De coderegel moet worden afgedrukt in het OCR-B lettertype.

In de module Facturering II die vanaf AccountView 8.0 beschikbaar is, is het Acceptgiro-element toegevoegd. Hiermee wordt de positionering vereenvoudigd en worden de controlegetallen automatisch berekend.

Voordat u het acceptgiro-element kunt gebruiken, moet een aantal voorbereidingen worden uitgevoerd. Onderstaande stappen zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de functionaliteit. Voor implementatie- en inrichtingsvraagstukken is uw AccountView-leverancier het aanspreekpunt.

Systeeminstellingen vastleggen

In de systeeminstellingen worden gegevens vastgelegd die voor al uw administraties gelden. De acceptgiro hoeft daarom maar eenmalig te worden gepositioneerd.

 1. Kies Opties/Instellingen/Systeem/Acceptgiro
 2. Stel de Formuliercode in. Dit is de code rechtsonder op de acceptgiro die wordt bepaald door uw contract met de bank.
 3. Kies Lettertype om het OCR-B lettertype aan te wijzen, met de juiste lettergrote. Dit lettertype wordt niet door AccountView geleverd. U kunt bij uw bank informeren welk lettertype zij aanraden en waar u deze kunt aanschaffen.
 4. Met de velden bij Positie kunt u het acceptgiro-element verplaatsen. De instellingen zijn afhankelijk van uw printer.

Acceptgiro-element aan de factuurlayout toevoegen

In de factuurlayout moet het acceptgiro-element worden opgenomen en ingesteld.

 1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Taalcodes om een nieuwe taalcode aan te maken waaraan u de acceptgiro koppelt.  Open de nieuwe taalcode met F6.
 2. Kies de tab Facturering en kies de knop Layout-editor achter de regel met Verkoopfactuur.
 3. Kies Bestand/Pagina-instelling en stel op de tab Marges de ondermarge in op “0,00”.
 4. Kies de tab Uitvoer en markeer Printerlades vastleggen. Selecteer uw printer en leg de papierlades vast: de eerste pagina uit de lade met acceptgiropapier en de overige pagina’s uit de normale papierlade.
 5. Kies OK om de pagina-instellingen op te slaan.
 6. Zorg dat de paginavoet leeg is en kies Bewerken/Acceptgiro-element toevoegen. Als gemeld wordt dat de hoogte van de paginavoet moet worden vergroot, kies dan OK om dit te bevestigen. Op de factuur wordt nu onderaan het acceptgiro-element toegevoegd.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de tekst “Euro-acceptgiro” om de eigenschappen van het acceptgiro-element te tonen.
  Factuurlayout met acceptgiro-element bewerken: eigenschappen van het acceptgiro-element
 8. Onder Bedrag, selecteer Verkoopfacturen in Beschikbare velden selecteren uit, en Totaal in Veld.
 9. Voer onder Naar rekening uw eigen rekeningnummer in.
 10. Markeer bij Alleen afdrukken op het veld Eerste.
 11. Kies OK om de eigenschappen op te slaan.
 12. Bewerk de factuurlayout verder met behulp van de informatie in de supportnote Veelgestelde vragen - Layouts.

Testpartij afdrukken

Om van de bank goedkeuring te krijgen voor het verzenden van acceptgiro’s, moet u een testpartij afdrukken. Uw contract geeft aan met welk aantal en op welke wijze dit moet gebeuren.

 1. Kies Bestand/Handel/Verkoopfacturen
 2. Markeer een of meerdere facturen met de spatiebalk of met Zoeken/Alles markeren.
 3. Kies Document/Acceptgiro-testpartij afdrukken.
 4. Voer het aantal afdrukken in, kies de aangemaakte layout en selecteer uw printer.
 5. Kies OK om het afdrukken te starten.

Facturen met acceptgiro's gebruiken

De factuur met acceptgiro is nu ingericht. Voor de debiteuren aan wie u een factuur met acceptgiro wilt sturen, koppelt u in de stamgegevens van de debiteur de nieuwe taalcode zodat deze automatisch wordt geselecteerd bij het factureren.

Voorbeeld van een factuur met acceptgiro

 

Meer informatie