Handel

Melding: 'Er zijn verkooporderregels gevonden met een bedrag zonder een aantal'

Support ID: AV-53955
Product: AccountView 8.0a, 8.0b

Omschrijving

Na het installeren van Service Pack A voor AccountView versie 8.0a rev.1 wordt bij het openen van het venster Verkooporders (Bestand/Handel/Verkooporders) de volgende melding getoond: “Er zijn verkooporderregels gevonden met een bedrag zonder een aantal. Vul een aantal in voor deze regels voordat u verder werkt.”.

Er zijn verkooporderregels gevonden met een bedrag zonder een aantal. Vul een aantal in voor deze regels voordat u verder werkt.

Verklaring

In AccountView versie 7 was het mogelijk, bijvoorbeeld voor administratiekosten, om verkooporderregels toe te voegen met een bedrag, maar zonder aantal en/of artikelcode. In AccountView versie 8 is dit niet meer mogelijk door de gewijzigde opgezet van de handelsmodules.

Na installatie van het Service Pack wordt automatisch gecontroleerd of er verkooporderregels aanwezig zijn waarin regels voorkomen met bedragen, zonder aantallen.

Deze situatie moet handmatig worden gewijzigd. Daarna zal de melding bij het openen van het venster Verkooporders niet meer worden getoond. Werk pas verder als deze melding niet meer verschijnt.

Oplossing

De verkooporders waarin regels voorkomen met bedragen zonder aantallen, moeten worden gewijzigd.

Stap 1: Controleren

Om te achterhalen welke verkooporders het betreft, controleert u de administratie:

 1. Kies Bestand/Administraties.
 2. Selecteer de administratie die u wilt controleren.
 3. Zorg dat geen enkele gebruiker deze administratie heeft geopend. U kunt dit controleren met Document/Stamgegevens Programma/Ingelogde gebruikers.
 4. Kies Document/Controleren/Administratie.
 5. Markeer Geselecteerde onder Bereik. Demarkeer de overige opties.
 6. Markeer Bestandscontroles alleen uitvoeren op en selecteer de tabel SO_LINE.
  Administratiebestanden controleren
 7. Kies Volgende.
 8. Markeer Business Rules en kies Geavanceerd.
 9. Demarkeer Verplichte velden en Veldregels.
  Business Rules: Demarkeer Verplichte velden en Veldregels.
 10. Kies OK.
 11. Kies Volgende.
 12. Kies Controle.
 13. Kies Afdrukken en bekijk het resultaat van de controle.

Op het controlerapport wordt aangegeven welke verkooporderregels wel bedragen, maar geen aantallen en/of artikelcode bevatten. In de melding wordt het nummer van de verkooporder genoemd:

Business Rules: Recordregels

Stap 2: Verkooporders afdrukken

Nu u een overzicht hebt van de verkooporderregels die geen aantallen bevatten, maakt u hiervan een afdruk die u later bij stap 3 nodig hebt:

 1. Open de administratie.
 2. Kies Bestand/Handel/Verkooporders.
 3. Kies OK als de melding verschijnt.
 4. Markeer de verkooporders die in het controlerapport worden genoemd met de spatiebalk
 5. Kies Beeld/Selectie gemarkeerd.
 6. Kies Rapporten/Verkooporders.
 7. Kies Volgende.
 8. Selecteer Alle in Verkooporder status.
 9. Markeer Gedetailleerd bij Uitvoer.
 10. Kies Volgende.
 11. Kies Afdrukken.

Dit rapport laat de verkooporders zien waarin regels met bedragen zonder aantallen zijn opgenomen, en toont relevante informatie om de verkooporderregels goed te kunnen wijzigen. Merk op dat in onderstaand voorbeeld op beide regels geen aantallen zijn ingevoerd en dat op de eerste regel geen artikelcode is ingevoerd:

Rapporten/Verkooporders

Stap 3: Verkooporders wijzigen

Nu u een overzicht hebt van de verkooporders met regels die moeten worden gewijzigd, voert u per genoemde verkooporder de wijzigingen uit:

 1. Kies Bewerken/Stamgegevens om de verkooporder te openen.
 2. Kies de tab Invoer.
 3. Voer een Artikel in als dat nog niet was gedaan. Dit zal meestal een niet-voorraadartikel zijn.
  Let op: de Omschrijving factuurregel, de BTW-code, het Kortingspercentage en het Bedrag worden gewijzigd als u een nieuw artikel selecteert. Neem de gegevens dan over zoals op het rapport Verkooporders is afgedrukt.
 4. Voer het juiste Aantal in als dat nog niet was gedaan. Dit zal meestal 1 zijn.
  Verkooporder: tab Invoer
 5. Bewaar de Verkooporder.

Sluit het venster Verkooporders nadat u alle op het controlerapport genoemde verkooporders hebt gewijzigd, en open het daarna opnieuw. De melding zal nu niet meer worden getoond. Mocht dat nog wel het geval zijn, voer dan stap 1 opnieuw uit.

Meer informatie