Technische ondersteuning

AccountView & Visma-services op een nieuwe computer installeren

Support ID: AV-57052
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U werkt met AccountView en hebt een nieuwe computer aangeschaft. Hoe zorgt u ervoor dat u probleemloos met AccountView en eventueel ingerichte Visma-diensten kunt doorwerken op uw nieuwe computer?

Wat hebt u nodig?

AccountView-installatiebestanden

Voor het overzetten van de volledige AccountView-omgeving hebt u enkel het installatiebestand voor de werkstationinstallatie nodig, zodat u AccountView op de nieuwe computer kunt opstarten.

Als u gebruikmaakt van Visma-diensten, dan zijn de installatiebestanden van de Visma-webservices nodig. Waar u die kunt vinden, wordt in de stappen hieronder beschreven.

Ondersteuning Windows-versie

Controleer uw AccountView-versie door Help > Info te kiezen en ga in Ondersteuning van Windows-versies na of deze versie het Windows-besturingssysteem van de nieuwe computer ondersteunt.

Wanneer u met een AccountView-versie werkt die niet uw huidige Windows-besturingssysteem ondersteunt of verouderd is, dan adviseren wij u om de meest recente versie aan te vragen via "Update AccountView aanvragen" en vervolgens eerst AccountView te updaten.

Uit te voeren stappen

Om AccountView te verplaatsen naar uw nieuwe computer is het voldoende om de stappen te volgen in het onderdeel AccountView verplaatsen naar de nieuwe computer.

Als uw huidige AccountView-versie 9.6 of hoger is en u werkt met Visma-diensten (AccountView.Net en/of Visma.net), dan moet u bovendien de stappen volgen in het onderdeel Visma-diensten inrichten op de nieuwe computer. Deze stappen moeten worden uitgevoerd als de computer wordt vervangen die in AccountView in het veld ACS-server is vastgelegd (Opties > Instellingen > Systeem > Visma-diensten).

Let op: Als u niet beschikt over kennis van Windows en geen ervaring hebt met het installeren van software, dan adviseren wij onderstaande niet zelf uit te voeren, maar bij voorkeur te laten uitvoeren door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier.

 1. Controleren of er maatwerk is geïnstalleerd
 2. Locaties controleren
 3. AccountView afsluiten
 4. Backup maken en kopiëren naar de nieuwe computer
 5. AccountView-werkstationinstallatie uitvoeren
 6. Koppeling met een ander pakket registreren
 7. Locaties wijzigen

1          Controleren of er maatwerk is geïnstalleerd

Kies Bestand > Administraties en vervolgens Rapporten > Add-Ins, markeer het veld Eigen aanpassingen onderdrukken en druk het rapport af. Als u de optie niet kunt kiezen, dan is er geen maatwerk geïnstalleerd.

Als u de melding "Geen gegevens voor rapport aanwezig" krijgt, dan is er geen maatwerk geïnstalleerd. Als er wel een rapport wordt afgedrukt, dan vindt u in de kolom Vendor een afkorting van de leverancier van het maatwerk. Neem in dit geval contact op met uw AccountView-leverancier om te informeren of er extra stappen nodig zijn voor het verplaatsen van het maatwerk.

2          Locaties controleren

Kies Help > Info en noteer onderstaande locaties. Deze hebt u nodig in stap 4.

 1. Programmabestanden:      __________________________________

 2. Systeemtabellen:              __________________________________

3          AccountView afsluiten

Zorg ervoor dat alle gebruikers AccountView afsluiten. Als u gebruikmaakt van een COM-koppeling met een ander softwarepakket, dan moet u deze stoppen.

Als u werkt met de Team- of Business-uitvoering, controleer dan in het venster Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers of u de enige AccountView-gebruiker bent. Andere koppelingen die AccountView gebruiken, zoals de AccountView Backoffice Server Service, moeten ook worden gestopt.

4          Backup maken en kopiëren naar de nieuwe computer

Kopieer met de Windows Verkenner uw AccountView-programmabestanden, ‑systeemtabellen, ‑administratiemappen, ‑kopiedocumenten en ‑layoutbestanden naar uw nieuwe computer. Wij raden aan om de mappen zoveel mogelijk hetzelfde te houden als op uw oude computer.

 • De locaties van de programmabestanden en systeemtabellen hebt u genoteerd bij stap 2.

 • In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.

Onderstaande punten zijn alleen van toepassing wanneer u werkt met de onderstaande module(s). Als u met geen van deze modules werkt, dan gaat u verder met stap 5:

AccountView Solo: Facturering Solo en/of Aanmaningen Solo.

AccountView Team: een van de modules in het onderdeel AccountView Handel en/of Aanmaningen.

 • Kopiedocumenten: Controleer per administratie de locatie van de kopiedocumenten in het veld Map kopiedoc via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc.

 • Layoutbestanden: Controleer per administratie de locatie van de layoutbestanden (extensie .tm*) in de tabs via Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes > F6. Als de layoutbestanden zijn opgeslagen in de map Lay-outs van de programmamap van AccountView, dan hoeft dit niet te worden aangepast.

 • Documentkoppelingen: Controleer per administratie de locaties van de documentkoppelingen via Document > Stamgegevens administratie > Documentkoppelingen. Als deze locaties moeten worden gewijzigd, dan kan dit voor geselecteerde, gemarkeerde, of voor alle regels worden gedaan via Document > Documentkoppelingenbeheer. Zie voor meer informatie de supportnote Documentkoppelingenbeheer.

5          AccountView-werkstationinstallatie uitvoeren

Om AccountView te kunnen opstarten is een werkstationinstallatie nodig op de nieuwe computer. Dit doet u door het runtime-installatiebestand van de huidige AccountView-versie uit te voeren.

De runtime-installatie van de huidige AccountView-versie vindt u in de map WorkstationInstall in de map van de programmabestanden die u hebt genoteerd bij stap 2, of haalt u op van de webpagina AccountView-werkstationinstallatie.

6          Koppeling met een ander pakket registreren

Als u werkt met een COM-koppeling (een koppeling tussen een ander programma en AccountView), dan moet u ervoor zorgen dat deze weer kan worden gestart op de nieuwe computer. Hiervoor volgt u de stappen in Oplossing 1: AccountView juist installeren.

Volg deze stappen ook voor elk werkstation als de verwijzing naar de AccountView-programmamap op de werkstations is gewijzigd.

7          Locaties wijzigen

Wanneer u uw administratiemappen op de nieuwe computer op een andere locatie plaatst dan de locatie die de mappen op de oude computer hadden, dan lost u dit als volgt op:

Kies Bestand > Administraties en per administratie Bewerken > Administratiemap wijzigen om de nieuwe locatie van de administratiemap aan te wijzen.

In het geval dat de locaties van de administratiemappen zijn gewijzigd, zullen ook de locaties van de kopiedocumenten en eventueel de layoutbestanden per administratie moeten worden gewijzigd met de informatie in stap 4.

De communicatie tussen AccountView en Visma-diensten verloopt via enkele Windows services: de AccountView Communication Service en/of de Visma On Premises Gateway. Deze zijn geïnstalleerd op de computer die is vastgelegd in AccountView in het veld ACS-server via Opties > Instellingen > Systeem > Visma-diensten.

 1. Visma-webservices stoppen
 2. AccountView-werkstationinstallatie uitvoeren
 3. AccountView als COM-object registreren
 4. AccountView Backoffice Server Service
  1. Module en service controleren
  2. Kopie van de installatiemap maken
  3. Service op de nieuwe computer installeren
 5. AccountView Communication Service
  1. Windows-gebruiker in de service controleren
  2. Service van de huidige computer verwijderen
  3. Service op de nieuwe computer installeren
  4. Windows-gebruiker aan de service koppelen
  5. AccountView.Net-certificaat koppelen
 6. Visma On Premises Gateway-service
  1. Service van de huidige computer verwijderen
  2. Service op de nieuwe computer installeren

  1          Visma-webservices stoppen

  Stop op de huidige computer de AccountView Communication Service en, indien aanwezig, de AccountView Backoffice Server Service en/of de Visma On Premises Gateway via de Windows services.

  2         AccountView-werkstationinstallatie uitvoeren

  Als u de Visma-diensten gaat inrichten op dezelfde computer waarop u de AccountView-programmabestanden lokaal hebt geïnstalleerd en de stap AccountView verplaatsen naar de nieuwe computer - 5. AccountView-werkstationinstallatie uitvoeren hebt uitgevoerd, dan kunt u verdergaan met stap 3.

  Installeer de runtime-installatie voor de huidige AccountView-versie op de computer waar u de Visma-diensten gaat inrichten. Het installatiebestand kunt u ophalen vanaf de webpagina AccountView-werkstationinstallatie.

  3         AccountView als COM-object registreren

  Registreer AccountView als COM-object op de computer waar u de Visma-diensten gaat inrichten met een lokaal pad of eventueel volledig netwerkpad (UNC) naar de AccountView-programmamap. Dit doet u door de stappen te volgen in Oplossing 1: AccountView juist installeren.

  4         AccountView Backoffice Server Service

  4.1          Module en service controleren

  Controleer of de module AccountView .NET Backoffice Server onderdeel is van de modulesamenstelling door in AccountView als gebruiker met volledige rechten Opties > Instellingen > Systeem > AV Server te kiezen. Als u deze optie niet kunt kiezen, dan gaat u verder met stap 5.

  Kunt u deze optie wel kiezen, controleer dan op de huidige computer of de AccountView Backoffice Server Service zichtbaar is in de Windows services.

  4.2          Kopie van de installatiemap maken

  Kopieer via de Windows Verkenner de installatiemap van de AccountView Backoffice Server Service (deze map vindt u via de eigenschappen van de Windows services) naar dezelfde locatie op de nieuwe computer.

  4.3          Service op de nieuwe computer installeren

  Installeer de AccountView Backoffice Server Service voor uw versie op uw nieuwe computer en verwijs hierbij naar de locatie in stap 4.2. Het installatiebestand van de AccountView Backoffice Server Service voor uw versie is op te halen via AccountView Extra's.

  5. AccountView Communication Service

  5.1          Windows-gebruiker in de service controleren

  Open Windows services en controleer met welke Windows-gebruiker de AccountView Communication Service wordt gestart. Noteer de gebruiker als deze anders is dan Local System en zorg ervoor dat het wachtwoord bekend is. We adviseren om een Windows-domeingebruiker met toegangsrechten voor de AccountView-programmamap en -administratiemappen te koppelen.

  5.2         Service van de huidige computer verwijderen

  Verwijder de AccountView Communication Service van de huidige computer via het configuratiescherm ("Programma’s en onderdelen") van Windows.

  5.3         Service op de nieuwe computer installeren

  Installeer de AccountView Communication Service voor uw versie op uw nieuwe computer. Het installatiebestand van de AccountView Communication Service voor uw versie is op te halen via AccountView Extra's onder de kop "AccountView Communication Service".

  5.4         Windows-gebruiker aan de service koppelen

  Als u in stap 5.1 een Windows-gebruiker hebt genoteerd, dan koppelt u deze aan de AccountView Communication Service via Windows services.

  5.5         AccountView.Net-certificaat koppelen

  Koppel het AccountView.Net-certificaat aan de AccountView Communication Service met de stappen in 4. Ik krijg de melding "Er kan op dit moment geen beheerder worden vastgelegd. Het cliëntcertificaat is nog niet opgenomen in de AccountView Communication Service (ACS)..." in de wizard Visma-diensten activeren.

  6. Visma On Premises Gateway-service

  6.1        Service van de huidige computer verwijderen

  Verwijder de Visma On Premises Gateway-service, indien geïnstalleerd, door in de installatiemap het bestand Uninstall.exe uit te voeren. Standaard is de installatiemap C:\Program Files (x86)\Visma\OnPremises-Gateway\OPGatewayService.

  6.2        Service op de nieuwe computer installeren

  Voltooi de wizard Opties > Visma-diensten activeren met de stappen in de integratiegids "Visma-diensten activeren in AccountView". Deze gids kunt u voor uw versie ophalen via Visma-diensten koppelen met AccountView.

  In de gids leest u de stappen voor de installatie van de Visma On Premises Gateway. Het installatiebestand van deze service haalt u op via AccountView Extra's. Het installatiebestand (Setup.exe) is te vinden in de map Visma On Premises Gateway > opg_installer.zip > OPG_Installer.