Update

Overstappen op AccountView Windows: aandachtspunten Grote Beer Excellent

Support ID: AV-52547
Product: AccountView Windows

Omschrijving

Als u vanuit Grote Beer Excellent overstapt op AccountView Windows, kunt u uw administratiegegevens converteren met een standaardconversie. Voor deze conversie gelden een aantal aandachtspunten.

Verklaring

Niet alle administratiepakketten hebben dezelfde opzet. Velden zijn bijvoorbeeld langer of korter, van een ander type, of helemaal niet aanwezig. Soms moeten meerdere velden worden gecombineerd tot één, of moet een veld over meerdere AccountView-velden worden gesplitst.

Oplossing

Vanwege bovenstaande problemen is voor een aantal oplossingen gekozen in de conversie. Hieronder vindt u de belangrijkste.

  • Voor sommige stamgegevens kunnen meerdere omschrijvingen worden vastgelegd. Dit geldt in ieder geval voor grootboekrekeningen, dagboeken, valutacodes, banken, BTW-codes, debiteuren, crediteuren, artikelen, artikelgroepen en projecten. Na conversie is uit deze bestanden alleen de eerste omschrijving overgenomen. In sommige gevallen zijn in AccountView meerdere omschrijvingen beschikbaar (artikelen), dan worden de eerste twee overgenomen.
  • Het adres van debiteuren en crediteuren bestaat uit twee velden. Na conversie zijn deze gecombineerd in het adresveld in AccountView, gescheiden door een harde return.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke en privé-telefoonnummers, faxnummers en e-mailadresssen. Na conversie zijn deze opgenomen in de zakelijke velden in AccountView.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen postbus- en bezoekadressen. Na conversie is het adres opgenomen in het bezoekadres in AccountView.
  • Er zijn vier hard gecodeerde taalcodes in Excellent: N (Nederlands), D (Duits), F (Frans) en E (Engels). Na conversie zijn deze toegevoegd aan de tabel met taalcodes in AccountView.
  • BTW-codes met een nul-percentage zijn niet gekoppeld aan een grootboekrekening, en worden niet overgenomen.
  • In de debiteuren- en crediteurenbestanden komen bankcodes voor. Na conversie zijn deze ook toegevoegd aan de tabel met banken in AccountView.
  • Voor artikelen is zowel een identificatie als een code beschikbaar; beide zijn uniek. Na conversie is de code overgenomen als artikelcode.
  • Voor artikelgroepen en valuta's is zowel een identificatie als een code beschikbaar. Na conversie is de identificatie overgenomen als artikelgroepcode en valutacode.

Meer informatie

Zie de algemene aandachtspunten voor administratiepakketconversie.