Een te factureren restbedrag gemakkelijk annuleren

Een te factureren restbedrag gemakkelijk annuleren

Als de module Uren en Declaraties II onderdeel is van uw licentie, beschikt u over een mooie oplossing zonder dat u hiervoor een nulfactuur hoeft te verwerken. U vraagt daartoe het projectjournaal op voor dit project met Zoeken > Projectjournaal, terwijl u in het venster Projecten dit project hebt geselecteerd. Vervolgens kiest u Zoeken > Niet volledig gefactureerde regels om alleen de nog te factureren mutaties over te houden. Nu kiest u Document > Regels annuleren. In het venster dat wordt weergegeven, kunt u eventueel nog de regels kiezen die moeten worden geannuleerd. Als u alle gekozen regels wilt annuleren, kiest u de knop Alle regels annuleren en voltooit u de wizard.