Service Packs

Service Pack I INT voor versie 9.0e rev. 0, 13 september 2012

Support ID: AV-56532
Product: AccountView 9.0e

Omschrijving

Sinds 2007 zijn wij onderdeel van de Visma-groep. Per 1 juli 2012 zijn we u ook van dienst onder deze naam, zie eventueel ook het volgende persbericht.
In dit Service Pack hebben wij ook deze naamswijziging naar Visma doorgevoerd; AccountView als productnaam blijft bestaan.

Met dit Service Pack ondersteunen we de verhoging van het BTW-percentage van 19% naar 21%. Zie hiertoe ook de supportnote BTW-verhoging naar 21%.

Service Pack I bevat alle voorgaande Service Packs voor versie 9.0e rev. 0. Wij raden iedereen aan om dit Service Pack te installeren. Het Service Pack is 238 MB groot.

Let op! Dit Service Pack is geschikt voor alle talen (INT). Als u enkel werkt met de Nederlandse taal (NL) klik dan hier om het Service Pack te installeren.

Een Service Pack installeren

  1. Zorg ervoor dat u op de computer ingelogd bent als beheerder van de computer. Als AccountView geïnstalleerd staat op het netwerk, dan moet u ingelogd zijn als beheerder van het netwerk.
  2. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
  3. Klik hier om dit Service Pack op te halen.
  4. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
  5. Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
  6. Noteer het pad dat staat achter Programmabestanden. Bij stap 10 hebt u dit pad nodig.
  7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren. Een ingelogde gebruiker kan ook een service of andere applicatie zijn. Als u deze gebruiker zelf niet kunt uitloggen, vraag uw systeembeheerder of Visma Software-partner u te helpen.
  8. Sluit AccountView.
  9. Voer het bestand uit dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\AccountView_90e_spi_int.exe). Een eventuele melding van Windows Gebruikersaccountbeheer (Windows User Account Control) kunt u beantwoorden met Ja (Yes).
  10. Volg de aanwijzingen op het scherm.