Handel

Deelcreditnota's

Support ID: AV-57066
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U wilt een order of factuur gedeeltelijk crediteren en vraagt zich af hoe u dit in AccountView verwerkt.

Oplossing

Wanneer u werkt met verkoopfacturen en/of verkooporders, dan kunt u automatisch een credit maken. In het venster Verkooporders kiest u Document/Verkooporder genereren. Als u alleen beschikt over de module Facturering, dan kiest u Document/Verkoopfactuur genereren in het venster Verkoopfacturen. Met deze menu-optie kunt u ook een deel van de factuur crediteren.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van het maken van een creditnota vanuit het venster Verkooporders in de administratie Your Garden Products.

  1. Kies Bestand/Handel/Verkooporders.
  2. Kies Document/Verkooporder genereren.
  3. Druk op F4 in het veld Doc/Fac om een lijst van definitief verwerkte verkooporders op te vragen. U kunt ook direct het document-/factuurnummer invoeren.
  4. Selecteer de oorspronkelijke verkooporder die u wilt gebruiken, en kies OK.
  5. Markeer Creditnota.

  6. Kies Volgende. Er verschijnt een controlevenster waarin alle regels negatief worden getoond.

  7. Kies Voltooien om de verkooporder te genereren.

    Er is nu een verkooporder aangemaakt die u op de normale manier kunt bewerken. U kunt daarin factuurregels verwijderen die u niet wilt crediteren. Daarnaast kunt u er een bestaande factuurregel ook naar wens aanpassen. Deze laatste optie is met name handig wanneer u van een regel slechts een deel wilt crediteren. Wanneer een klant 100 artikelen heeft besteld, maar dit er eigenlijk 80 hadden moeten zijn, dan kunt u in de aangemaakte verkooporder het aantal wijzigen van -100 naar -20 om zo het gewenste aantal gefactureerde artikelen te krijgen.