Creditdeclaratievoorstellen aanmaken

Support ID: AV-57349
Product: AccountView 9.x

Omschrijving

Een verstuurde factuur, gemaakt op basis van een declaratievoorstel, moet gecrediteerd worden. U vraagt zich af hoe u dat doet.

Oplossing

U kunt dit doen via een handmatig aan te maken factuur, maar vanaf AccountView versie 9.1 is ook een manier beschikbaar waarbij tegelijkertijd de oorspronkelijke 'te factureren'-positie wordt hersteld, zodat op basis daarvan een nieuw declaratievoorstel kan worden gegenereerd.
In het venster Declaratiehistorie is de optie Document/Creditdeclaratievoorstel aanmaken daarvoor beschikbaar.
Als u een specifieke factuur, aangemaakt via een declaratievoorstel, wilt crediteren, dan stelt u in dit venster eerst een selectie in op het factuurnummer van deze factuur. U kunt dit doen door Beeld/Selecteren te kiezen en vervolgens Artikelbladzijden te selecteren bij Beschikbare velden selecteren uit. Bij Veld komt dan Document-/factuurnummer beschikbaar (zie voor meer informatie over selecties http://www.accountview.nl/av52603.htm). Als u over een Business-uitvoering van AccountView beschikt, kunt u dit venster uitbreiden met de kolom Doc/Fac en desgewenst ook Debiteur.
Na het instellen van de selectie kiest u Document/Creditdeclaratievoorstel aanmaken en markeert u Alle bij Bereik, zoals in deze afbeelding:

Alle op de geselecteerde factuur in rekening gebrachte bedragen (en aantallen) worden nu credit in een declaratievoorstel geplaatst. Hiermee kunt u verder precies hetzelfde omgaan als met een declaratievoorstel gegenereerd vanuit het venster Projecten. Dus u genereert vanuit hier een credit-verkoopfactuur en na verwerking daarvan is de 'te factureren'-positie die ten grondslag lag aan de eerste factuur hersteld; nu kan daarvoor vanuit het venster Projecten een nieuw declaratievoorstel worden gegenereerd.

Naast het crediteren van een eerder verwerkte factuur kunt u ook creditdeclaratievoorstellen genereren voor losse regels in het venster Declaratiehistorie. U doet dit door in de dialoog Geselecteerde of Gemarkeerde te selecteren bij Bereik.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.