Integratie en koppelen

Niet alle gegevens worden geëxporteerd

Support ID: AV-52663
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U exporteert gegevens met Opties/Exporteren. Soms lijkt het alsof alle gegevens zijn geëxporteerd, maar na import in een andere applicatie blijkt dit niet het geval te zijn.

Verklaring

De programmeertaal Microsoft Visual FoxPro, waarin AccountView is gebouwd, kent geen maximum aantal te exporteren records. Andere programma's kunnen wel een maximaal aantal te importeren records hebben wanneer u de bestanden opent..

Oplossing

Kies een bestandstype waarvoor geen maximum geldt, of exporteer de gegevens in gedeelten. In het laatste geval kunt u gebruik maken van selecties (Beeld/Selecteren). In de importerende applicatie kunt u de gegevens dan weer samenvoegen.

Hieronder staat per bestandstype het maximum aantal records dat kan worden geïmporteerd.

Bestandstype

Maximum aantal records

Microsoft Excel (.XLS) 65.535 of 32.767 (*)
Microsoft Visual FoxPro (.DBF) Onbeperkt
XML (.XML) Onbeperkt
CSV (Comma Delimited) (.TXT) Onbeperkt
Text (Delimited) (.TXT) Onbeperkt
Text (Fixed With) (.TXT) Onbeperkt
Microsoft Word (.DOC) Onbeperkt
Word Perfect (.TXT) Onbeperkt
Lotus 1-2-3 (.WK1) 8.191
dBASE (.DBF) Onbeperkt

* Als u een XLS-bestand opent in de applicatie Microsoft Excel, dan worden alleen de eerste 65.535 regels getoond. XLS-bestanden met meer dan 32.767 regels kunnen niet worden geopend in de applicatie Microsoft Excel 97/95. Om deze reden worden slechts 65.535 regels geëxporteerd vanuit AccountView.

Meer informatie

Zie 'Selecties gebruiken' in het hoofdstuk 'Werken met AccountView' in de documentatie voor meer informatie over selecties.