Update

Overstappen op AccountView Windows: aandachtspunten Grote Beer HT

Support ID: AV-52548
Product: AccountView Windows

Omschrijving

Als u vanuit Grote Beer HT overstapt op AccountView Windows, kunt u uw administratiegegevens converteren met een standaardconversie. Voor deze conversie gelden een aantal aandachtspunten.

Verklaring

Niet alle administratiepakketten hebben dezelfde opzet. Velden zijn bijvoorbeeld langer of korter, van een ander type, of helemaal niet aanwezig. Soms moeten meerdere velden worden gecombineerd tot één, of moet een veld over meerdere AccountView-velden worden gesplitst.

Oplossing

Vanwege bovenstaande problemen is voor een aantal oplossingen gekozen in de conversie. Hieronder vindt u de belangrijkste.

  • Grootboekrekeningcodes en debiteur- en crediteurcodes hebben een ander type (float in plaats van character). Tijdens conversie kunt u ervoor kiezen om deze codes automatisch te voorzien van voorloopnullen, zodat elke code evenveel posities beslaat. U kunt ook zelf het aantal posities invoeren.
  • Debiteuren, crediteuren en relaties staan in drie aparte bestanden in plaats van in één bestand. Omdat elke relatie een uniek nummer moet hebben, worden debiteurcodes die na conversie niet uniek zijn in AccountView gevolgd door ‘D’, en crediteurcodes door ‘C’.
  • BTW-tarieven zijn een onderdeel van de systeeminstellingen. Na conversie is aan de BTW-codes een systeemaangifterubriek gekoppeld, die tijdens conversie is aangemaakt.
  • Boekingen met alleen proforma-verwerkingen worden naar aparte dagboekbladzijden geconverteerd.
  • Vanwege de afwijkende structuur kan de paragrafenbalans uit Grote Beer niet volledig worden geconverteerd naar verslagen in AccountView.

Conversie

Voor het uitvoeren van de conversie zelf gelden een paar aparte aandachtspunten:

  • U moet de Directory invoeren die de administratiebestanden bevat. Deze directory staat meestal in de subdirectory HTBEST in de programmadirectory van Grote Beer, en heeft de administratiecode als naam (bijvoorbeeld 100).
  • Voor de conversie is het bestand [administratiecode].BMB nodig (bijvoorbeeld 99.BMB), dat de structuur van de Grote Beer-bestanden bevat. Dit bestand moet aanwezig zijn in de administratiedirectory.

Meer informatie

Zie de algemene aandachtspunten voor administratiepakketconversie.