gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.
Een te factureren restbedrag gemakkelijk annuleren

Een te factureren restbedrag gemakkelijk annuleren

Als de module Uren en Declaraties II onderdeel is van uw licentie, beschikt u over een mooie oplossing zonder dat u hiervoor een nulfactuur hoeft te verwerken. U vraagt daartoe het projectjournaal op voor dit project met Zoeken > Projectjournaal, terwijl u in het venster Projecten dit project hebt geselecteerd. Vervolgens kiest u Zoeken > Niet volledig gefactureerde regels om alleen de nog te factureren mutaties over te houden. Nu kiest u Document > Regels annuleren. In het venster dat wordt weergegeven, kunt u eventueel nog de regels kiezen die moeten worden geannuleerd. Als u alle gekozen regels wilt annuleren, kiest u de knop Alle regels annuleren en voltooit u de wizard.