Autoherkenning optimaliseren

Het herkennen van uw betalingen en ontvangsten vindt idealiter plaats op grond van de IBAN-nummers die zijn vastgelegd in de stamgegevens van uw relaties. Wanneer de herkenning op het IBAN-nummer slaagt, ziet u dat terug in uw afschriftinformatie:

Na de herkenning op basis van het vastgelegde IBAN-nummer zoekt AccountView de bijbehorende openstaande post op met hetzelfde bedrag.

Als het niet mogelijk is om een relatie te voorzien van een IBAN-nummer, kunt u de herkenning onder andere optimaliseren met behulp van voorlooptekens. Deze vindt u terug in de systeeminstellingen in AccountView. Voorlooptekens zijn woorden of afkortingen die vaak vóór het factuurnummer staan:

Op deze manier weet AccountView het factuurnummer te vinden en kan de openstaande post worden opgezocht.

Tot slot kunt u uw document-/factuurnummer standaard als betalingsreferentie opgeven in de eigenschappen van uw (verkoop)dagboek:

Als AccountView een openstaande post herkent waarvan de betalingsreferentie (document-/factuurnummer) volledig voorkomt in de omschrijving van een afschriftregel, zal er herkenning op die betreffende post plaatsvinden.

Een voorbeeld van de bovengenoemde methoden vindt u in de supportvideo over het optimaliseren van de autoherkenning.

Wij hebben een webinar georganiseerd over het elektronisch betalingsverkeer in AccountView. Via Webinars AccountView Financieel kunt u dit webinar terugkijken.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.