Visma-diensten koppelen met AccountView

Starten met Visma.net AutoReport

Support ID: AV-638111
Product: AccountView 9.8 en hoger

Vereisten

Voor het gebruik van Visma.net AutoReport moet u beschikken over AccountView Team of AccountView Business. Verder hebt u de module AutoReport-koppeling nodig. U kunt deze zelf aanvragen via Opties > Extra modules bestellen.

Let op: Maakt u nog geen gebruik van AccountView versie 9.8 of hoger? Vraag dan hier de update aan.

Inleiding

Met Visma.net AutoReport verstuurt u eenvoudig uw BTW- en ICP-aangiften naar de Belastingdienst. U hoeft niet langer een PKIoverheid-certificaat aan te schaffen, dit heeft Visma al voor u gedaan. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het verlengen van certificaten en bespaart u op de kosten van een eigen certificaat.

Voer eerst de stappen uit die u aantreft in de paragraaf "AccountView inrichten voor Visma.net-diensten". Als u deze stappen al eerder hebt doorlopen, dan kunt u verder met de stappen onder "Visma.net AutoReport koppelen met AccountView".

Maak AccountView geschikt voor het communiceren met Visma.net AutoReport. Een wizard helpt u hierbij en de stappen in de wizard spreken voor zich. Mocht u meer willen weten, dan vindt u hierna een korte toelichting op de stappen van de wizard.

Vooraf

Download uw AccountView-licentie via Opties > Licentie downloaden.

Daarna downloadt u de Visma On Premises Gateway op de server waar AccountView is geïnstalleerd.

 1. Ga naar onze webpagina AccountView Extra's.
 2. Ga naar het gedeelte "Visma On Premises Gateway".
 3. Download de Visma On Premises Gateway (OPG) naar de server waar AccountView is geïnstalleerd.
 4. Pak het bestand uit.

U bent nu klaar om in AccountView de Visma-diensten te activeren.

Start de wizard door Opties > Visma-diensten activeren te kiezen.

1. De stap Welkom

 1. Klik op Volgende.

2. De stap Licentie

Voor deze stap hebt u de licentiegegevens nodig die u eerder hebt gedownload.

 1. Open het PDF-bestand met de licentiegegevens en klik met de linkermuisknop in het bestand.
 2. Druk op Ctrl+A en daarna op Ctrl+C.
 3. Ga terug naar AccountView.
 4. Kies in de wizard de knop Plakken vanaf klembord.
 5. Markeer Ik ga akkoord met de voorwaarden (Servicevoorwaarden Visma Software BV) als u akkoord gaat met de voorwaarden.
 6. Kies Activeren.
  AccountView meldt dat de licentie is geactiveerd.
 7. Kies OK.

3. De stap Communicatie

De wizard controleert automatisch of de AccountView Communication Service (ACS) op de aangegeven server actief is. Zie onze veelgestelde vragen als dit niet lukt.

4. De stap Beheerder

Hier voert u in wie de beheerder in AccountView.Net en Visma.net wordt. Wij adviseren om voor dit beheerdersaccount een algemeen e-mailadres te gebruiken. De beheerder kan de verbinding tussen AccountView en AccountView.Net testen.

 1. Kies Aanmaken nadat u de velden hebt ingevoerd.
  De beheerder ontvangt een e-mail op het ingevoerde e-mailadres.
 2. Voer, voordat u verdergaat, de stappen in deze e-mail uit.

5. De stap Gateway

 1. Ga naar de locatie waar u het bestand "opg_Installer.zip" op de server hebt uitgepakt.
 2. Voer de setup.exe uit als Administrator.
 3. Selecteer uw gewenste installatietaal en kies Volgende.
 4. Markeer Visma On Premises Gateway.
 5. Demarkeer Visma Update en kies Volgende.
 6. Kies Installeren. Er wordt een tweede venster geopend.
 7. Kies daarin Volgende.
 8. Markeer Directe verbinding als u geen gebruikmaakt van een proxyserver, en kies Volgende.
 9. Selecteer Standaard bij Selecteer het installatietype, en kies Volgende.
 10. Demarkeer Visma On Premises Gateway alleen lokaal beschikbaar, en kies Volgende.
 11. Voer de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) van de beheerder van Visma.net-diensten in. U gebruikt hiervoor dezelfde gegevens als voor AccountView.Net.
 12. Kies Volgende.
 13. Er wordt gemeld dat de Visma On Premises Gateway is geïnstalleerd, gestart, en verbinding kan maken met Visma.net-diensten
 14. Kies Sluiten.
 15. Kies Volgende in het eerste venster.
 16. Kies daar ook Sluiten.
 17. Keer terug naar de wizard voor het activeren van de Visma-diensten in AccountView.
 18. Klik op Controleren.
  Als er in dit venster een melding verschijnt, ga dan naar de veelgestelde vraag "Visma diensten koppelen met AccountView".

6. De stap Autorisatie

Hier voert u in wie de beheerder in Visma.net is.

 1. Voer de velden E-mailadres en Wachtwoord in.
 2. Als de gebruiker waarmee u in AccountView bent ingelogd ook de Visma.net-beheerder is, dan kunt u hier ook instellen of u wilt gebruikmaken van Single Sign On. Markeer daarvoor De huidige AccountView-gebruiker [...] ook koppelen aan deze beheerder en voer de velden Voornaam en Achternaam in.
 3. Klik op Autoriseren om de Visma.net-beheerder aan te maken.
 4. Klik in het volgende venster op Voltooien.

U bent nu klaar om Visma.net AutoReport te koppelen met AccountView

Voer onderstaande stappen uit om Visma.net AutoReport met AccountView te laten communiceren. Sla stap 1 over als u al een onderneming hebt aangemaakt voor de administraties waarin u de facturen wilt laten goedkeuren.

1. Onderneming aanmaken

Een administratie kan alleen in Visma.net worden gebruikt als die administratie aan een onderneming is gekoppeld. Met de volgende stappen maakt u een onderneming aan:

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Selecteer de administratie waarvoor u een onderneming wilt aanmaken.
 3. Kies Document > Onderneming aanmaken.
 4. Voer de velden Ondernemingcode en Omschr onderneming in.
  Let op: Gebruik hiervoor geen jaartallen, want de onderneming bevat alle boekjaren.
 5. Kies Aanmaken.
 6. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen.
 7. Selecteer de aangemaakte onderneming en druk op F6 om de stamgegevens te openen.
 8. Controleer de kolom Blk.
  Nieuwe administraties zijn standaard geblokkeerd. Demarkeer dit veld pas als de administratie klaar is voor gebruik, dus nadat de beginbalans is overgenomen.
  Opmerking: De onderneming wordt automatisch in Visma.net geregistreerd.

U kunt controleren of de ondernemingen correct zijn geregistreerd via Document > Visma-diensten > Ondernemingen registreren. Het rapport toont welke ondernemingen zijn geregistreerd in Visma.net.

2. Aangifteprofiel voor Visma.net AutoReport aanmaken

Voor Visma.net AutoReport moet u een aangifteprofiel aanmaken, dat u in alle administraties vastlegt vanwaaruit u de aangifte wilt versturen.

Zo maakt u in AccountView een aangifteprofiel aan voor Visma.net AutoReport:

 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Aangifteprofielen.
 2. Kies Bewerken > Toevoegen (Ctrl+Ins/Ctrl+N).
 3. Voer de naam van het aangifteprofiel in Aangifteprofiel in.
 4. Selecteer Visma.net AutoReport in Profieltype, en kies Bewaren.

Zo legt u het aangemaakte profiel in de administraties vast:

 1. Kies Bestand > Administraties en open de administratie vanwaaruit u de aangifte wilt versturen.
 2. Kies Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Elektr aangifte.
 3. Klik op het vergrootglas achter het veld Aangifteprofiel.
 4. Selecteer het aangifteprofiel dat u zojuist hebt aangemaakt.

3. Visma.net-gebruiker inrichten voor AutoReport

Om Visma.net AutoReport te kunnen gebruiken moet u minstens één Visma.net-gebruiker toegangsrechten geven voor Visma.net AutoReport. De gebruikers in AccountView die de aangiften via Visma.net AutoReport versturen, hoeven geen Visma.net-gebruiker te zijn.

Zo geeft u een Visma.net-gebruiker toegang tot Visma.net AutoReport:

 1. Open Visma.net in uw browser en log in met uw beheerdersaccount, of klik in AccountView op Visma.net in het navigatievenster onder de tab Visma-diensten.
 2. Klik linksboven op Visma Home en klik op Admin in het dropdownmenu.
 3. Klik op Gebruikers en rollen in het venster dat verschijnt.
 4. Klik op de gebruiker die u wilt koppelen aan Visma.net AutoReport.
 5. Klik op de knop Toegang geven tot in het venster dat verschijnt.


 6. Selecteer de ondernemingen die voor Visma.net AutoReport worden gebruikt in de lijst met ondernemingen.
 7. Klik achter de ondernemingen die zijn toegevoegd in de kolom AutoReport, en voeg AutoReport User toe.
 8. Klik op Opslaan en sluiten als u klaar bent.
 9. Klik hierna op uw gebruikersnaam linksboven en kies Afmelden.
  Opmerking: Als u Visma.net vanuit AccountView hebt geopend, dan moet u AccountView sluiten en opnieuw starten.

De gemaakte wijzigingen zijn nu doorgevoerd.

4. Visma.net AutoReport inrichten

Om uw aangifte te kunnen ondertekenen legt u vast welk certificaat u wilt gebruiken. U kunt daarbij uw eigen certificaat of het certifcaat van Visma gebruiken.

Zo stelt u in welk certificaat u wilt gebruiken:

 1. Open Visma.net en log in met uw beheerdersaccount.
 2. Klik op de knop AutoReport.
 3. Klik in de blauwe balk op Instellingen.
 4. Rechtsonderin ziet u het veld Nederland-Digipoort.
 5. Kies Visma-certificaat om het certificaat in te stellen dat door Visma ter beschikking is gesteld.
 6. Klik op de knop Klik om te activeren.
 7. Klik op het pijltje naast Opslaan om aan te geven of dit certificaat voor alle administraties, of alleen voor de huidige administratie moet worden opgeslagen.

U kunt nu gebruikmaken van Visma.net AutoReport in AccountView. Meer informatie over het verzenden van de elektronische belastingaangifte vanuit AccountView vindt u in de supportnote Elektronische Belastingaangifte.