Update

AccountView Extra's

Support ID: AV-257064
Product: AccountView Windows

Omschrijving

AccountView Extra's bevat onder andere de installatiebestanden voor de AccountView-services (AccountView Communication Service, Visma On Premises Gateway en de AccountView Backoffice Server Service) en is beschikbaar voor de meest recente AccountView-versies. Hieronder kunt u AccountView Extra's ophalen voor uw versie.

Raadpleeg voor de inrichting van de AccountView-services deze procedures. De AccountView-services worden onder aan deze pagina toegelicht.

AccountView Extra's ophalen voor versies 9.5a en hoger

  1. Kies Help > Info en noteer uw versienummer.
  2. Kijk hieronder of voor uw versie AccountView Extra's beschikbaar zijn. Zo ja, dan kunt u die via de link ophalen. Bij het uitpakken van het bestand wordt standaard de map C:\AccountView Extras voorgesteld.

AccountView-services

AccountView Communication Service

De AccountView Communication Service (ACS) is een Windows-service die zorgt voor de communicatie tussen het AccountView.Net-platform en AccountView Windows. Voor het koppelen van de ACS met AccountView Windows wordt standaard gebruikgemaakt van het verbindingstype COM (module AccountView Online Connector). Als u de AccountView Backoffice Server Service (module Communication Service Online) als verbindingstype wilt gebruiken, dan kan uw AccountView-leverancier u helpen met de inrichting daarvan.

In versie 9.5a en 9.6 maakt het installatiebestand van de ACS onderdeel uit van de AccountView Extra's, en is te vinden in de map AccountView Communication Service.

In versie 9.6a en hoger is de AccountView Communication Service onderdeel van de standaardinstallatie en is het niet nodig om de service afzonderlijk te installeren. Mocht dat toch nodig zijn, dan kunt u het installatiebestand van deze service ophalen voor uw AccountView-versie:

Visma On Premises Gateway

De Visma On Premises Gateway (OPG) is een Windows-service die AccountView in staat stelt om via internet verbinding te maken met de cloudgebaseerde Visma.net-diensten. De functionaliteit om gebruik te maken van de cloudgebaseerde Visma.net-diensten in AccountView is beschikbaar als de module Approval-koppeling of AutoReport-koppeling onderdeel uitmaakt van de AccountView-licentie.

Visma On Premises Gateway (OPG) downloaden

AccountView Backoffice Server Service

De AccountView Backoffice Server Service is een Windows-service voor het automatisch verwerken van berichten of het aanspreken van webservices. Met de AccountView Backoffice Server Service kunnen één of meer AccountView-processen worden gestart. Deze functionaliteit komt in AccountView beschikbaar als de module AccountView .NET Backoffice Server of Communication Service Online onderdeel uitmaakt van de AccountView-licentie.

In AccountView Extra's vindt u het setup-bestand hiervoor in de map Avbos Service.