Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Technische ondersteuning

Meldingen in AccountView door netwerkstoringen

Support ID: AV-160436
Product: AccountView Windows

Beschrijving

AccountView wordt gestart op een netwerklocatie en tijdens het werken in het programma treden onderstaande foutmeldingen/programmastoringen op:

 • “Error reading file”
 • “Invalid seek offset”
 • “(64) De opgegeven netwerknaam is niet langer beschikbaar.”
 • “(59): Er is een onverwachte netwerkfout opgetreden”

Verklaring

Deze meldingen verschijnen in AccountView als de netwerkverbinding naar AccountView-bestanden wordt verbroken. De oorzaak voor deze meldingen moet worden gezocht in het Windows-netwerk. Er zijn in AccountView geen mogelijkheden om dit op te lossen.

Oplossing

Bij het optreden van deze meldingen zal AccountView geforceerd moeten worden afgesloten via Windows Taakbeheer. Als de netwerkverbinding is hersteld, kan AccountView opnieuw worden gestart. Lukt het u zelf niet de netwerkverbinding te herstellen, vraag dan uw systeembeheerder u te helpen.

Netwerkstoringen kunnen leiden tot aansluitingsverschillen in AccountView of beschadiging van AccountView-bestanden. In de meeste gevallen kan dit worden hersteld met de procedure "Uw administratie op fouten controleren". We adviseren deze procedure altijd uit te voeren voor een administratie die onjuist is afgesloten.

Tips voor netwerkstoringen

Netwerkstoringen kunnen optreden door bijvoorbeeld een probleem in:

 • De netwerkapparatuur
 • Stuurprogramma's van deze netwerkapparatuur
 • Het Windows-netwerkprotocol (SMB)
 • Instellingen in Windows

Onderstaande tips zijn bedoeld om bekende veelvoorkomende problemen uit te sluiten in de netwerkomgeving. We adviseren u om onderstaande stappen door uw systeembeheerder of AccountView-leverancier te laten uitvoeren.

Windows-netwerk

 1. Als wordt gewerkt met het besturingssysteem Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 of Windows Small Business Server 2011, gebruik dan de informatie uit "Windows 7 en/of Windows Server 2008" om een probleem in het Windows-netwerkprotocol (SMB) uit te sluiten. Daarnaast kunnen door Microsoft geadviseerde aanpassingen in het Windows-register op de clients worden uitgevoerd. Zie daarvoor "SMB2 Client Redirector Caches Explained". Als de daar genoemde registerwaarden niet bestaan, zult u deze moeten aanmaken.

 2. Als het besturingssysteem Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 is geïnstalleerd als client en een niet-Windows-besturingssysteem dat alleen SMB 2.0 en 2.1 ondersteunt is geïnstalleerd op de fileserver, dan wordt geadviseerd de instelling Secure Negotiate uit te schakelen in het Windows-netwerkprotocol zoals beschreven in "Uitschakelen van "Secure Negotiate" op de client".

 3. Sluit een oorzaak uit in de netwerkapparatuur zoals netwerkkabels, switches en routers met de informatie uit "Geavanceerde probleemoplossing voor netwerkadapter Windows-werkstations".

 4. Controleer een ruime periode de netwerkverbinding op storingen via het 'pingen' vanaf de client naar de netwerklocatie waar AccountView is geïnstalleerd met de informatie in "Test Network Connection with Ping and PathPing".

Aanvullende tips voor de netwerkkaarten

Een veelvoorkomende oorzaak van netwerkstoringen is een probleem in het stuurprogramma van de netwerkkaart. Bijvoorbeeld doordat de geïnstalleerde versie van het stuurprogramma van de netwerkkaart niet wordt ondersteund door het gebruikte Windows-besturingssysteem. Een andere oorzaak is een functie van de netwerkkaart om energie te besparen waardoor de netwerkverbinding wordt verbroken na een periode van inactiviteit. Onderstaande tips kunt u gebruiken op de computer waarop AccountView wordt gestart en de computer waarop de installatiemap van AccountView wordt gedeeld:

 1. We adviseren om de waarde Auto (Negotiation) te gebruiken in de netwerkkaartinstelling Speed & Duplex. U kunt testen met een specifieke snelheid met de waarde Full Duplex. De optimale waarde is afhankelijk van de gebruikte hardware in het netwerk. Zie "Configure Network Adapters".

 2. We adviseren de energiebeheeroptie voor de netwerkkaart(en) uit te zetten. Zie ook "Power Management for Network Devices in Windows 7".

 3. Een probleem met het stuurprogramma van de netwerkkaart kan worden uitgesloten door deze te deïnstalleren en opnieuw te installeren met Windows Update of een vorige versie van het stuurprogramma in gebruik nemen. Zie ook "Hoe los ik problemen met netwerkadapters op?" en "How do I install drivers for my network adapter?".

Instellingen van de netwerkschijf

Het is mogelijk dat AccountView bij u wordt gestart vanaf een netwerkschijf (drivemapping) en/of dat er vanuit het programma wordt verwezen naar een netwerkschijf. Als deze netwerkschijf wordt beheerd door Groepsbeleid (Group Policy), dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het aanmaken en onthouden van deze netwerkschijf als een gebruiker inlogt in Windows. We adviseren in de instellingen van de netwerkschijf te kiezen voor de optie Update ('vernieuwen') in plaats van Replace ('vervangen'). Zie voor meer informatie en de stappen: "Configure a Mapped Drive Item".