Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

AccountView Solo of Team op een nieuwe computer installeren

Support ID: AV-57052
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U werkt met AccountView Solo of Team en hebt pas een nieuwe computer aangeschaft. Hoe zorgt u ervoor dat u probleemloos met AccountView kunt doorwerken op uw nieuwe computer?

Wat hebt u nodig?

Het installatiebestand van de AccountView-versie waarmee u werkt. Controleer uw AccountView-versie door Help > Info te kiezen. Als u geen installatiebestand hebt van de versie waarmee u werkt, neem dan contact op met uw AccountView-leverancier om dit op te vragen.

Werkt u niet met de nieuwste versie van AccountView, dan kunt u ervoor kiezen eerst AccountView te updaten voordat u met onderstaande stappen verdergaat. De nieuwste versie van AccountView kunt u aanvragen op “Update AccountView aanvragen”.

Uit te voeren stappen

  1. Locaties controleren
  2. Backup maken en kopiëren naar de nieuwe computer
  3. AccountView installeren
  4. Koppeling met een ander pakket registreren
  5. Locaties wijzigen

  Let op! Indien u niet beschikt over kennis van Windows en geen ervaring hebt met het installeren van software, dan adviseren wij onderstaande niet zelf uit te voeren, maar bij voorkeur te laten uitvoeren door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier.

  1          Locaties controleren

  Kies Help Info en noteer onderstaande locaties. Deze hebt u nodig in stap 2.

  1. Programmabestanden:         __________________________________
  2. Systeemtabellen:                 __________________________________

  2          Backup maken en kopiëren naar de nieuwe computer

  Kopieer met de Windows Verkenner uw AccountView-programmabestanden, ‑systeemtabellen, ‑administratiemappen, ‑kopiedocumenten en ‑layoutbestanden naar dezelfde locaties op uw nieuwe computer.

  • De locaties van de programmabestanden en systeemtabellen hebt u genoteerd bij stap 1.

  • In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.

  Onderstaande punten zijn alleen van toepassing wanneer u werkt met de onderstaande module(s). Als u met geen van deze modules werkt, gaat u verder met stap 3:

  AccountView SoloFacturering Solo en/of Aanmaningen Solo.
  AccountView Team: een van de modules in het onderdeel AccountView Handel en/of Aanmaningen.

  • Kopiedocumenten: Controleer per administratie de locatie van de kopiedocumenten in het veld Map kopiedoc via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc.  
  • Layoutbestanden: Controleer per administratie de locatie van de layoutbestanden (extensie .tm*) in de tabs via Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes > F6. Indien de layoutbestanden zijn opgeslagen in de map layouts in de programmamap van AccountView, hoeft dit niet te worden aangepast.

  3          AccountView installeren

  Om AccountView te kunnen opstarten is een werkstationinstallatie nodig op de nieuwe computer. Dit doet u door het runtime installatiebestand van de huidige AccountView-versie uit te voeren.

  De runtime-installatie van de huidige AccountView-versie vindt u in de map WorkstationInstall in de map van de programmabestanden die u hebt genoteerd bij stap 1 of kunt u ophalen vanaf de pagina AccountView-werkstationinstallatie.

  4          Koppeling met een ander pakket registreren

  Indien u werkt met een COM-koppeling (een koppeling tussen een ander programma en AccountView), dan moet u ervoor zorgen dat deze weer kan worden gestart op de nieuwe computer. Hiervoor volgt u de stappen in “COM-koppeling kan niet worden gestart”.

  5          Locaties wijzigen

  Wanneer u uw administratiemappen op de nieuwe computer op een andere locatie plaatst dan de locatie die de mappen hadden op de oude computer, dan lost u dit als volgt op: 
  Kies Bestand > Administraties en per administratie voor Bewerken > Administratiemap wijzigen om de nieuwe locatie van de administratiemap aan te wijzen.

  In het geval dat de locaties van de administratiemappen zijn gewijzigd, zullen ook de locaties naar de kopiedocumenten en eventueel layoutbestanden per administratie moeten worden gewijzigd met de informatie in stap 2.