Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Update

Updateprocedure AccountView Solo (versie 9 naar een nieuwere versie 9)

Support ID: AV-147600
Product: AccountView 9.x

Inleiding

Lees de updateprocedure volledig door voordat u de stappen uitvoert. Normaal gesproken duurt het uitvoeren van een update maximaal één uur.

Wat hebt u nodig?

Het enige dat u nodig hebt naast de stappen uit deze procedure zijn de onderstaande gegevens die u van uw AccountView-leverancier zal moeten ontvangen:

 • Uw licentiegegevens voor de AccountView-versie.
 • De link naar het installatiebestand voor dezelfde AccountView-versie.

Wanneer u niet beschikt over deze gegevens, kunt u deze nog opvragen bij uw AccountView-leverancier. Het aanvragen van de nieuwste versie is ook mogelijk via de volgende pagina: "Update aanvragen".

Let op! Indien u niet beschikt over basiskennis van Windows en u geen ervaring hebt met het installeren van software, adviseren wij de update niet zelf uit te voeren.

U kunt hiervoor uw AccountView-leverancier inschakelen, waarbij deze u aanvullend kan adviseren en informeren over de nieuwe mogelijkheden in de nieuwe versie. Uw leverancier zal hier naar verwachting wel kosten voor in rekening brengen. Wanneer uw Windows-omgeving wordt beheerd door een extern automatiseringsbedrijf, dan kunt u dat bedrijf ook inschakelen.

Wat is er nieuw?

Een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteiten vindt u in: "Nieuw in AccountView". We raden u aan de wijzigingen per versie te bestuderen.

De uit te voeren stappen

1. Update voorbereiden
    1.1 Programma en systeem organiseren
    1.2 Locaties controleren
    1 3 Backup maken
    1.4 AccountView afsluiten
2. Update uitvoeren
    2.1 AccountView installeren
    2.2 Computer kiezen om de installatie op uit te voeren
    2.3 Type installatie kiezen
    2.4 Programmabestanden en systeemtabellen aanwijzen
3. Werkstationsinstallatie
4. AccountView starten
5. Programma en systeem organiseren
6. Administraties converteren

Extra
Veelgestelde vragen over de update

1          Update voorbereiden

1.1          Programma en systeem organiseren

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Organiseren > Programma.  
 3. Kies Document > Organiseren > Systeem. 

1.2          Locaties controleren

Kies Help > Info en noteer onderstaande locaties. Deze hebt u nodig in stap 2.4.

 1. Programmabestanden:          __________________________________
 2. Systeemtabellen:                 __________________________________

1.3          Backup maken

Maak een kopie van de gehele AccountView-omgeving met de Windows Verkenner. Hiermee worden de programmabestanden, systeemtabellen, administratiemappen, kopiedocumenten en layoutbestanden bedoeld:

 • De locaties van de programmabestanden en systeemtabellen hebt u genoteerd bij stap 1.2.
 • In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.
 • Kopiedocumenten: Indien u hiervan gebruikmaakt, controleert u in stap 1.3 van "Kopiedocumenten automatisch aanmaken" in welke map deze worden aangemaakt.
 • Layoutbestanden: Indien u hiervan gebruikmaakt, controleert u in de stamgegevens van taalcodes (Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes) op de tabs Facturering en/of Aanmaningen waar uw layoutbestanden zijn opgeslagen. 

Wij raden altijd aan een volledige kopie te maken. Mocht u hier echter niet uitkomen, dan kunt met de onderstaande stappen ook een kopie maken van administratiemappen en systeemtabellen in AccountView. Houd er rekening mee dat met onderstaande stappen de kans bestaat dat uw backup niet volledig is.

 1. Kies Bestand > Administraties en kies daarna Document > Backup > Aanmaken.
 2. Markeer in het venster Backup aanmaken de opties Administraties en Systeem en voer een locatie in voor de backup (bijvoorbeeld de map 'Mijn documenten').
 3. Kies Volgende en kies Alle in Admin.bereik om voor alle administraties een backup te maken. Kies daarna Backup.

Belangrijk: Bewaar de backup totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie en uw administraties naar wens functioneren.

1.4          AccountView afsluiten

Sluit AccountView af. Ook een eventuele COM-koppeling vanuit een ander softwarepakket mag niet meer actief zijn.

2          Update uitvoeren

2.1          AccountView installeren

Voor het uitvoeren van de update naar de nieuwe versie hebt u de installatie nodig. De installatie hebt u ontvangen van uw AccountView-leverancier in de vorm van een link naar onze website waar u de installatiebestanden kunt downloaden. Met de volgende installatiestappen kunt u AccountView succesvol updaten.

2.2          Computer kiezen om de installatie op uit te voeren

We adviseren om de installatie uit te voeren op de machine waarop de AccountView programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de map die u hebt genoteerd bij stap 1.2). Dus als AccountView op een server is geïnstalleerd, voer dan de installatie op de server uit. Als AccountView lokaal op 1 werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie uit op dat werkstation.

Voer het installatiebestand uit (AccountView_versie_nl_install.exe) nadat u deze hebt gedownload via de link van de AccountView-leverancier. Kies de optie Uitvoeren (in het Engels Run) in uw browser. Wanneer u het installatiebestand alleen kunt opslaan in uw browser, dan moet u het installatiebestand eerst opslaan en dan openen. Hierna wordt de installatie uitgepakt en start de setup van AccountView.

2.3         Type installatie kiezen

Wanneer u de keuze krijgt tussen Hieronder geselecteerd product bijwerken of Nieuw exemplaar van dit product installeren, kiest u Nieuw exemplaar van dit product installeren en Volgende.

sup_av_147541_001

Kies nogmaals Volgende en markeer dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Na de keuze Volgende verschijnt de optie Type installatie kiezen.

 • Kies Serverinstallatie als de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd op een fileserver en AccountView op een andere computer wordt gestart.
 • Kies Standalone-installatie als AccountView bij u op één computer is geïnstalleerd, de locaties in stap 1.2 naar mappen op de lokale schijf van uw computer verwijzen en AccountView alleen op deze computer wordt gestart.

sup_av_147541_001

Na het selecteren van het type installatie kiest u Volgende.

2.4         Programmabestanden en systeemtabellen aanwijzen

Hierna moet u de in stap 1.2 genoteerde locaties aanwijzen voor de programmabestanden en systeemtabellen. In de afbeelding wordt met cijfers aangeduid waar u dat moet doen.

Let op! Als u Standalone-installatie kiest, dan stelt AccountView standaard doellocaties voor om AccountView in te installeren. Controleer altijd deze doellocaties en zorg ervoor dat deze verwijzen naar de mappen die u gebruikt voor de programmabestanden en systeemtabellen. Hieronder staat hoe u dat doet (deze stappen kunt u ook gebruiken ook voor de Serverinstallatie).

1. Kies Wijzigen om de programmabestanden uit stap 1.2 aan te wijzen.

2. Kies Aangepast om de map met de systeemtabellen aan te wijzen met behulp van de volgende informatie:

 • Kies de optie Systeemtabellen in de map met programmabestanden wanneer de locaties uit stap 1.2 naar dezelfde map verwijzen.
 • Kies de optie Systeemtabellen apart in de onderstaande map wanneer de locaties uit stap 1.2 niet naar dezelfde map verwijzen. Daaronder kiest u Wijzigen om de map van de systeemtabellen uit stap 1.2 aan te wijzen.

sup_av_147540_003

Kies daarna Volgende

Wanneer beide locaties overeenkomen met de locaties uit stap 1.2, kiest u opnieuw Volgende. De melding "Eerdere versie gevonden" verschijnt, zodat u zeker weet dat u de juiste mappen hebt aangewezen. Kies OK op de melding en voltooi de setup door Volgende en Installeren te kiezen.

sup_av_147540_004

Let op! Wanneer deze melding niet verschijnt, dan zijn de locaties uit stap 1.2 niet correct aangewezen! Controleer in dat geval opnieuw de locaties door Vorige te kiezen. Wijzig de locaties naar de locaties uit stap 1.2. Indien u niet zeker bent van de locaties, annuleert u de setup en start u de oude installatie opnieuw en kiest u Help Info om de locaties te controleren.

3          Werkstationsinstallatie

Wanneer u in stap 2.3 de standalone-installatie hebt gekozen, is deze stap niet nodig en kunt u verder met stap 4.

Om AccountView na de update te kunnen starten is een werkstationsinstallatie nodig op de werkstations. Het installeren van de werkstationsinstallatie is mogelijk door de runtime-installatie uit te voeren. Deze vindt u in de map WorkstationInstall in de map waarin AccountView bij u geïnstalleerd is of hebt u tevens via een link naar het runtime installatie (AccountView_versie_runtime_install.exe) ontvangen van uw AccountView-leverancier.

4          AccountView starten

De eerste keer dat de nieuwe versie van AccountView na de update wordt opgestart, zult u worden gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. De licentiegegevens hebt u van uw AccountView-leverancier ontvangen en kunt u automatisch laten invoeren wanneer u deze in PDF-formaat hebt. Dit is mogelijk door op Ctrl+A (alles selecteren) te drukken en daarna op Ctrl+C (kopiëren) te drukken. Hierdoor worden uw gegevens op het klembord geplaatst en ziet u Aantal gevonden licenties: "1" staan. Hierna kiest u Plakken vanaf klembord en worden uw licentiegegevens overgenomen. Nadat u OK hebt gekozen, vindt de systeemconversie plaats.

sup_av_147540_005

5          Programma en systeem organiseren

Na het starten wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Kies daarom Nee als wordt gevraagd of de administratie moet worden bijgewerkt. Hierna volgt de melding "Start AccountView opnieuw om het Service Pack te activeren. AccountView nu afsluiten?" Kies hier YesNa het opnieuw starten worden de modulegegevens geactiveerd en volgt nogmaals de melding dat de administratie moet worden bijgewerkt. Kies Nee en ga verder met onderstaande stappen:

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Organiseren > Programma.  
 3. Kies Document > Organiseren > Systeem. 

6          Administraties converteren

Kies per administratie Document > Organiseren > Administratie in het venster Administraties.

Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote "Administraties organiseren in AccountView Windows".

Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren.

Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap 1.3 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

Veelgestelde vragen over de update

Antwoorden op veelgestelde vragen over installatie en update vindt u op deze pagina.