Relatiebeheer

Adrescheck en KvK-registerdienst

Wilt u de adressen van uw zakelijke relaties (B2B) opvragen? Gebruik dan de KvK-registerdienst in AccountView. De adresgegevens van uw particuliere relaties (B2C) vraagt u op met Adrescheck van PostNL. Elke maand krijgt u (per dienst) 50 gratis opvragingen. Wilt u meer dan 50 opvragingen doen, dan kunt u zelf uw tegoed opwaarderen.

KvK-registerdienst

In AccountView versie 9.6a (en hoger) kunt u tijdens het invoeren van een debiteur (of crediteur) het Kamer van Koophandel-register raadplegen. Met een druk op de knop haalt u de basisgegevens van nieuwe relaties op of controleert u de gegevens van bestaande relaties en vult u eventueel ontbrekende gegevens aan. Daarnaast kunt u tijdens het inlezen van e-facturen het KvK-nummer van onbekende relaties controleren, bijvoorbeeld als u facturen inleest via Visma.net AutoInvoice.

Adrescheck

Vanaf versie 9.7 beschikt u over Adrescheck van PostNL. Hiermee controleert u de juistheid en volledigheid van Nederlandse adressen. Adrescheck kunt u dus gebruiken voor uw zakelijke én uw particuliere relaties.

Met onderstaande stappen kunt u zich eenvoudig aanmelden voor de KvK-registerdienst en Adrescheck.

 1. Open het venster Administraties.
 2. Ga naar Document > KvK-/adresdiensten > Aanmelden voor KvK-/adresdiensten.
  Aanmelden KvK-/adresdiensten
 3. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op Aanmelden.
 4. Markeer KvK-nummer controleren voor nieuwe relaties in dagboekberichten om via de Kamer van Koophandel automatisch het KvK-nummer te controleren van nieuwe relaties van wie u een dagboekbericht hebt ontvangen en geïmporteerd. Als een relatie nog niet bestaat in AccountView, dan neemt het programma automatisch de gegevens uit het KvK-register over. Dit is vooral handig voor klanten die werken met Visma.net AutoInvoice.
  Aanmelding voor KvK-/adresdiensten
 5. Klik op Aanmelden om uw aanmelding te voltooien.

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u de KvK-registerdienst gebruiken bij het toevoegen van een nieuwe relatie of voor het controleren van de gegevens van een bestaande relatie.

Nieuwe relatie toevoegen vanuit KvK-register

 1. Ga naar het venster Debiteuren, Crediteuren of Bedrijven.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen.
 3. Beantwoord onderstaande vraag met Ja.
 4. In het onderstaande venster kunt u de criteria opgeven waarmee u de relatie in het KvK-register wilt opzoeken.

 5. Vervolgens krijgt u de resultaten van de zoekopdracht te zien en kiest u de relatie die u wilt toevoegen.

Gegevens van bestaande relatie controleren

Als u de gegevens van een bestaande relatie wilt controleren, dan opent u de stamgegevens van die relatie en klikt u op de knop achter het KvK-nummer. U ziet dan de gegevens die bij de KvK bekend zijn. Als u de gegevens in uw administratie wilt bijwerken met de gegevens uit het register, dan klikt u op de knop Overnemen.

Met Adrescheck kunt u eenvoudig de adresgegevens controleren of aanvullen door op de knop te klikken. Deze knop vindt u op verschillende plaatsen in AccountView achter een adresgegeven. In onderstaand voorbeeld ontbreekt de postcode en vragen wij die op via Adrescheck.

 1. Klik op de knop achter het veld Postcode.
 2. Kies Opvragen.
 3. Vervolgens ziet u de postcode die hoort bij dit adres. Als u op Voltooien klikt, dan worden de adresgegevens van de relatie bijgewerkt.

Om te voorkomen dat u ongemerkt uw tegoed opmaakt, krijgt u standaard een waarschuwing wanneer uw tegoed dreigt op te raken. U kunt via Opties > Instellingen > Systeem > Diensten vastleggen bij welk minimumtegoed u een waarschuwing krijgt of juist deze meldingen uitschakelen.

Uw verbruik kunt u eenvoudig opvragen in het venster Administraties via Document > Kvk-/Adresdiensten > Verbruik opvragen.

U krijgt elke maand 50 gratis opvragingen voor de KvK-registerdienst en 50 opvragingen voor Adrescheck. Hebt u meer opvragingen nodig, dan kunt u uw tegoed zelf opwaarderen via Opties > Extra modules bestellen. Per dienst kunt u opwaarderen naar 100 of 250 extra opvragingen per maand. Het duurt maximaal twee werkdagen voordat u het nieuwe tegoed kunt gebruiken.

Elke maand krijgt u dan 100 of 250 opvragingen bovenop de 50 gratis opvragingen die u standaard krijgt. Hiervoor ontvangt u maandelijks een factuur. Het tegoed dat overblijft, vervalt op de 1e van de maand.

U kunt uw tegoed zelf opzeggen via een e-mail aan klantenservice@visma.com. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De opzegging gaat per direct in, waardoor u geen gebruik meer kunt maken van de extra opvragingen.
 • Reeds gefactureerde bedragen worden niet gerestitueerd.