Handel

Melding: 'Niet gelukt: Journaliseren Verkooporder'

Support ID: AV-52662
Product: AccountView 5.x, 6.x, 7.0, 7.0a

Omschrijving

Nadat u de optie Rapporten/Definitieve facturen hebt voltooid, verschijnt een melding 'Niet gelukt: Journaliseren Verkooporder' met als omschrijving 'Het veld 'Rekeningnummer' moet worden ingevoerd'. De factuur is wel afgedrukt, maar als u in de melding OK kiest vindt er geen verdere verwerking plaats en de order blijft staan in het venster Facturering.

Melding

Verklaring

Bij de verwerking van uw verkooporder wordt gejournaliseerd op grootboekrekeningen die u vastlegt in de stamgegevens van uw artikelgroepen.

Hieronder staan de stappen waarmee u de oorzaak van de melding kunt achterhalen en hoe u de juiste instellingen vastlegt zodat de melding niet meer optreedt. Na het invoeren van de correcties moet u de factuur opnieuw afdrukken.

Oplossing

Zo vindt en corrigeert u de informatie van de artikelgroep:

  1. Controleer met Bestand/Artikelen welke artikelgroep hoort bij het artikel dat wordt genoemd in de melding. Kies Document/Stamgegevens administratie/Artikelgroepen.
  2. Selecteer de juiste artikelgroep en kies Bewerken/Stamgegevens (ENTER/F6).
  3. Controleer of er in de velden Omzetrekening en Rek kortingen verkoop een grootboekrekening is ingevoerd. Voer zonodig de juiste rekeningnummers alsnog in.
  4. Als er geen artikelcode verschijnt in de melding, kies dan Opties/Administratie-instellingen/Handel en controleer het artikel van het veld Artikelcode diversen. Dit artikel wordt gebruikt voor orderregels waarin u wel een bedrag invoert maar geen artikelcode gebruikt. Druk op F1 voor meer informatie over de Artikelcode diversen. Volg bovenstaande stappen om ook van dit artikel te controleren of alle rekeningnummers zijn ingevoerd.

Meer informatie

De grootboekrekeningen in Stamgegevens artikelgroep leggen het verband tussen de handelsmodules van AccountView en het grootboek. Voor artikelen die worden gebruikt in combinatie met de module Voorraad moeten ook rekeningnummers zijn ingevoerd in het veld Rek kostprijs verk en op het tabblad Voorraad het veld Rekening voorraad.