Grootboekkaarten exporteren

Support ID: AV-52679
Product: AccountView Windows

Omschrijving

Het is niet mogelijk om het rapport Grootboekkaarten te exporteren in het venster Grootboek.

Verklaring

In AccountView heeft u beschikking over de menu-optie Rapporten/Grootboekkaarten in het venster Grootboek. U kunt daar een aantal selecties opgeven voor het afdrukken van het rapport, zoals het verdicht afdrukken van een grootboekrekening. Door de complexiteit van deze selectiemogelijkheid is het niet mogelijk de gegevens te exporteren of naar het klembord te kopiëren.

Oplossing

In dezelfde optie in het venster Journaal kunt u deze selecties niet opgeven, waardoor u de grootboekkaarten daar wel kunt exporteren, of naar het klembord kopiëren:

  1. Kies Bestand/Journaal.
  2. Kies Beeld/Selecteren als u het rapport tot een deel van de grootboekkaarten wilt beperken. Anders worden alle grootboekkaarten geëxporteerd.
  3. Kies Rapporten/Grootboekkaarten.
  4. Kies Exporteren of Klembord om de gegevens te exporteren.

Meer informatie

Zie de supportnote Flexibel gegevens opvragen met weergaven over het werken met selecties.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.