Methode 3: Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst'

Support ID: AV-53811
Product: AccountView Windows

Omschrijving

U hebt het artikel Afschrijvingen vaste activa wijzigen voor de wet 'Werken aan winst’ gelezen. Deze procedure bevat de aanwijzingen voor het wijzigen van de afschrijvingen volgens methode 3 die daarin worden genoemd.

Oplossing

Deze methode is alleen van toepassing op de afschrijvingsmethode Vaste bedragen waarbij voor ieder activum een eigen methode wordt gebruikt.

Afschrijvingsmethode wijzigen

Wijzig het aantal perioden waarover deze methode de afschrijving moet genereren. Voor de perioden na 1 januari 2007 wijzigt u het bedrag zodat het nieuwe jaarbedrag binnen de wetgeving past:

  1. Kies Document/Stamgegevens administratie/Afschrijvingsmethoden.
  2. Selecteer de afschrijvingsmethode die u wilt wijzigen.
  3. Kies Bewerken/Stamgegevens.
  4. Kies de tab Afschrijving.
  5. Noteer de bedragen die worden afgeschreven in de ingedeelde perioden.
  6. Kies de tab Algemeen.
  7. Wijzig het aantal Perioden.
  8. Kies de tab Afschrijving.
  9. Bepaal aan de hand van het rapport Vaste activa dat u eerder hebt afgedrukt welke perioden moeten worden gewijzigd.
  10. Voer de bedragen in voor alle perioden.

Na deze wijzigingen is de nieuwe wijze van afschrijven direct van toepassing op de activa waarin dit type afschrijving is ingevoerd.

Meer informatie

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.