Supportvideo's AccountView

Supportvideo's AccountView

Op deze pagina kunt u per procesgebied een overzicht krijgen van supportvideo's voor AccountView. Onder de meest populaire video van dit moment kunt u per procesgebied een overzicht opvragen van beschikbare video's. Door de link te volgen, komt u direct bij de video van uw keuze.

In AccountView een nieuw boekjaar aanmaken

Algemeen

Deze supportvideo's kunnen u helpen bij algemene onderwerpen in AccountView. U kunt hierbij denken aan hoe u in AccountView backups maakt en terugzet.

  Supportvideo Omschrijving
  Backups maken en terugzetten

  In AccountView kunt u eenvoudig een backup van uw administratie maken en terugzetten. Regelmatig backups van uw administratie maken geven u de zekerheid dat u bij calamiteiten altijd kunt terugvallen op een goede kopie van uw administratie, zodat u snel weer verder kunt werken.

  In AccountView een nieuw boekjaar aanmaken

  In deze video ziet u wat er nodig is om succesvol een nieuw boekjaar aan te maken in AccountView.

  Signalen in AccountView

  In deze video leert u meer over de Signalen in AccountView en hoe u deze kunt gebruiken. 

  Uw online e-mailaccount gebruiken vanuit AccountView In deze video ziet u wat er nodig is om uw online e-mailaccount te kunnen gebruiken vanuit AccountView. De informatie waarnaar in deze video wordt verwezen om SMTP-adressen voor Gmail en Office op te vragen, vindt u via E-mail versturen vanuit AccountView onder stap 3.
  Werken met weergaven en selecties in AccountView In deze video ziet u wat in AccountView de mogelijkheden zijn van het werken met weergaven en selecties. Over dit onderwerp is ook een supportnote beschikbaar: Flexibel gegevens opvragen met weergaven.

   

  Overzicht

  Financieel

  Hier vindt u een overzicht van financiële supportvideo's. Bijvoorbeeld video's die u kunnen helpen uw elektronisch betalingsverkeer te optimaliseren.

  Supportvideo Omschrijving
  Aan de slag met de directe bankkoppeling in AccountView In deze supportvideo ziet u wat er nodig is om in AccountView aan de slag te gaan met de directe bankkoppeling.
  Autoherkenning optimaliseren Tijdens het inlezen van een bankbestand voert AccountView automatisch autoherkenning uit om de bankmutaties aan te vullen en daarmee de openstaande post op te zoeken. In deze supportvideo ziet u hoe u deze autoherkenning kunt optimaliseren.
  Bankafschriften inlezen Met uw telebanksoftware kunt u bestanden aanmaken waarin uw afschriftregels zijn opgeslagen. Vervolgens kunt u deze bestanden verwerken in AccountView. In deze supportvideo ziet u welke instellingen hiervoor in AccountView nodig zijn en hoe u deze bestanden verwerkt.
  Boekjaren op percentagebasis vergelijken via verslaglegging In deze supportvideo ziet u hoe u in AccountView boekjaren op percentagebasis kunt vergelijken in het venster Verslaglegging. Ook ziet u opties om de getoonde cijfers te analyseren en de boekingen die hieraan ten grondslag liggen te bewerken
  Het venster Openstaande postenanalyse gebruiken Als u werkt met de module Aanmaningen of Automatische Incasso hebt u het venster Openstaande postenanalyse tot uw beschikking. Deze supportvideo laat zien welke mogelijkheden u hebt om uw openstaande posten te analyseren in dit venster.
  Werken met betalingen onderweg en storneringen In deze supportvideo ziet u in AccountView de mogelijkheden om een automatische betaling of incasso te verwerken in een bankafschrift.

  Overzicht

  Handel

  Hier vindt u een overzicht van supportvideo's voor het procesgebied handel. In deze rubriek wordt vaak de video bekeken die toont wat er in AccountView nodig is om een factuur elektronisch te versturen.

  Supportvideo Omschrijving
  Een creditfactuur genereren In deze supportvideo ziet u hoe u in AccountView een creditfactuur kunt genereren en vervolgens de openstaande posten met elkaar kunt verrekenen.
  Elektronisch factureren Door elektronisch te factureren vereenvoudigt u uw factureringsproces. Deze supportvideo toont wat er in AccountView nodig is om een factuur elektronisch te versturen.
  Werken met de Mobile Scanner van AccountView

  In deze supportvideo ziet u welke voorbereidingen nodig zijn om te kunnen werken met de Mobile Scanner van AccountView. Ook laten we in deze video zien hoe u met de oplossing kunt werken.

  Overzicht