Supportvideo's AccountView

Visma.net AutoInvoice-verkoopfacturen vanuit AccountView versturen

Deze video toont de stappen waarmee u Visma.net AutoInvoice-verkoopfacturen vanuit AccountView verstuurt. De voordelen van het gebruik van Visma.net AutoInvoice voor verkoopfacturen zijn, onder andere, dat u de status van de verzonden verkoopfacturen kunt nagaan en dat de verkoopfacturen door uw debiteuren sneller kunnen worden verwerkt.

De eerste inrichting voor het gebruik van Visma.net AutoInvoice in AccountView kunt u terugzien in deze supportvideo: Visma.net AutoInvoice aanschakelen.

Wilt u de inkoopfacturen verwerken in AccountView? Kijk dan naar Visma.net AutoInvoice-inkoopfacturen in AccountView verwerken