Update

Overstappen op AccountView Windows: aandachtspunten Exact DOS

Support ID: AV-52519
Product: AccountView Windows

Omschrijving

Als u vanuit Exact voor DOS overstapt op AccountView Windows, kunt u uw administratiegegevens converteren met een standaardconversie. Voor deze conversie gelden een aantal aandachtspunten.

Verklaring

Niet alle administratiepakketten hebben dezelfde opzet. Velden zijn bijvoorbeeld langer of korter, van een ander type, of helemaal niet aanwezig. Soms moeten meerdere velden worden gecombineerd tot één, of moet een veld over meerdere AccountView-velden worden gesplitst.

Oplossing

Vanwege bovenstaande problemen is voor een aantal oplossingen gekozen in de conversie. Hieronder vindt u de belangrijkste.

  • Debiteuren, crediteuren en relaties staan in drie aparte bestanden in plaats van in één bestand. Omdat elke relatie een uniek nummer moet hebben, worden debiteurcodes die na conversie niet uniek zijn in AccountView gevolgd door ‘D’, en crediteurcodes door ‘C’. 
  • Debiteuren en crediteuren hebben geen vaste verzamelrekening: voor een debiteur of crediteur kunnen boekingen op meerdere verzamelrekeningen voorkomen. In AccountView is een debiteur of crediteur gekoppeld aan één verzamelrekening. Na conversie is de meestgebruikte rekening als verzamelrekening gekoppeld. Dit wordt gemeld op het conversierapport.
  • Voor debiteuren en crediteuren waarvoor nog geen boekingen voorkwamen, wordt ook de meestgebruikte rekening als verzamelrekening gekoppeld.
  • Extra adresgegevens van stamgegevens debiteuren (onder de knop ‘Extra NAW - geg’) worden omgezet in extra debiteuren, waarvan het debiteurnummer eindigt op een ‘Z’. Bij deze extra ‘afleverdebiteuren’ wordt de oorspronkelijke debiteur als factuurdebiteur vermeld.
  • Niet alle BTW-codes hebben een gekoppelde grootboekrekening, met name de ‘0’-codes. Na conversie is aan deze BTW-codes een systeemgrootboekrekening ‘_9999’ gekoppeld, die tijdens conversie is aangemaakt. De BTW-aangifterubrieken kunt u overnemen uit de voorbeeldadministratie van AccountView.
  • Verkochte vaste activa hebben geen gekoppelde verkoopgrootboekrekening. In AccountView moet voor verkochte vaste activa een grootboekrekening Rekening verkopen zijn ingevoerd. Na conversie is aan deze vaste activa een systeemgrootboekrekening ‘_9999’ gekoppeld, die tijdens conversie is aangemaakt.

Conversie

Voor het uitvoeren van de conversie zelf geldt ook een aandachtspunt:

  • U moet de Directory invoeren die de administratiebestanden bevat. Deze directory staat meestal in de subdirectory BEST6 of BEST7, en heeft de administratiecode als naam.

Meer informatie